Grand BAL 'gevonden Occasie Meubelen VAN LEDE Kleine Aankondigingen SALLE MAJESTIC VERLOREN Opneief I Vraagt plaats Mecanicien Dem, place Mécanicien MEN VRAAGT Be Brouwerij Rodenbach Bonne situation Goede Meld 18-20 jaar Meisje 16-18 j. gevraagd On demande Yande Lanoitte's koffies zijn de beste. Te hurenGroot Magazijn A louer Petite usine Te pachten Groote poort .A louer a IT pres Handelshuis en Appartement te huren A louer Belle Maison A louer a Ypres Schoon en welg. Huis TE HU HEN Uit ter hand te koop Grond te koop te Yper Bouwgrond te koop Te koop 250 vni. Bouwgrond Te koop Boonpersen Men vraagt te koopen Schoone Tabakplanten Bonne Occasion A vendre Auto Ford A vendre TE KOOP Schoone Toptafel A vendre Armoire taande Speciale Petrol voor Broeimachienen Antoinette LEMEIRE luden Despegbel-Vanraes Fagotten, Takkebusschen te koop Snij- en Confectieiessen Rue de Lille YPRES fosjs iss Dlmanché.s KieRenKweeRerij WATERMOLEN Roe de 1'Abattoir YPRES. Boomgaardstraat, IS YPER pBTlTES A.IVNONC ES Les personnes demandant des adresses sont pidées de joindre nn timbre pour la réponse. Dc persoven die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel voor antwoord hij hun brief te voegen. avec nouvel orgue. Entree 1 fr. 25. Schoon briljanten oorring. Terug halen bij Valère VERHACK, goudsmid, Rijssel- straat, 12, Yper. Een HOND, ras Vlaamsch Bouvier, zwart prijs haar, is verloren tusschen Yper en Zille- beke die hem terugbrengt aan Victor Bail- lieul, Verbrande Molen, ZILLEBEKE, zal er we! voor beloond worden. Eene MOTOPLAKNr R. G. 88. Terug brengen a u. b. Rijsselstraat, 25, Yper. Bij verandering van woonst wordt de café a ESPLANADE» op het Oefeningsplein (bij de statie) op Zaterdag 15 Mei geopend door Jules Timpermanauto-verhuurder, Tel. 295. Het geacht publiek kan er een uitmuntend glas bier verkrijgen. 3ójaar oud, gehuwd, kunnende goed teekenen. Zou kunnen meestergast worden. Adres ten bureele dezer. do aas, ayant bonnes notions de dessin. Pour- rait devenir contre-maitre. Adresse au bureau du journal. op iedere wijk of gemeente een winkelier of verkoopzr voor Amerikaansche Petrol zonder reuk noch rook. Goede winst en sterke verkoop verzekerd. Schrijft naar Gaspard Vandevoorde, petroldepot, KEMMEL of Alb. Vanhaele, petroldepot, ZONNEBEKE. Naaml. Maatsch. te Rousselare vraagt ernstig bierhandelaar voor Yper La Sociécé Franco-Beige des Eaux Mine- rales a Adinkerke, recherche pour Ypres et environs, marchands de bières ou autres visitant les cafés pour la vente de ses Eaux *ninérales et Limonades VINO. Entre pot serait donné a personne sérieuse.Ecrire a la Société Franco-Beige k Adinkerke. -Gevraagd voor handelshuis te Yper.Adres ten bureele dezer. voor huishouden en helpen in winkel. Zich aanbieden Patisserie, Neermarkt, 4, Yper. Vne belle chambre garnie ou non, située Grand'placeou rue au Beurre.Ecrire a E. M., bureau du journal. kunnende dienen als werkhuis of fabriek, 25 m. lang op 10 m. breed met poort, bureel en woonst, Cartonstraat. - Zich wenden bij M. Quatannens, Minneplein, Yper. avec porte cochère, bureau et logement, rue Carton. S'adr. Quatannens, Ypres. met magazijn. Zich wenden KLEIN YPER, Dixmudestraat. Belle MAISON avec grande porte- coclière et cour de 400 ta. c., convenant a tout commerce et industrie. Eau sur place. S'adresser 21, rue Courte de Thourout, a Ypres. Rijsselstraat, Nr 78. Zich wenden zelfde straat, Nr 76. de commerce, 1, rue de Lille (a cöté de l'Hötel Regina). S'adr. 19, chaussée de Menin. Belle maison avec por te-cochère, ga rage et grand jard'm. S'adresser rue Courte de Thourout, 21. te pachten, Lombaardstraat. Zich wenden bij Mad. wed. DECLERCQ, Bukkerstraat, Yper, of bij Notaris VANDE LANOITTE, Vlamertinghe. Huis met stalling voor 5 paarden ook dienstig voor herberg, YPER (Kaai). Zich wenden Dixmudesteenweg, 43. Gerievig woonhuh met stalling en 2 aren 76 ca. erve te Yper, Frezenbergstraat (Dicke- buschsteenweg). Bewoond door den eige naar Jules Depikker. Meenensteenweg, Nr ui, 6 m. breed op 5o m. diep, met gemetst achterhuis, 3 pi. en water in huis.Zich te wenden Poperinghe- straat, Nr 8, Herberg den Visscher, Yper. 36i vkm. 25 bij Léon DECLERCQ, Veurne- steenweg, 148, YPER. zeer wel gelegen, 9 meters faqade, Dicke- buschsteenweg, bij Pannestraat. Schrijven aan E.B.V., bureel van 't blad. (eerste keus sparren van 5 - 6 met. lengte) bij A. DEMUYT, Pilkemstraat, 7 (Kalfvaart). Yper. Ook brandhout. Eene goede steekkar op ressort, kunnende 5oo kilos vervoeren. Schrijven R. M. W., bureel van dit blad. te verkrijgen bij Julien Goemaere, herberg De Witte MolPilkemstraat, 17, Yper. A VENDEE a un prix minime, par suite de double emploi, une voiture F. N. 8/10 HP., en excellent état, 2 places avec spider. Essai et prix sur demande, E. Christiaen a Passchettdaele. écl. et dém. électrique, dernier modèle, 45oo fr. et une camionnette, i5oo k 6000 fr. LONDON GARAGE, Porte de Menin, Ypres. Plusieurs remorques sur bandages et Camionnette G. M. C.S'adresser Garage VAN EENAEME, Ypres. Een velo, merk Salvator zoo goed als nieuw, kinderrijtuigje, kinder loopperk, wieg, twee kinderstoelen, kinderbed en cuisinière. Zeer voordeelige prijzen.Zich te bevragen O. L. Vrouwstraat (nevens de Akademie). te koop, Herberg 't Vosje Elverdinghe- straat, Yper. ancienne, entièrement sculptée.au SULTAN, rue d'Ypres, POELCAPELLE. 57, Dixmudesteenweg, Yper - Kaai Broeden van Eieren op bestelling Einde Mei jonge kiekjes te verkvijgen gewaarborgd te bekomen bij Gaspard Vande Voorde, dorp, Kemmel en Albert Vanhaele, dorp, Zonnebeke. Robes Manteaux GROOTE KEUS VAN zooals beddens, wollen matrassen, kassen, buffets, tafels, stoelen, stoven, alle slag van herberggerief en alle andere benoodigheden. (KI EKEN MARKT). Versche Gr oensels Boter Eieren Conserven Tempelsti*aa«, 3 VPER. LAATSTE MODELLEN DERN5ERS MÖBÈLES Horlogen Horlogerie Juweelen Bijouterie SCHOUWGARNITUREN Garnitures de Cheminées 6,Boterstraat - YPER - rueau Beurre,6 a~ alsmede gevelde eiken boomen, ontschorste langwagens en stakketstaken, te bevragen bij Franc. PAREZ,boschwachter te Woesten. Jeanne VAiigOEft! HïSVÉN Rijsselstraat, 14 YPER Volledige cursussen, samengesteld uit vijf Jufvrouwen per cursus. Na vier lessen kunnen de leerlingen reeds, een volledig kleed maken. Vraagt prijs en voorwaarden. g| 3 "VaL. ccZ. Genadige prijzen Prix modérés -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 7