Isidore DEHAENE ZOONS LÉON lOKKERHPf "Ejctra J.M." Jéröme MAILLIARD TIIMERÜfiAN-DETHOOR EUBelei A. Laire-Debtii vernissen VEL II51 tnuLAa H. SGHMIDT-BAUDREZ Marcel ~M IN DE PUPPEN KLEUREN -IfCUCTCDPi AC Fers Aciers - Toles IJzer Staal SOETE-BOERHAVE Handel in INLANDSCH HOUT 'Wielrijders Y I» R Ras Mm COSTEy^ :s GROOTHANDEL EiY COMMISSIE KruideBierswaren, Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 Y P R E S Wefo«a 88 Teiniyrerie MRDSEÏ1 Matrassen Voiture8 deloiiage en tons S®* C.DESPEfiïIEL-SEIr® Ev. Baete-Tonno» EWEELFAB^RIEK Tel. 120 - Wcketouschstesnw®» GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers du Nord ^loordsch Houl chez Mme Comillie DOOM te Vper S5® F. WATEKBI.E Rijsselstraat, 94 Y P E R MEUBELS IM ALLE STIJLEPS Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. KOOPT NIET vooraleer U te wenden waar aanzienlijke stocks van gebloemde en effene e en cimentvloeren, faience teg.ls, alsook alle s) BOUWSTOFFEN aan de voordeeligste prijzen raad zijn, zooals kalk, pannen, ciment, draineerbuize" ^ninv^ Bemint uw profijt, koopt de Rijwielen van de beste hoedanigheid Verzekerde waarborg ALLE HERSTELLINGEN Verlakken en Vernikkelen PRIJZEN BUITEN RILLE CONCURRENTIE Spoedige bediening GROOT KLEIN Komt zien en oordeelt Rijsselstraat, 110 Huis Aimé ORUWEZ ÜODENl-^ÜTIiCELEÜ SN 'T GHOOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordi fnen gemaakt» Stoora Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), IT 3P R 'JE*. Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huls IS, Meenensche steenweg, 15, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders Overgroote keus v.„ IN ALLE SLACH Slaapkamers. Eetzalen Bedn Kassen Tafels, Buffets. SfaJ Spiegels, Kapstokken, enz TE VERKRIJGEN Bu 45, de Stuersstraat, 45 Allerbest verzorgd werk Verzekerde hoedanigheid Voordeeligste prijzen üerreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, pcnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPER1NGHE oud Huis Kindt&Schmidt Dépöt van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de B&timents Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYM E In de Gouden Vork Rue au Beurre - 13 - Bofierstraaf Compte cheques postaux 47.629 Postchekrekeving Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWARE» Huisraad, en Bouw artikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Voor al uwe Bflafrassen, Oraal- en Snijwerk wendt u bl| Statiestraat, YPER MAISON HUIS Chancers Magazijnen YPRES Quai Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer Blanchissage a neut Nettoyage a sec Modes 27, rue au Beurre. Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt, prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Matrassenmakerij *4 In t<ae1 SeSteiap C3r„ V-OXnVUST Groot Tempeistraat, VPER Klein Overgroote Engelsche Bedden Vraagt onze matrassen in windhaar in onze magazijnen gemaakt Hotel des Pays Bas rued 'Elverdinghe,8,^PRES^^ REPAS CHAUD ET BUFFET FR® Hotel Restaurant des Brass Place de la Gare, MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tulles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS de fout es sortes - BOUWMATEI kalk-CimeI!lCin,e»l i,au" "Z MuldeflPanneJ en ceramiek ben °°di^eJv gOLg' Alle slach van vloeren 1» Kortrijksche roode Grezen buizen en Alle slag van Meenens; iteenv/eê' 0R' Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. VOORDEELIQE PRIJZEN. VERZORQD WERK. Muls van Vertrouw^, LA FOURCHE D'OR TEL. 54 Dépot a Ypres In Inlandsche SCHAAPWOL, Floconwol, Wlndhaar (Konijnbaar) en Kapok. PLUIMEN, ZEEGRAS en CRINS. keus van 40 verschmod. met laatste nieuwe ressorts. —Kinderbedden, wiegen, lavabos en nacht- tatels in ijzer Wollen en katoenen sargrën Witte en gewatteerde bedspreien. Dépót BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. S1R0NVA ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne15

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 8