'II ii! «ut Teinturerie Nieuwwasschen Stoomve OroogkuiscliBü m m» F. LEPERCQ-VERSTRAETE r* a m m m o xj w müciiieiïe m Hector VERMEULEN - MEYNNE lil II I II nii Siaochissage a neut - Nettoyage a sec Industrie Phntaarjam*, Edg. HOUCK CAR Dl N AE-L - VERMEERSCH m fl II IB li 1111 BI Ila lüllftl fill Dépot chez MB,,e DOMICENT 21rue Courte de Thourout, Ypres mm i I I iii M Bijhuis bij Mej. DOMlciïJj 21, Korte Thouroutstraat, YPe DIekebGsehsieeRweg - YFE^ - Chtiussée de IHckebuseli Werkhuizen Edm. Stevens-Pattou Zonen Benoni Vermeull 1 9 5 Fr Unvffl 8™»setij CO UFi DE 3Ft UXEELES BfJSSHk aiïfto Teinturerie h Vapcnj Le plas grand et le plus beau choix de Chapeaux Casquettes 11 II I i yg©s Bi"«S§8 Fruitboomkweekerij Pépinièra d'Arbres fruitiers FRUITBOOMEN Graad choix d'Arbres fruititrs "*v &l£S§ *a333,@1^ Vermeulen Zisslep o, F. Vermeule n *$t Scc-yr Dixmudestraat, YPER i Rue de Dixmude, YPRES A IJ T I G F8 S Grand choix de belles Fourrures Manchons I ii Hllilll Exécution rapide et soignée Deiiil en 24 heures ïlfti i 11 Spoedige en bezorgde bediening R0ll sïc rs en cordeelt Groole keus van hoog.en laagbtënimige Rozen Haagplanten Slerstrulker enz. Het alles van eerste hoedanigheid Aanleg van Tuinen, Parken, Bncm- gaaröen, enz. Plannen en teekeningen kosteloos. Venc-K vs>sï» et Iwg^a: huutes et basses liges Rosiers Piarites pour Haies Arbustes, etc. Le tont de première qnalilé Ciéation de ParesJarains Ver gers, etc etc. Plans et dessins gratuits. Sedert 1»07 Invoer uit OUlrsP Vtt"""«ere, vcrbanie Handel in zaai- en plantgoedT^ van vertrouwen. e? Ieder jaar begin Augustus, ga ;k aardappelen op de velden nazien eiV woordig a ten- Bestellingen voor VAN DEN PEEREBOO MPLA ATS Telefoon 249 Yp e r BRUGGESTRAAT Poperinghe Telefoon 94 VertegeniL'oordigers voor Yper, Poperinghe en omstreken der Maai-, Pik-, Bindmachienen Massey-Harris Vettestrooiers Billy en We s t fa li a Zaaimachienen S imp l e x nn Ru d Sack Windmolens Wautersen Fransche Ontroomers M él 0 11 e Aardappelmachienen Martin Moteurs O t to D eutz Dorschmachienen Cl a ey s en L an z EIGEN FABRICATIE Laatste uitvinding van Beetenuitroeiers, Aardappel- machietien, Biet mol ens, Chiccr ei snijders, Pessooreegden, enz., enz. Alles in magazijn. WISSELSTUKKEN HERSTELLINGEN Oogslkoorden Oliën - Vet Staken en Stettkerdraad terfst- of lectelev» worden in ontvangst genomen. De P,j: bekend gemaakt worden vóór het verlui De bestelling is slechts bindend want^ i prijs door de bestellers aangenomen w0r|i l?==,B oszame OPVOLGER T SUCCESSEUR ïScit weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est même de fournir Métal blauc et argenture garauti sar facta Wit metaal en zil?er gewaarborgd op factur @Ql§^eOE-J hij voortaan bier levert van hoedanigheid ais vóór den oorlog. de la bière répondant a la qualité d'avant guerre. du Nord, 3©-32f FüftNES NETTOYAGE A SEC, LAVAGE A NEÜF DEUIL EN 24 HEURES Succursale a Ypres Rue de l'Abattoif. de la contrée FOU La plus ancienne Maison fabricant elle-même ses 11 Maison fondée en 18G1 Successeur de CARDINAEL - BRYON 19, Rue de Lïlle, 19 Y P H E S Vêtements sur mesurc - Bandes pour garnitures Fabrication, Transformation et Reparation faites dans notre atelier Conformateur pour les têtes difficiles - MAISON DE CONFIANCE r t - |||M| IIWIIIII» IITT-rrnf iFFT 1" T" iWlTfll TIMnai iw in 'i/ 'n U?ee w -"tilt ■ij het verzenden. ■vnuuwzmi urmvmtimtuz VOORDEZEN ANCIENNEMENT fft 1 1 t/AAftnn KtQ«* l r\ V 7 f~\ 4*4- tin M J J 1 I 1 r Savez-vou6 que pour Weet U dat gij voor V us pouvez ar ir une su perbe Zult vinden eene schoone En métal blanc argenté in wit metaal verzilverd Si non, allez vite chez Zoo neen, gaat spoedig bij PRIX SPÉCIAUX POUR LE GROS ET HOTELS Bijzondere prijzen voor het groot en Hotels Téléphon-e 258 VAN NE STB CARILLON - YPER MAISON FONDÉE EN 1898 - iB - - ;F. OUVERT LE DlMANCHE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 18