Corsets D.W. SALON DE COIFFURE i. J. WALRAET - SCHAEVERBEKÉ TRAQIIÉ DANS LES NEIGES Landbouw= Handelsbureel CINÉMA OMNIA Goéde meid gevraagd Hofsteden in Frankrijk Prochainement OUVERTURE d'un grand pour DAMES et MESSIEURS Installations ultra modernes Salle d'attente et de lecture pour Dames Parfumeries fines Burgerlijke Stand van Yper Grand'Place - YPES - Groote arRt La Rose au?c Sept Pétales YA A R T Y R Li MARTELARES Café - Restaurant Bruxellois IN DE V I S C H M I Rue de Lille, 1 (a cöté de l'Hötel Régina) te - a STEEN BRUGGE - bij - Brugge (Bruges) Verklanngen van den 22 tot den 28 October IQ26 Geboorten Van Dyck Johanna, Blinden Liedenstraat. Pissonnier Marguerite, Dickebuschsteenweg. Lessens Denise, Hoornwerk. Haghebaert Georgette, Minneplein. Den Exter Jacques, M. Fochlaan. De Roose Ivonna, Veurnesteenweg, 112. MARKTEN MARCHÉS MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS o N F5 Grande Semaine de Sala Groote GALAWEEK TROF RICHK Chateau en Espagne Bon Orchestre Salie bien chauffée Schoon Orkest Goed verwarmde zaal Prix des Places Prijzen der Plaatsen 1 - 1,50 - 2 - 2,50 3,50 fr. wat keuken kennende, niet wasschen, goed loon, bij den Notaris Vande Lanoitte te Vlamertinghe. FRANSCH BELGISCH M. DE PESTEL Vertegenwoordiger R. VANDENBUSSCHE, Gezw. Landai. Elverdinghestraat, 13, Yper PAS-DE-CALAIS Allerbeste hoeve van 16 ha. waarvan 5 ha. weide, 2 paarden, 11 koeibeesten, pluimgedierte, geheel uiterst modern landbouwalaam, dorschmachien, cy linder, enz., enz. alles door electrieke moto ren in beweging gebracht. Gansch den oogst van dees jaar, allerschoonste gebouwen. Overname 3io.ooo fr. te betwisten, hierin is inbegrepen beesten, alaam, vruchten, al de gebouwen en 2 ha. 5o erve. Pacht aan 200 fr. de hectare. SOMME Hoeve, 17 ha., 3 paarden, 4 melkkoeien en pluimgedierte, al het alaam, den oogst, voeder, enz. Overname 100.000 fr. te betwisten, comptant 60.000 fr. Pacht 2 zakken tarwe de ha. SOMME Hofstede en Brouwerij, 80 gemete, 4 paarden, 6 hoornbeesten, volledig landbouwalaam, gansch den oogst, brouwerij installatie, autokamion, tonnen, flesschen, vaten, enz. Men vraagt voor beesten, alaam, oogst, brouwerij, huis, de bijgebouwen 220.000 fr. met 120.000 fr. comptant, langen pacht voor medegaande alaam. Zich spoeden. AISNE Hoeve, 35 ha., waarvan 1 ha. 5o gras bij dorp en vaart, 10 minuten van statie, 4 paarden, 12 hoornbeesten, pluimgedierte, bijna gansch nieuw alaam. Allerschoonste nieuwe gebouwen, hangar, enz., electriciteit op de hoeve, al het hooi en strooi van dees jaar. Pacht 10 jaar aan 3oo kgr. tarwe de ha. Overname 120.000 fr. SOMME Hoeve, 44 ha., 4 paarden, 17 hoornbeesten en pluimgedierte,volledig alaam, dorschmachien, enz., hooi, strooi, voeder en zaaigraan. Pacht te bespreken. Overname 170.000 fr. te betwisten. SEINE-ET-MARNE Hoeve, 60 ha. waaronder 16 ha. besloten weide, 6 paarden, 14 melkkoeien, 10 jaarlingen, 100 stuks pluimgedierte, 2 zwijns, 40 ha strooivrucht, 4 ha. beeten, enz., uiterst volledig alaam. Pacht 6jaar aan 114 fr. de ha. Groote gebou wen in goeden staat. Overname 3oo.ooo fr. te betwisten, met 2/3 comptant. AU BE: Te pachten zonder 0 ha. Duur te bespreken, prijs tarwe. Vrij. zalj, ARDENNEN Hoeve, g5 i/3 weide, gelegen bij dorp en 0 statie, te pachten zonder 0veP v gedeeltelijk met x September e.];rnanie' V vrij den 1 Maart 1928. Pacht 9 of^2-7' gell( 200 kgr. tarwe de ha. en de last SEINE-ET-MARNE Hoe 18 ha. weide, 3 km. van statie laar. en. Pr hoornbeesten, 1 zwijn, dierte, volledig alaam, hooi in schuur, 2 ha. koeibeeten Ve> 8o ha. Tr Paarden 150 stuks plU] en strooi- 2 ha. beeten, enz., goede gebouwen. pacht jaar aan i5o kgr. tarwe de ha vrta suik plu 9 °f Overname 240.000 fr. te betwist! 200.000 fr. comptant. n 0 ORNE 88 ha. waarvan 5o ha i weide, 4 paarden, 2 veulens, 47 hoorns! 4 zwijns en 5o hennen, hooi, strooi en v0 1 volledig alaam, er zullen 18 ha. tarw haver gezaaid worden, goede geb^ Pacht ii.5oo fr. en n.5oo kgr. tarwe'sj' Overname 280.000 fr. te betwisten 3 AISNE 270 ha. waarvan 60 ha. We; 3oo meters van statie, 6 km. van eene suik! fabriek. Allerschoonste gebouwen, Wa' onder pressing, electriciteit, telefoon, en 20 paarden 5o koeien, 5o zwijns, 100 h'ennf alaam in nieuwen staat, vruchten, enz Pacht 9 jaar. Prijs 3oo kg. tarwe de'ha. vo de weiden en i5o kgr. tarwe de ha. voor 1 land. Recht van voort verpachten. Overnai 65o.ooo fr. te betwisten met de3/4comptai Men vraagt voor groote hoeve 4 0f werklieden. Voor alle inlichtingen over bovenstaan en andere wendt U in vertrouwen tot I Vandenbussche, gezworen landmeter, l; Elverdinghestraat, Yper. Marché au Poisson, 4, YPRES 1 Gérant Honoré de Holiain i= Consommations de ier choix Cuisine Bourgeoïse Chambres pour voyageurs Pension comfit Prix viodérés Salle de reunions pour Sociétés o - ÉCURIE POUR CHEVAUX Boomkweekerijen Pépinièpes Aldaar te bekomen alle slach van Fruit- boomen voor Boomgaarden en Fruit- hoven in hoogstam, leivorm en pyramiden, alsook alle planten voor haag en afsluitingen! sierstruiken, boschplanten, rozen, enz., enz. Beste bediening aan genadige prijzen. A obtenir toutes espèces d At tiers, hautes tiges, espaliers et P)^ pr Vergers etJardins de plantes pour haies et clotures, ar nement, plantes forestières, rosiers' Livraison soignée. P^x Huwelijken Beke Theophilus, fabriekwerker te Rousse- lare en Crepeele Hortentia, fabriekwerkster te Yper. Van- robaeys Raoul, apotheker te Yper en Lagrou Bertha, z.b. te Yper. Sinnaeve Mauritius, metserdiender en Soetaert Ray- monda, werkvrouw, beiden te Yper. Deloddere Karei, elektriekwerker te Kortrijk en Bataiilie Ivonna, ijzerwegbe- diende te Yper. Overlijdens: Carrein Henri,71 j., z.b. wed.Gekiere Louise, Bruggesteenweg, 97. Carlier Emma, 44 j., handelaarster, echtg. Pauwels Joannes, Surmont de Volsberghestraat. Gryson Henri, 61 j., werkman, wed. Cnraet Emelie, Pope- ringhesteenweg, 71. Billiau Emma, 52 j., huishoudster, echtg. Gelein Petrus, Bruggesteenweg, 2. De Wilde Zulina, 49 j., zonder beroep, echtg. Vandromme Achille, Wenninck- straat. Tarwe de 100 kilogr. Froment les 100 kilos Rogge id. Seigle id. Haver id. Avoine id. Aardappelen, 100 kil Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren de 25 CEufs les 25 Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos V O Cl 222 176 138 60 25 35,00 00 210 177 140 55 24 37,50 00 03 .Q "aJ O w tl tt) 3 O <0 05 CM 215 145 145 54 23 35 00 211 00 135 59 24 36,50 00 .3 O S O 3. o> 225 180 140 60 24,50 38 1100 SAMEDI30 DIM&HCHE 31 OCTOBRE a 8 hemes precises. ZATERDAG 30 ZONOAS 31 OCTOBER cm 8 uur stipt. Grand drame en 7 parties, interprêté par Werner Bros et le fameux chien policier Rin- Tin-Tin. Comédie dramatique Fran- ?aise,interprêtée par les meil- leurs artistes. Comique en 2 parties Groot drama in 7 deelen, vertolkt door Werner Bros en den vermaarden politie hond Rin-Tin-Tin. Fransche dramatische Co- medie, vertolkt door de beste artisten. Komiek in 2 deelen LUNDI I' NOVEMBRE (Toussaint) a 3 et a 8 heures et 1EUDI 4 NOVEMBRE, a 8 heures MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen) om 3 er om 8 uur en DONDERDAG 4 NOVEMBER, om 8 u. Grand drame avec POLA Groot drama met POLA NEGRI, en une séance. NEGRI, gegeven in 1 vert. Comédie Inteprêtée par May Blijspel vertolkt door May Allisson. Allisson. Toutes taxes comprises Alle taksen inbegrepen. Tous les D1MANCHES, a partir de 5 heures BAL A grand Orchestre et joyeux Jass. Alle ZONDAGEN, van af 5 uur 's namiddags BAL met groot Orkest en Jass-Band. E.t==^ fff'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 16