CADEAU Mapifique Maison de Rentier Koopt zuiver ZEEM VERPAILLIE C. Leerjongen gevraagd Gevraagd Verzekeringsrad gest. in 1908 vraagt goede agenten On dem. des ouvrières Men vraagt Naaisters ON DEMANDE MEN VRAAGT Men vraagt Naaisters On dem. Ouvrières MEN VRAAGT Een oorlogschade te koop Schilderzaak met winkel over te nemen A louer k Ypres Onmiddellijk te huren Ï°ULEZ'VOUS UN GIJ EEN BUe Maison de Commerce a vendre Groote Poort te huren -A L O TJ ER Belle Maison de commerce Te huren HUIS Dr»i<e Huizen A vendre - Placement or TE KOOPEN Te koop gevraagd Zeer sch Eetzaal te koop Magn. Salle k manger Te koop Keukenstoof Stovenmakers Sint-Maartensdag Goede Billard te koop Groote zwarte Keukenstoof Limonade Flesschen Gev. ledige 3/4 flesschen Broeimachienen Detroit Avis Bericht Naphtevoor Auto's Ford en alle Motoren A. UTOMOBIELEN Iffll Julien Hauteceur-Kindt kleine jplankondigingen r. P1 jgflTES AININOINOBS rsonnes demandant des adresses sont de joindre un timbre pour la réponse. die het volledig adres van kleine n, personen Jondigingen vragen antwoord bij hun brief te voegen pof a' worden verzocht zegel drukker stiel aan te leer en, liefst ^"stad, ten bureele dezer, Boterstraat, i5. lifrersgast-broodvoerder Adres ten 9 - - 't blad. van Vast loonSchr. Verzekeringsmij, Groote Beerstraat, 83, ANTWERPEN. pour faire les jours sur robes de toile a domi- cj|e, S'adr. rue des Chiens, 72, Mardi ®atin. om te huis a jours te maken op linnen ideederen. Zich wenden Hondstraat, 72, den Dinsdag morgend. de bonnes ouvrières et apprenties pour bonneterie. Bons salaires.Pour renseign. s'adr.: Et. DEMEERE, rue Surmont de Volsberghe, 5g, E/V. goede hoedenmaaksters en leermeisjes. Goede loonen. Voor inl. zich wenden Et. DEMEERE, Surmont de Volsberghestraat, J9, Yper. voor gemakkelijke kleederen te huis te maken. - Zich aanbieden Zondag morgen Rijssel- straat, 16, I/S. pour faire robes faciles chez elles. Se pré senter Dimanche matin 16, rue de Lille. op ieder gemeente of wijk een winkelier df leurder voor den verkoop van Amerikaan- sche Petrol. Men krijgt alle benoodigheden in kosteloos gebruik. Goede winst verzekerd. -Schrijft naar Albert Vanhaele, dorp, Zonne- keke of Lucien Craye, dorp, Kemmel. Schrijv. bur. van bl. E. V. H. ™et groote poort, genadige prijs. Elver- zifkestraat, n, Yper. Belle maison avec porte-cochère, ga- raQe et grand jardin. S'adresser rue de Thourout, 21. <eYPER, Rozestraat, op 200 meters van de roote Markt, een schoon en groot BRENHUIS, dienstig voor allen handel, j6, enc^e groote poort, magazijn, afhanke- y eden en grooten hof, gaz, electriciteit en ^erleidingen.—Zich wenden St Jacobstraat, mL~-l^°utman, electricien. de 10 A SO fr. ,s tr°u*erez grand choix Au Carillon 1 Zült Qfoote Iteus vinden chez Van Neste 3 vitrines, située centre de la ville et a proxi- mité Grand'Place. Conditions rue au Beurre, 20, E/V. Adres ten bureele van 't blad. Grande et belle MAISON de com merce ou pension de familie. Rue au Beurre, 11, a Ypres. S'adresser chez M. VANDEVYVER, brasseur, rue du Temple, 20, a Ypres. a louesS centre de la ville, 21. rue de Lille Ypres. Libre d'occupation. S'adr. a M. Henri VANHERLE, rue de la Station, MEULEBEKE (Fl. Occ.) dienstig voor winkel of magazijn, Rijssel- straat, 47 (oud huis van Maur. Banckaert). Zich wenden 15Boterstraat of Leopold- straat, 18, Kortrijk. Te koop samen of afzonderlijk aan alle aannemelijk aanbod dienstig voor renteniers of bedienden, gelegen t:t-Jacobstraat, 44, 46 en 48, Yper. Allen vrij van gebruik. Inlichtingen ten bu reele van dit blad. VILLE D'YPRES sise a cinq minutes de la Grand'Place et com- prenant deux salons, boudoir, grande salie a manger superbement décorés, cuisine, jardin d'hiver, sept chambres a coucher et salie de bains, W.-C. et eau aux étages, le tout peint et tapissé, vaste jardin avec remise a outils. Occasion unique a saisir, S'adresser a l'architecte Vanderheyden, 7, rue du Lombard a YPRES. Schoon welgelegen en uiterst gerievig Ren tenier shuis met hof, midden stad, seffens vrij. Zich wenden bij R. S. Vandenbussche, gezw. landmeter, Elverdinghestraat, i3, Yper. A vendre de la main a la main Une grande et belle Maison de com merce avec jardin, située 79,rue de Dixmude a Ypres. S'adresser chez G. CANDEEL, 57, rue de Dixmude a Ypres. Burgershuis met hof, circa 2.5.000 fr. Schrijv. bur. van bl. P. Z. O. donkeren eik, stijl Jacobean, groot buffet, dressoir, schuiftafel, 6 stoelen. 54, Veurne- steenweg, Yper. sh vendre, chêne. patiné, style Jacobean, grand buffet, dressoir, table a allonges, 6 chai ses. 54, chaussée de Furnes, Ypres. onlangs nieuw. Te bevr. bureel van 't blad. Te koop per occasie 15 nieuwe zware Jachtstoven aan heel voordeeligen prijs. Te bezichtigen in de VERKOOPZAAL René Knockaert Zoon (bijgenaamd de Ros ten), Dixmudestraat, 63, Yper. Ter dier gelegenheid kan men van heden af bekomen bij Louis AMEEL, suikerbakker te Brielen, alle soort van Chocoladen, eigen fabricatie, aan genadige prijzen. Ook op de markten van Yper, Poperinghe en Langemarck. bij d n bieenkweeker zelf RIDEY ALBERT, Rijsselstraat, 194. met 10 stokken en 3 billen. Adres ten bur. met étagère, dienstig voor gasthof of groot huishouden TE KOOP. Genadige prijs. Adres ten bureele van dit blad. te koop bij Coulombier, Bukkerstraat, I/S. met mekanieke kurken voor aftrekken van bier. Adres ten bureele dezer. een van 45o en een van i5o eieren te koop. Een jaar gediend hebbende. Adres ten bu reele van 't blad. Pour vos installations d'AVICULTURE et ses accessoires adressez-vous chez Fmile HOET, chaussée de Dickebusch, 134, Ypres. Voor uwe inrichtingen van HOENDER- KWEEKERIJEN en toebehoorten wendt U tot Emile HOET, Dickebuschsteenweg, 134, Yper. TE BEKOMEN aan 270 fr. per 100 liters. Schrijft naar Albert Vanhaele, dorp, Z ONNEBEKE Garage DEVOS DEWANCKEL, Yper Verschillige occasie voituren, camion- netten van 5oo tot i25o kilos, gansch gereviseerd en verkocht met waarborg. 400 ff. in plaats van 800 fr. aangeslagen in de Douanen voor Heeren Damen en Kinders Koersen half koer svelos van alle merken Bij huis van E. Detant, Brussel Meenensteenweg, 161, YPER NOUVEAU GARAGE ATELIER MÈCANIQUE de Réparations - Location - Dépannage LOGEMENT D'AUTOS et MOTOS ENTRETIEN SUR DEMANDE Soudure Autogène Rue Carton, 49 - YPRES J T-\r\nr* In nXnn idej' neio^* GARAGE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 7