T e i n t u r e r i e Stoomververij Hector VERMEULEN Grand Bazar de la Rye ay: Beurre Ernest HOET R. Asaert-Salomé MAISON J. BILL8 ET I^CHIEfiRIElEÜ CO R N I L L I E Brouwerij co UB nu: bb uxeeees Brasserie KREDIET wmm. de Bruges van Brugge DEPOT Mada Maison J UI, ES VEBSAIEEES -oei ion d J ui ds Garage Devos - Durnez ALLtN 5 VERMEULEN BRUSSELP JFlemi Serryn GROOTE KEUS JUWEEL EI, HORLOGE! Regulateurs en Wekkers Voor uwe Portretten Boterstraat YPER Cyrille Lamoot-Dumoulin BEIHiaiBliaaHalOig ïherie-Vandendriessche, successeur E3nQ(HlQI0QniQ]nQ MONO P0EDERS?schade,iiT' Molein-V anclevi vere m o n s - YPEI - Handel in Breisajetten, Brei waren GemaaKt ^oed Mercerie 5, Boterstraat, 5 YPER Lavage a tteuf Nettoyage a sec Blanchissage a tieuf de Chemises, Cols, Manchettes Nolf fin pour Deuil en 24 heures TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE. Droog- en N i euwwasscherij Nieuwwasscherij van Hemden Cols Manchetten Fijn zwart voor Wouw in 24 uren VERZORGD WERK - SPOEDIGE BEDIENING. M E Efcue «sm Beurre. ISS "sr x* ks e SS, Boter»sti*aat NODEN P. Vepsineajien Zuster* Dixmudestraat, YPER F- Vermeulen Sceur Rue de Dixmude, YPRES OPVOLGER - SUCCESSEUR laat weten aan zijne achtbare klienten j| informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat f en activité et qu'il est a même de fournir hij voortaan bier levert van hoedanigheid j de la bière répondant a la qualité d'avant als vóór den oorlog. guerre. Enlrée Hhre Vrijen ingang Avant d'acheter vos Voitures Char reties Sc Chaises d'Enfants, renseignez - vous de nos prix. Choix incomparable. Prix trés avantageux. Toujours les derniers modèles en magasin Articles de Voyage Maroquinerie Vannerie Faiences Verreries Porcelaines Jouets Articles pour cadeaux Souvenirs -- Fantaisies en t8 genres, etc. mms* Voitures fermées et ouvertes Prix modérés Tél. 48 Rue de la Gare Tél. 48 YPRES ij I pij 'ytó %5öfr.p®rmaand Depothouder voor Yper en omliggende 30, Dixmudestraat, 30 Verschillige modellen en alle prijzen. De artikelen zijn gewaarborgd {Garantie). Vooraleer uwe Kindervoituren en Kin dersto elen te koopen, raadpleegt onze prijzen. Over- groote keus. Zeer voordeelige' prijzen. Altijd de laatste nieuwig heden in huis Reisartikelen Marokijnartikelen Mandewerk Glas- Gleiswerk- Porselein - Speel joed Artikelen voor geschenken Aandenken Alle soort van Fantaisies ALLE SLACH VAN BRILLEN Graveur Goudsmid, Diamantzetter RliseBstraaf (bij de IVIarkt) Inkoop van goud m zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Oude Firma HOET GRIPPROY GROOTE MARKT DIXüSUI DE wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijke^ en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd werk. IN DE GELAARSDE KAT YPER, Dixmudestraat - 44 - Rue de Dixmude, YPRES garanti tout catr. §®a|iS3©i»Ie Confiserie 39, Rue au Beurre, 39 YPRES SALON DE CONSOMMATION Thé Chocolat Café GRAND CHOIX DE PATISSERIES Cr óme au beurre Cr óme prise Crème patissière, etc. Spécialité de Gateaux Yprois et de Genes Pieces montées, Glacés et Sorbets Desserts assorüs Petit s jours - Vol-au-vmt Bouêhées Croissants Le tout fait dans la maiison et garanti avec des «natières de première qualité. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de wi-wj-Hwjg maag en door de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dossen van 1,75 en 3,Oü fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghc en te Yper bij de Apothekers SNOECK, VAN ROBAEYS en UOUTEKIER. -ENKEL IN 'T GROOT.— mmmmammaÊÊBtammBOBm VOORDEZEN ANCIENNEMENT s 7 Ouvert Ie Oimanehe jusqu'a midi. Prix flxe. VOOR JQM open tot middag. Vaste prijzen. VAN WfERHACK OPVOLGER Men trekt in alle Weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond». Fantasie-, gewone- enWark- SCHOENFU Handwerk, gewaarborgd zuiver leder. iseghemsehe schoenen- Schoenen op maat binnen de acht dagen. FafeTÏak va» Hc-gsnschermen Zonneschermen en wandelstokken Vernieuwing van krukken Alle toebehoorten Vermaking van schoenen an Regenschermen SOULIERS de fantalsle, de fatigue et de traval, faits a la main, Soulier® d'l3eghem.— Souliers sur mesure endéans les huit jours. Fabrique de Parapluies Parasols et Gaaaes o Nouveaux Manches Tous accessoires Reparation de Souliers et Parapluies

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 18