Isidore DEHAENE ZOONS TIHMERMAN-DETHOOR C. Dumortier verniIsenVENSTERGLAS H. SGHMIDT-BAUDREZ LÉO N MONKERHev R, Neirlnckx M. De Vos IN DE- PUPPEN S&~ Fers Acisrs - Töles IJzer Staal Marcel SOETE-BOERHAVE Alfr. VALCKE z. Matrassen si. a*-**** Handel in INLANDSCH HOUT KOMT ZIEN Drukwerken - Register, Bureel- Scboolgenrf GROOTHANDEL M COMMISSIE Si Hrtiideiiierswareii, Koffics, Wijnen Statiestraat, YPER, Statiestraat KEUBILrA'BRZIB HL CCSTEUR Telephone 88 Y P R E S Telefoon 88 DOOM IMAHIEU, te Vper QL FOlaFlalET Aiiejiach landerijen HOTEL DES BRASSEUitf Rijsselstraat, 94 Y P E R MEUBELS 8 M ALLE STUL1N Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. KOOPT NIET vooraleer U te wenden tot het Hui Oud Huis DEGAND MONKERHEY waar aanzienlijke stocks van gebloemde en effene ceramiek en cimentvloeren, faience tegels, alsook alle slach va BOUWSTOFFEN aan de voordeeligste prijzen in voo" raad zijn, zooals kalk, pannen, ciment, draineerbuizen, enz Tel. 120 - Dickebuschsteenweg, NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14-, Rijs seist raat, 14 Y P E R Verhuren en herstellen van Pianos Muis Aimé ORUWEZ IN 'T GÜODT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. SpeciaüSeltvanGordljnen&gennaakieStocrs Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), "Sf I?' 3E£ M Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers 21, Meenensche steenweg, 21, Vper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYN^ IS, Boterstraat, is JS 3PÈ, es» Verzorgd werk - Spoedige bedien Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, psnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis - Kindt Schmidt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutreïles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et deBatiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue atu Oeurre - 13 - Boiersteaai Compte chèques postaux 47.629 Postchekrekenivg Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAREN Huisraad- en Bouw artikelen Koper waren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Voor atB uwe Üatrassen, Draal- en Snijwerk wendt bj b>IJ Statiestraat, YPER Bois du ftlord -- Noordsch Hout MAISON HUIS Chantïers Magazijnen YPRES Quai Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer IJzer- en Kopergieterij Dixmuidesteenweg {r Y P R Mekanieke stukken BOUWARTIKELS Pompen en lood Landbouwmachienen Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige instaliatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National. Matrassenmakerij In Hef Schaap Groot 7, Yempselslraat, 7 VPER Klein Overgroote Engelsche Bedden Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS de toutes sortes Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station- B0UWMATER1ALeN Kalk Ciment :iment Alle slach van vloeren in 0 en ceramiek- Muiden a Kortrijksche roode Pajfl Grezen buizen en ben00 Alle slag van K Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Yjper. PIANOS VOORDEELIOE PRIJZEN. VERZORGD WERK. OPVOLGER VAN tg;r LA FOUBCHE D'OR TEL. 54 zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen In strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnhaar) en kapok. keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. -C. PA- Noenmaltn aan vaste en matige prijzen - - Diners a prix fixe - Pm KOUD BUFFET - BUFFET AAN ALLE UREN A TOUTE Gekende Wijnkelder <-aVe ren° Dépót BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne15 DEPOT Meenensteenweg

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 8