iGroote CARNAVALSTOET Grand Cortege Carnavalesque Jaar, N° 46 - 26 Februari 1927 7e Année, N° 46 - 26 Février 1927 Zeer belangrijk bericht Zondag 27 Februari 1927, om 2 uur Dimanche 27 Février 1927, a 2 h. Reclamations d'Intérêts indus iWeekblad - - roor bet Arrondissement Yper dor Vereeniging der Geieisterden, dor Y perse he Clubs, enz. Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organ© de 1'Association des Sinistrés, des Clubs Y prois, etc. STAD YRER -1 500 waarvan 500 fr. FR. PREMIÊN voor vreemde maatschappijen GROEPEN VIL.LE D'YRRES Politie. Tambour Major. 3 Ypersche Kinders. 4 Cantinière. 5 Harmonie Ypriana. 6 Groep Timmerlieden. 7 Fronthengelaars. 18 Chocolaterie Confiserie des Flan- dres. 9- Reklaamwagen Coulembier J. Boum- Boum et sa familie. Le Roi de Chine. Le Fils du Cheik. Limonade Heughebaert D. Trois Rois Bacchus (wagen). i5. Cinéma Viaene. Les Hussards de Montmartre. Cirque volant Jong Poperinghe. Groep Mascarades. Zouave en congé. 2°- Quatre pattes, double pattes et patachon. 21. Auto Zannekin Verlende Loo. 22. Reklaamauto Coulembier J. 23. Dagbladverkoopers. 25. Les chiffonniers de Paris. 26. Viva Boma 27. Les cinq Pierrots. 28 29. Reklaamauto Verburgh Rousselaere. 3o. Reklaam Hollandsch margarine, Swinnen E. Maerten. 3i 32.. idem 33. —Reklaamauto Michel Vandevivere. 34. Ambachten Kruisstraat (wagen), 35. Reklaamauto Jules Verfaillie. 36. Reklaamauto van dranken, Omer Vandevivere. 37. Reklaamauto der Gladia. Karnavalfeest Zooals verleden jaar zal er, ter gelegenheid van den Karnaval, Zondag aanstaande 27 Februari een prachtige stoet de bijzondere straten der stad doortrekken. Dank aan de welwillende medewerking van verschillende maatschappijen en bijzonderen, is men er reeds in gelukt dees jaar iets buiten alle verwachting op touw te zetten. De stoet wordt gevormd om 2 ure 's namid dags op de Statieplaats vanwaar hij zich onmiddellijk in gang zet om de volgende straten te doorloopen Statiestr., Fempelstr., Boterstr., Groote Markt alwaar hij voor de gemeenteoverheid voorbijtrekt, dan langs de Hondstr., Bukkerstr., Grimminckstr., Rijssel- straat, Groote Markt naar Montmartre en terug langs de Meenenstr., Groote Markt, Dixmuidestraat, Slachthuisstraat, Veemarkt, Elverdinghestr., Capronstr., M1 bochlaanom op de Statieplaats uiteen te gaan. Bijzondere schikkingen worden genomen door het Beheer van den Nationalen Buurt spoorweg om de vreemdelingen alle gemak van verkeer te bezorgen. Wij doen een bijzonderen oproep tot al de inwoners waar de stoet voorbijtrekt om hunne huizen te willen bevlaggen. Nu moeten wij een woordje dank richten tot ■d de milde gevers die door hunne geldelijke bijdrage ons toelaten dergelijk aloude teest in te richten. Alle giften van deze die de gelegenheid nog tiet gehad hebben het hunne bij te brengen gullen met dank aanvaard worden bij elk der "^onderstaande inrichters. Verfaillie P.,Van Egroo G., Vermeulen G., bruwez A., Angloo N., Caenepeel E., Ver guien H., Duthoo H., Gillis G., Coulembier w Laheye Em., Masselus G-, Iheeten L., JlePts H., Neys J., Depuydt D., Vasseur eu Coffyn Eug. -1500 FR, DE PRIMES dont 500 francs pour les sociétés étrangères GROUPES 38. Combat Willem-Tell-Yper Hoekje 3g. De Vereenigde Veekoopmans. 40. Muziek Vlamertinghe. 41. Eere Wacht der Vereenigde been houwers. 42. Meisjes en knechten met versierde rijwielen. 43. De Oolingfreters of 100 kilonaars. 44. Versierde auto met beesten. 45. Groep der slachters. 46. Prachtige wagen met gezang. 47. Koningin der Kalfvaart. 48. Majestic Dancing. 49. Reklaamwagen Ghvs. 5o Margarine Stella, Van Eupen C°, Meenen. 51. Reklaamauto Coulembier J. 52. L'Alliance auto, Petroleum C°. 53. L'Alliance wagen, Petroleum C°. 54. KoningGambrinus.H. Vermeulen Het komiteit van den karnavalstoet neemt de vrijheid aan alle deelnemende groepen te herinneren dat het feest uit sluitend ingericht is met het doel Yper te doen herleven en handel en nijverheid te bevorderen. AL degenen die medewerken aan het welgelukken van het feest zijn met GEEN ander gevoelens bezield. De personen of groepen die in den stoet meegaan mogen noch door geroep, noch door gezang, aanleiding geven tot politiek of tot gelijk welk andere kritiek. De personen of groepen die, niettegen staande dit uitdrukkelijk verbod, toch politieke of zoogezegde politieke liederen zouden zingen, zullen uit den stoet geslo ten worden en niet aan de trekking der premiën kunnen deelnemen. Electrification de la Region des Monts Reunion, oü sont admis tous ceux que la question' intéresse, le Samedi 5 Mars 7927, a a 10 3/4 heures, a 1' Hotel Continental a Ypres. Dr Brutsaert. Electriücatie der Bergstreek Zaterdag5 Maart IQ27, om 10 3/4 uur, in het Hotel Continental», bij de statie, te Yper, vergadering voor al wie in de zaak belang stelt. Dr Brutsaert. Depuis deux ans, nous avons répété a de nombreuses reprises que les sinistrés qui ont regu de la part de l'Etat des lettres commina- toires leur enjoignant de restituer des sommes parfois relativement considc-ables, sous pré- texte que ces sommes représentaient des inté réts payés par erreur, nous avons répété, disons nous, qu'il fallait ne pas se laisser intimider et ne pas restituer En eflet, nous avons toujours estimé, pour des raisons iuridiques plusieurs fois dévelop- pées ici, que ces intéréts étaient réellement dus, qu'en tous cas its avaient été payés et requs de bonne foi, et qu'au surplus une fois dépensées elles n'étaient jamais sujettes a répétition Aussi plaignons-nous de tout coeur les bons gogos qui, pris de panique, se sont saignés a blanc pour restituer ces intéréts. II y a des gens qui ont toujours peur dés qu'ils ont a iaire a un fonctionnaire de l'Etat, ou qu'ils re- qoivent des circulaires officielles. Les Tribu- naux ne sont-ils plus la pour les protéger Nous sommes heureux d'apprendre que notre manière de voir en cette matière vient de triompher en France devant la Commis sion supérieure des dommages de guerre Voici en effet ce que nous lisons dans le Journal de Paris du 1-2 février dernier Importante décision de la Commission. supérseure des dommages de guerre Les réductions des indemnités de dommages de guerre prononcées par la Commission supérieure n' entrain ai ent pas la restitution des intéréts perpus HET [VPERSCHE LA REGION D'YPRES I 2 10. 11. 12. 14. 16. 17- 18. 19. 24. Clowns.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 1