YPER Bcterstraat - 31 - Rue au Beurre YPRES van PELSEN D de FOÜRRÜRES Prijzen buiten alle mededinging Prix défiant toute concurrence Electricité Téléphonie sans fil De Coninck-öeWeerdt DENTISTE Boomkweekerij "DE TOEKOMST" Pépinière L'AVENIR We DE PLAiNCKE en Zoons Georges ROELENS 30-lO-»6 "x P&rsche - 2e Bijvoegsel - JLaFiégion d' Y'pres N° 29 rechtstreeks bij directement chez Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij Les Motos SAROLÉA Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. Centrale Verwarming Mekaniek Bijzondere KweeK van ROZEN Culture spéciale de ROSIERS Blauw Rue de Lille - WARNÊTON ANUFACTU Moderne Werkhuizen Bewerking door Vaklieden Ateliers Modernes Main d'oeuvre stylée Huis van vertrouwen dat uitsluitelijk den pelshandel beoefent. Maison de confiance s'occupant exclusivement de Varticle. Komensche steenweg i i YPER Alwie eene belangrijke beplanting te doen heeft, wende zich tot onze kweekerijen, ie grootste en best ingerichte der streek. FRUIT800MEN - IN ALLE VORM EN SOORTEN S ieraadboomen Heesters Coniferen Haagplanten, enz., enz. Chaussée de Comir.es i. i YPRES i 'i Pour vos plantations import antes adressez vous a nos Pépinières, les plus étendues et les mieux organisées de la region. ARBRES FRUITIERS dans toutes les variétés et de toute forme Arbres d'Ornement Arbustes Conifères Plantes pour haies, etc. Voor hoveniers en voortverkoopers staan onze pijzen gelijk met deze van het binnenland. Kosteloos vervoer voor de omstreken. PRIJZEN OP AANVRAAG - Pour les jardiniers et revendeurs nos prix peuvent rivaliser avec ceux de l'intérieur. Transport gratuit pour la contrée. PRIX SUR DEMANDE aat Zonnebekesleenweg. YPER Tel. 273 Watersteenen en Wit Steen Marmer Zuilen s==EE=a Schouwen en Grafzerken >n aiie stijlen in alle keus in alle prijzen ^l?0r9d werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. mts donnent la plus grande satisfaction. "enceGarage DevosDewanckel, EjV Chauffage central Système G A V R E L Breveté Tous travaux garantis Devis gratuit sur demande Nombreuses rêférences enBelgique et d l'étranger (&=nr=Q^SS@==illl!i==@SS®ii Werkhuis van Constructie en herstellingen 11, Lange Thouroutstraat, 11 fYPER Soudeeren met den Autogeen Branden van de volgende metalen Staal, Ijzer, Geutijzer, Aluminium, Rood koper Geel koper, Brons, enz. K E T B L M A K B R 1 J Mme VA NDENDRIESSCHE de la Faculté de Médecine de Lille et de VÉcole Dentaire de Bruxelles 57, Rue de Dixmude, 57 YPRES. CONSULTATIONS tous les jours de 8 h. a 12 h. et de 2 h. a 6 h. Le Dimanche de 9 h. a 12 heures. FL VANDEVOORD i- DE MAREZ WARM EN KOUD WATER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 17