Isidore DEHAENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE TIliERill-DETHOOR C Dumortier SenVENSTERGLAS H. SCHMIDT-BAUDREZ R. Neirinckx M. De Ves ~M IN DE PUPPEN Is- fsrs Aciers Töles IJzer Staal Plat Marcel SOETE-BOERHAVE Handel in INLANDSCH HOUT BOUWSTOFFgN KOMT ZIEN GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers Drukwerken - Register, Bureel- Schoolgerief it w m CÖSTEUR-ÜÖERICERKE GROOTHANDEL M COMMISSIE s Kruidenierswaren, Keflies, Wijnen Statiestraat, YPER, Statiestraat Téléphone 88 YPRES Telefoon 88 fllfred Valcke, Ypres DCOH MAHIEU, te Vpeir» LyliL CONTINENTAL Mislach inland er ij en Wm WAÏI Rijsselstraat, 94 Y F> E R MEUiELS 1 U ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. XS©Bn Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en SchliT"^ Ceramieke en Cementtegels, enz. Cn Inlandsche* en Vreemde Kolen Freinen - Braisetten Anthracieten Machine kolen Magazijnn Dickebuschsteer weg, YPER - Tel. 120 NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14, Rijsselstraat, 14 YPER Verhuren en herstellen van Pianos Huis Aimé ORUWEZ ÜODEN-^RTIKELEN 8N 'T Kleerstotfen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Sp-®eialit©St vsBn€S©r«2ijr9en&S@n"raaakt©Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boteratraat, (dicht bij de Halle), Y 3P SSFft. Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis 21» Meenensche steenweg, 21, Vper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYNg IS, Boferstraat, 15 Verzorgd werk Spoedige J erreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, risrnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Dmnkerkestraat, 43bis, POPERÏNGHE oud Huis Kindt Schmidt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaiilerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au leurre - 13 - Boter-sfraat Compte cheques postaux 47.629 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWARE.V Huisraad- en Bouw artikelen Kopervraten Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Voor al uwe Hflafirassen, Draai- era Snijwerk wendt u bij Statiestraat, VPER Bols du Noordsch Hout MAISON HUIS Chantiers ftil&ggasEijnon YPRE Quai Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer FONDERIE DE FER V&oraleer nog Occasie-motoren te keopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National I5v. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Static"1 Matrassenmakerij Groot 7r Tempelstraat, irn het Schaap 7 - YPER Klein Overgroote Eagtólsche Bedeten Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes Dépot BÉTON ARMÉ bouwmaterialen Kalk Ciment Alle slach van vloeren m ciment en ceramiek- Muiden Kortrijksche roode Pan Grezen buizen en benoodig Alle slag van Meenensteenweg, YPER- Drukkerij C. DU MORTIER, opvolger v« S. Laioateyne, i5, lioterstraat, Yper. PIANOS VOORDEELIQE PRIJZEN. VERZORGD WERK. I_=1 OPVOLGER VAN Bffl E5BS LA FOURCHE D'OR TEL. 54 PIÈCES MÉCAN1QUES. Fontc de bdti- ment et voirie. Ornemeit. Poëlerie. Accessoires agricoles. Spécialité de petites pièces, tous genres, inoulage mécanique. Al klein en fijn werk »p mouleermachienen. PRIX MINIMA Grilles de poëles pour «evendeurs a partir de 80 francs les 100 kilos assortis. Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P- Hoarmalen aan vaste en matige popen - Diners a pril fi» Pr" ^!K KOUD BUFFET - BUFFET FB^ AAN ALLE UB€N A TOU t- Gekende Wijnkelder Cave Aft zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Kofiers, Valizen, Duiv.enmanden, Wiegen in strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar Eel(XII UuuuH (konijnhaar) en kapok. keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne15 lauii van nn«fiPfl SYSTÈME J. SIRONVAL DEPOT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8