Cats Lemonade bericht FERME nouveüeniEiit construite. Coiffure pour Dames de la Maison GERARD Grooten afslag op de Brijken Grond choix d'arficles pourcadeaux VA N L E D E kleine Aankondigingen ^TlTES annonces bijzondere lessen Bestuurder Werkvrouw vr. plaats Werkvrouw Alouer Belle Chambre garnie A iouer a Ypres A louer a Ypres Te Huren Handelshuis en Appartement te huren A louer a Ypres Pachten "Woonhuis ,Ve on de commerce Te huren Statiestr., 11 Te koop of te huren Te huren of te koop Groot welg. handelshuis Huis te koop te Yper A vendre Terrain industrial A vendre en France Uit ter hand te koopen Zuivere Bijen Honing Te koop Occasie Bombardon in MiB Moto Indian met side-car te koop GANARIS SAXONS Jules Vanhecke -Waterbley Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. L. DELAERE - Mandemaker Garage Char] es Desmet FBUITBOOMEN tan de Landbouwers Hoveniers, G. DERYCKE -LER.OY Pour cessation de commerce A vendre VeHoren A vendre Grande Maison Avis aux Entrepreneurs et Camionneurs avec Auto-camions Dixmudestraat YFES. '"""jonnes demandant des adresses sont le5?ei~ ;0indre un timbre pour laréponse. de jo irs0tien die het volledig adres van kleine V1 ^gingen vragen worden verzocht zegel flntwoord bij hun brief te voegen. gteno- en Dactylographie. Adres bureele van t blad. Gouden keten, langs de baan Yper-Poel- Ue op Zaterdag 26 December. Groote looning voor wie haar terug zal brengen bureel van dit blad. gr is eene plaats open van bediende ■jeCommissie van Openbaren Onderstand, epaanvangSwedde van 6000 fr. gr zal een examen gegeven worden voor degenen, die begeeren die plaats te vervullen. fie begeert dat examen te ondergaan moet 2$ Januari 1926 zijne aanvraag zenden aar het Secretariaat van den Openbaren Onderstand, Rijsselstraat, Nr 38. VJn waterbouwkundige werken met eei.ig ka pitaal wenscht zich in verbinding te stellen met kapitaalkrachtig persoon om eventueel commanditaire vennootschap te vormen met doel openbare en bijzondere werken aan te temen. Alleen op ernstige aanbiedingen zal «ebt worden. Schrijven onder letters B.M., bareel van dit blad- om te kuischen voor gansch de week of eenige dagen. Adres bureel van 't blad. wonende Waterk'asteelstraat, Nr i5, vraagt werk: kuischen, wasschen of naaien. pour personne seule, rue St-Jean, 14 (der rière l'église St-Nicolas). Belle MA1SON, eau, gaz et électricité, I, rue du Verger S'adr. même rue, 9. Belle rnaison avec porte-cothère, ga rage et grand jardin. S'adresser rue Courte de Thourout, 21. Gerievige welgelegen herbergbijzon der dienstig voor koopman of facteur. Adres ten bureele van dit blad. %selstraat, Nr 78. Zich wenden zelfde straat, Nr 76. Belle MAISON avec grande porte- '°thère et cour de 400 m. c., convenant a ^commerce et industrie. Eau sur place. adresser 21, rue Courte de Thourout, J Ypres. 9 aren land, dienstig voor bediende, bloe- s_^ten 1of kiekenkweek. Adres ten bureele. Tn0C/te^er vendre ou èt louer. S'adr. e dfc Lille, 20, Ypres. APPARTEMENT, 3 of 6 pi. Schoon HANDELSHUIS, Maloulaan, te Yper. Inlichtingen ten kantore van den Notaris DE COCK te Yper. Rijsehtraat, Yper - HANDELSHUIS met stallingen.Voor inlichtingen zich wen den bij Me weduwe Declercq, Bukkerstraat. Te koop bij sterfgeval Hotel Central te GHISTEL bij de statie). Winkel, bovenzaal, grooten hof, inrijpoort. Onmiddellijke ingenottreding. Te bevragen bij Mad. Wed. VERBEKE, Kolaertstraat, 20, GHISTEL. in stad. Zeer gerievig, niet te groot. Voordee- ligen prijs. Inlichtingen Kalfvaart, 3. occupation immediate, contenance 2 Ha., sis a YPRES, Quai. S'adr. a R. De Bruyn, chaussée de Bruges a Ypres. Bonsi© csHEcasaan s sise dans artère principale, dans d'excellentes conditions.- S'adr. P. VANDERHEYDEN, 7, rue dy Lombard, Ypres. (environs d'Armentières) Adresse au bureau du journal. Omtrent 30i) vkm. BOUWGROND te Yper, KalfvaartVoorwaarden ten kan tore van den Notaris DE COCK te Yper. Depot VAN UXEM JULES Lange Meersch, Yper. te bekomen bij Albert Ridey, bijenkweeker, Rijsselstraat, 194, Yper. Schoon Kisiderrijtutg, als nieuw. Adres ten bureele. per occasie te koop. Zich te begeven Bukkerstraat, 2, dichtbij de Muziekschool. 5 HP. in zeer goeden staat. - Zich wenden DELOOF, Slachthuisstraat, I/S. Perruchen, Papegaaien en alle andere vogels, ook kleine Dameshondjes OUD GEKEND HUIS Sint Janstraat, 14, YPER. Achter S' Niklaaskerk) Damen, probeert D. W. Corsets en Cein turen, de beste sedert dertig jaar, de meest verkocht. HUIS VAN VERTROUWEN Dixmudestraat YPER Alle slach van Mandenwerk, Wiegen, Zetels, Veranda meubels, Matten, enz. Alle vermakingen worden aanveerd. Genadige prijzen. 's Zaterdags Groote Markt, dicht bij de Dixmudestraat. Si vous voulez profiter des taxes minima, faites garnir vos roues de semi-pneumati- ques, payant la même taxe que les pneuma- tiques. Pour prix et renseignements adres- sez-vous au Grand'Place - YPRES. LE SALON SPÉCIAL DE 27, rue au Beurre, 27, EST OUVERT. Entrée particulière. Travail soigné. Prix modérés. Alle soorten vanaf 8 fr. 't stuk (vermindering en thuisbestelling per hoeveelheid en voor voortverkoopers) bij Jan CLAUWS, Frezen- berg, Zonnebeke en bij Gustaf VAN LER- BERGHE, ZonnebekestwVerlorenhoekYper. Ook alle soort haag-, boom- en boschplanten. Kemmel Een millioen buitengewoon schoone, goede BRIJ KEN te koop, staande te Kemmel, op den eigendom van M. A. Menu, aan 55 fr. het 1000 aan den oven genomen. Zich wenden tot Henri en Edmond Vennin, te Kemmel. De brijken worden ook overal op het werk geleverd per auto camion aan zeer genadige prijs. Voor uwe zaaigranen en zsscflerB, wendt U tot het Huis AGENT Van het Riga - Zaailijnzaad JOHN RUCHER C°. Camion plate-forme, tombereau, bascule, harnais et autre matériel en bon état, a tout prix acceptable. S'adresser Estaminet Pont de la Douve», prés de la gare de Warnêton, MESSINES. Bagues Barettes Bracelets Pendentifs Couverts Services de table Étuis a cigarettes Pelles a tarte Cuillers a café etc., etc., chez Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie 6, ru© au Beurre, YPRES 0

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 7