Eene BARAK Schoon Handelshuis HOFSTEDE Maisons Ouvrières 9 e. 60 de Terre a Labour HOFSTEDEKE EIGENDOM Herberg Au Faubourg ZAAILAND FERME TTE STAD YPER - Steenweg naar Zomebske Deux Maiseus Ouvrières Nieuwgebouwd Woonhuis WOONHUIS WOONHUIS mSTKL Dinsdag 15 Maart 1927 Instel Dinsdag 15 Maart 1927 an Nijverheidsgesticht Openbare Verkooping te Clercken Overslag: Maandag 21 Maart 1927 Hit ter hand te koopen Simaenlfi MERGKEM, hie Gractiten A, vendre de gré a gré 'Ven te IPublique Commune d'Houthem Ie Je.Dtfi' 17 Msrs 1D27 Overslag Dinsdag 22 MaarS 1926 24 a. 90 ca. Zaailand Instel Dinsdag 22 Maart 1927 Stad YPER, Dickebuscksteenweg Déclarations-Passavanf OVERSLAQ Donderdag 21 Maart STAD YPER WOONHUIS WOONHUIS Gemeente Langemarck he Lnndi 28 Mars IH27 Vente JPublique située a WARNÈTON Studie van den Notar.is ^DRÉ VAN DER MEERSCH te Yper. Overslag Dinsdag 2Q Maart daarna teèkens om 3 uur namiddag, ter herberg «Aux Tïois Savoyards», Neermarkt te-YPER,van: J3®«de de herberg Hel Rooseije aa®t achtergebouw ten dienste van magazijn e* 8 aren 85 ca. bouwgrond en tuinland. Thans onbewoond.— Laatst gebruikt door Eisaeric Dd'haye. Studiën van de Notarissen VERDIEVEL te Veurne en TERMOTE te-Brugge. Stellige toewijzing Dinsdag ag Maart daarna telkens om 3 u. zeer stipt namiddag, in-de BEURS te VEURNE, Markt, bij M. Vaöheesch, van STAO W §E tusschen Loovaarl en Burgweg err! Ra. 84 aren 79 ca. erve, al omringd var muren woonhuis, bureelen, magazijnen, stallingen «m verbinding met den Staalsijze- rerrweg, tegen de vaart. Zijc.de den Houthandel J. Eoyette C°». Zie plakbrieven. Studiën van de Notarissen S3AERT tevDixmude en VANHEE te Zonnebeke. .Mhooite niesjwgetoCBjawca© geitgen langs de staatsbaan van Houthulst naar Poelcapelle Gfoot 25 Ha. 62 aren 73 ca. Verdeeld in 22 loten. Gebruikt door M. E. Logghe, tot eersten October 1927. Ingesteld 237.200 fr. om 2 uur 's namiddags-, in. ket gasthof DE CASINO te D)X- MWPE, Groote Markt. Recht va» samenvoeging. Zie de plakbrieven met plan.) Kaïitoor van den Notaris VANHEE të Zonnebeke. 1) Een allerbeste O^iffW©ic8®, groot 1 Ka. 78 aren 70 ca. 2) Ongeveer 40 aren PiJ8jaalgjsr*aiS. B©11© rang©© tó© cSisc a étage avec jardin situóes en plein centre du Bizet-Ploegsteert, en bloc ou séparément. S'adresser au Notaire THEVELIN a Mefsines. t Etude du Notaire A. REYNAERT a Ypres Par suite de faillite et cünformément d lei lot du 12 Juin 1816 de en ruines avec leur fonds, sises a Hofithem, au lieu dit«Cornet Pourri», d'une conteuance de 11 ares 33 ca. sis a Houthem, au lieu dit Cormet Pourri connus au cadastre section A, n° 44a. Sont compris dans la vente tous les dom- mages de guerre fivés suivant jugement en date du 7 Janvier 1927 a Ia somme de francs 25.215,40. a2 Va h. de relavée, au prétoire et a l'intervention de M. Ie Juge de Paix de et a WERVICQ Droit d'accumulation. Conformément a l'arlicle 565 de laloi du 18 Avril 185r toute personae aura le droit de sur- enchère endéans les i5 jours suivant ['adjudi cation des immeubles, et ce dans les formes prescrites par la loi. Studie van den Notaris ALFRED REYNAERT te Yper. om 3 uur namiddag, ter herberg Au Voyageur bij M. Henri Bouchaert.te BECELAERE, van Gemeente Becelaere Dicht den steenweg naar Dadiseele S5SD SH .lïSy^GSSO-UWD met aanhoorigheden, zaailanden, weide en meersch, groot 4 Ha. 27 ar«n 28 ca., langs den gravier leidende van de Kortrijkdreve naar het Passchendaelestraatje. insgelijks langs voornoemden gravier. Beide koopen verpacht aan Constantin Cneudt- Deleu, mits 1600 fr. 's jaars, met recht van pacht tot 3o September 193©. Ingesteld bij samenvoeging 131.000 fr. Studiën der Notarissen A. LAUWERS, Cartonstraat, i5 en N. D'HUVETTERE, Cartonstr., 29, Yper Overslag Dinsdag 2Q Maart daarna telkens om 2 1/2 uur stipt namiddag, te YPER, ter herberg A la Ville de Gand bij M. Gustave Houzé, Statiestraat, van (gewezen ciment tegelfabriek) dienstig voor alle nijverheid en handel bestaande uit woonhuis met aanhoorigheden, twee groote magazijnen, voorloopige woning en volgens kadaster i3 aren 19 centiaren en volgens titel i5 aren 23 ca. 80 milliaren be bouwde grond en erve. Thans gebruikt door Petrus Moreels. Onmiddellijke ingenottreding. 1/2 p. h. Instelpremie. au bureau de ce journal Studie van den Notaris ALFRED ReviNABRT te Ype om 3 uur namiddag, ter herberg Den Hazewind bewoond do de wed. C. Vandenberghe, Bruggesteenwl" te Yper, van s A.) Dïxmudesteenweg met afhankelijkheden en hof, groot 6 aren ig ca. 86 ma. Thans onbewoond. Laatst gebruikt door M. De Bruyn. Ingesteld 3o.ooq fr. onlangs nieuw, met afhankelijkheden en 2 a 46 ca. 78 ma. koer en hof, nevens voorgaande Bewoond door Cyrille Claus mits 1600 fr 's jaars zonder pacht. Ingesteld iy.5oo fr onlangs nieuw, met afhankelijkheden en 2 a 75 ca. 42 ma. koer en hof, nevens voorgaande Thans onbewoond. Ingesteli 20.000 fr Bij samenvoeging ingesteld 67 500 tr, B) Jule» Capronstraat met poort en stallingen en 144 vkm. bebouwde grond en koer. Thans onbewoond. Ingesteld i^.ooofr. nieuwgebouwd, met verandah en 96 vkm. be bouwde grond en koer, aanhoudende gezegde herberg. Verpacht aan Aug. Declercq, zonder recht van pacht. Niet ingesteld. onlangs nieuw, met verandah en 96 vkm. be bouwde grond en koer, nevens voorgaande. Bewoond door Ch. Demuynck, zonder pachtrecht. Niet ingesteld. Bij samenvoeging ingesteld 44.000 fr. Langs de Wijngaardstraat Drie aaneenhoudende partijen respectievelijk van 34 a. 96 ca. 3i a. ca. en 35 a. 09 ca. Gebruikt door Ed. Pype en Camille Six zonder recht van pacht. In massa ingesteld 11.600 fr. Zie plakbrieven met plan. Verdere inlich tingen bij voornoemden Notaris Reynaert. Étude du Notaire THERRY a Neuve-Église a 3 heures après-midi, au café de 1' Hotel de Ville tenu par M. Théophile Dondeyne, a Warnèton, Gr. Place en une seule séance, d'une Hameau du Gheer consistant en IJne Maison avec grange et étable, le tout nouvellement construit, avec 46 ares 60 ca. de fonds, jardin et terre 3 labour tenant du levant au Gravier de Mes smes a Frelinghien. Ce bien, occupé avant la guerre par J* Cousin-Desroulez, est actuellement inoccupe» Entrée en jouissance immédiate. -r VAN EENE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 12