lof bestrijding van het dure leven, HANS KINDER KEIZER" confectie* Ut KtlZER Location d'Autos I X West-vlaamsche V.VERHACK BREUKEN J GEORGES BASTIL van de baan AUTO-GARAGE NV w doe uwe aankoopen waar alles op eigene If werkwinkels afgemaakt wordt "^rieskien ^LiSSOUX Laatste modellen 11, Statiestraat, YPER Tel. 73 GROOTE KEUS L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Schoone Postkaarten JUWEELEA, HORLOGEN Regulateurs en Wekkers Garage Devos-Durnez alle slach van brillen DE EES i ER 0.9 O V Alle werk verzorgd geleverd bónmen de 12 uren KLEI Voitures f er méés et ouvertes Prix modérés Tél. 48 Rue de la Gare Tél. 48 t YPRES - Faites en l'essai et vous le recommanderez a nos amis. N'attendez-donc pas pour demanderdevis a is van eene volstrekte en gewaarborgde ondoordringbaarheid. Beproeft het en gij zult het uwe vrienden aanbevelen. YPRES -:- Chaussée de - Dixmude - steenweg -:- YPER ichtt rvge r\k aicnl oge rt prijzener, ko<sfelooze RGE5ELARE:MEENENSTwTEL.m KDRTRUK-.MoescrmnstrJelA ,y PER •ArfmtGaraoeMo™"* Graveur Goudsmid, Diamantzetter RifseBstr'aat (bij de Markt) TT E Et Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Albert DUMONCEAU Dixmude Poperinghe Kortrijk Rue de la Meuse, 65-67, BRUSSEL. ten bureele dezer. Ial VAN préservera votre immeuble des dégats que provoque l'humidité. maintiendra vos papiers, tentures et peintures sur les murs exposés a la pluie, dans le meilleur état. vous évitera les jhumatismes et les douleurs que provoque l'humidité et vous assurera une habitation saine. trouve son emploi aussi bien dans les fermes que dans les habitations de nos villc s des Flandres, la oü les murs mal exposés ne sont pas garantis. est d'une imperméabilité absolue et garantie. ne s'applique que pendant les mois d'été, alors que les murs sont asséchés par le soleil. zal uw huis vrijwaren tegen de schade door de vochtigheid veroorzaakt. zal uwe meubelpapieren, behangsels en verven op muren aan regen blootgesteld in den besten staat behouden. zal U rhumatiek en andere kwalen door vochtigheid teweeggebracht vermijden en U eene gezonde woonplaats verze keren. kan gebruikt worden zoowel in de hoe ven als in de huizen onzer steden van Vlaanderen, daar waar de muren, slecht blootgesteld, niet gewaarborgd zijn. kan maar gebezigd worden gedurende de zomermaanden, alswanneerde muren door de zon goed droog getrokken zijn. Wacht dus nieï om prijs te vragen aan GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDENUITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door de nieuwe GEBREVETEERDE toestellen van den GEDIPLOMEERDEN Specialist Breukmeester Belgische firma, opgericht In 1885, VIJF MAAL GEBREVETEERD, EEREDIPLO- MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze toe stellen volkomen zonder RUG- of ZIJ- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werken zonder eenlg ongemak gedragen. Weerhou den onder zachte REGELMATIGE drukking alle breuk, doet ze verminderen tot volledigs verdwijning, met alle WAARBORGEN passing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, vaa 9 tot 3 uren te V 63 t® De 3e Dinsdag van leder maand, in het -Hotel Continental (Statieplaats) De 1s,e Maandag der maand Hotel de Flandre Markt De 1sle Vrijdag der maand «Hotel Palace», Yperstr. 38; Alle dagen van 8 tot 6uur: Kokelaerstraat, N° 3. Uitlegboekje op vraag kosteloos C/3 t/3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13