Isidore DEHAENE ZOONS TiiMERMAN-DETHOOR C. Dumortie r IKïVENSTERGLAS H. SÜHMIDT-BAÜDREZ Marcel N MONKERh R. Neirinckx M. De Vos -M IN DE- PUPPEN fers Aciers Töles Uzer Staal Pliti SOETE-BOERHAVE Handel in INLANDSCH HOUT KOMT ZIEN Drukwerken - Regist( eir Bureel- Schoolt s. H. COSTEUR GROOTHANDEL EN COilMSSSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 Y-PRES Telefoon §8 fllfred Vakke, Ypres DOOM MAHIEU, te Yper Manderijen W. Wa.TSRBI.X KEUBELFABRIEK Rijsselstraat, 94 Y P E R MEUBELS I N ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. KOOPT NIET vooraleer U te wenden tot het Hi d Huis DEGAND MONKERh^ Oud Huis DEGAND MONRERHEY waar aanzienlijke stocks van gebloemde en effene cera en cimentvloeren, faience tegels, alsook alle slach^ BOUWSTOFFEN aan de voordeeligste prijzen Va" NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14, Rijsselstraat, 14 Y P E R Verhuren en herstellen van Pianos -- lv-HuJ^en in vonr raad zijn, zooals kalk, pannen, ciment, draineerbuizen Tel. 120 - Dickebuschsleenweg, Huls Aimé QRUWEZ MG DEN -ARTIKELEN iN 'T GROOT Kleerstofjen, WitgoedMerceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van GorcSIjnenfi gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), YPSa Voor alie soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers 21, Meenensche steenweg, 21, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis UAFONTEY^ IS, Boterstraat, 15 S^L S33 Verzorgd werk - Spoedige bedien Strreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis - Kindt Schmidt Dépót van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au Beurre - 13 - Boterstraat Compte cheques postaux 47.629 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWARE Huisraad- en Bouw artikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Voor ai ywe matrassen, Drsai- ©ra Sniiwerk wendt u bij Statiesifrsiat, YPER Bols du Nord Noordsch IHout MAISON HUIS Chantiers l^agazijnen YFH1S j Q«a' Transport gratuit Kosteloos vervoer FONDERIE DE FEK Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National HUItL CONTINENTAL Ev. baete-tonnon Statieplaats Place de la Station Matrassenmakerij in Het Schaap O- FOLFZtIET Groot 7, Tempelstraat, 7 YPER Klein Matra^XPn floconwol> windhaar mClUaOOUt! (konijnkaar) en kapok. Al onze matrossen worden m onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUXde CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden fuiJes rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoiree CHAR HONS deioutes sortes BOUWM ATER1auN Kalk - CimeBt Alle slach van en ceramiek Mu en P- Kertrijkache rood urezen kniaM «1 pl0 Alle slag van Drukkerij C. DU MORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, TTj Boterstraat, Yper. 32«BB3»35aBSfc^^a^Vnc^-» PIANOS VOORDEELIQE PRIJZEN. VERZORQD WERK. i r» OPVOLGER VAN LA FOURCHE D'OR 1 SCsai TEL. 54 PIÈCES MÉCAN1QUES. Fonte de bflti- metit et voirie. Ornement. Poëlerie. Accessoires agriceles. Spécialité de petites pieces, to»6 genres, iHOulage mécanique. Al klein en fijn werk op mouleermachienen. PRIX MINIMA Grilles de poëtes pour revendeurs a partir de 80 francs les 109 kilos assortis. L®l*ial Lecal C. S. Y K. H. M. Y. E. C. Y. C. Y- Noenmaién aan »a«te «1 matige Pr'lz8D prix fixe KOUD BUFFET - ■UFJJT Wj AAN ALLE UB6N A T0 fa raUf renon"" Gakende Wijnkelder mj, i« SCHAAPWOL, Overgroote Engeïsche Bedden keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien Alle siach van zooais Zetels, Canapé», Wa«chmanden, Kotters, Valizen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. Dépót BÉTON ARMÉ SYSTÈMÏ J. SWONVAL j ENTREPRENEUR YPPES, rue de Haerne, 15

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8