HANDELSHUIS WOONHUIS Een HOFSTEDE HOFSTEDE Brasserie Van Reable Le Hmer A LA PETITE PARISIENNE 75,00 27.50 21,00 Aventure d'une Nuit La Neige sur les Pas KO Openbare Verkooping Woensdag 20 April 1027 Instel met Premie Instel van Gemeente WÜASTEH Dinsdag 20 April 1027 Vente P'uhlique a Wevelghem CINEMA OMNIA On demande Men vraagt 19, Rue Courte de Thourout YPRES SsmcïcSi tüars susvteurd® PANTALONS PANTALONS PANTALONS Gemeente Hooglede, Hoogestraat Dinsdag 26 April 1927 Gemeente RECliEM Grand'Place- YPER - Groote Harkt L'Amour Espiègle Burgerlijks Stand van Yb Vrijdag 15 April 1927 Groot 7 Ha. 59 aren 30 ca. Instel met Premie Eene Groot 22 Ha. 21 aren 46 ca. des brodeuses machine et des ouvriè res pour robes faciles. Bons salaires S'adresser chez G. IPPERSIEL, 5, r*c Longue de Thourout, YPRES. brodeet sters met de machien en werkmeisjes voor gemakkelijke klee- ren Goed loon. Zich wenden bij G. IPPERSIEL, 5 Lange Thouroutstraat, YPER. Markten van ArsdicsirSechi Demar.e^z Es nas?'! parftout :,.ssr* dec Continuation de la mise en vente de PANTALONS a des prix extraordinair es d.e bon marché. G and choix de pantalons pour gar^onnets. Stadie van den Notaris Julier, CASSIERS te Poperinghe. DOOR STERFGEVAL om 3 uur zeer stipt namiddag, te POPERINGHE, op de Groote Markt, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Stadhuis van een welgelegen ten dienste van herberg D® Vischmarkt winkel, bakkerij, vérdere afhankelijkheden en X are 87 ca. onder bebouwden grond en koer, staande en gelegen te ^'Opsifinglh©, op den hoek der Bertenplaats en der Priester straat, bekend bij kadaster sactie F, Nr io86d en 1086e. Bewoond door den medeverkoo per M. Alois Daraedt. Handslag met de geldtelling. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om 4 uur namiddag, ter herberg Het Lam Yper»traat, te HOOGLEDE VAN Een kloek schoon eertijds de herberg In 't Strooien Haantje, tegen de tramstatie van 't Hooge met afhan- gens en 4 aren 10 ca. bebouwde en onbe bouwde erve. Aankomst met i Oogst 1927. Studie van de Notarissen GHEKIERE te Meenen en VANDEVELDE te Gent. om 2 ure, te M E E N E N bij de Statie, ter herberg A la Bourse wijk Sint Ivon Gebruikt door M. Désiré Hessel-Lemahieu. 1/2 p. h. instelpremie te winnen. Studie van de Notarissen GHEKIERE te Meenen en I B L E D te Rijssel. om 2 ure, te MEENEN, bij de Statie, ter herberg A la Bourse VAN Dicht den steenweg naar Moescroen tusschen De Croisé en De Purgatoire Gebruikt door M. Frederic Vanderstichel- Couckuyt, met recht aan pacht tot 3o Sep tember 1927. Étude du Notaire DE R O N I N G E a Wevelghem J él. 164. DJE LA pour cause de liquidation de la Société Coo perative L'Union La misa a prix est fixée au JEUDI 28 A VEIL 1927, et 1 'ad udication aura lieu le JEUDI 5 MAI suivant, chaque fois a 5 htures de relevée, en l'estaminet Hotel des Sports place du village, a Wevelghem. Cette Brasserie est en parfait état de fonc- tionnement et peut être visitée les Samedis dans la matinée en s'adressant rue dite Paepe- straat, N°63, a Wevelghem il sera loisible aux amateurs d'acquérir en b-löc les batiments avec le materiel, ou séparément batiments et matériel. Voir les affiches et on peut obtenir tous renseignements chez le Notaire vendeur. y ~V SAMEBI 26. DIM&NCHE 2T. LUK5I ZATERDAG 26, ZONDAG 27 MAAN 26 MARS, a 8 heures prècises. DIG 28 KAART, om 8 uur stipt Le Dimanche Matinée a 3 h. - Den Zondag Namiddagvertooning om 3 u. Grande superproduction dra- matique en 6 parties. Drame réel delavieavec Harry Piel. Comédie gaie avec la grande vedette Constance Talmadge Prix des Places Prijzen der Plaatsen 1,65 - 2 - 2,50 3,00 fr. Tautes taxes comprises Alle taksen inbegrepen. Groote dramatische verwe zenlijking in 6 deelen. Echt levensdrama met Harry Piel. tas hl/v n er oaa n\nat /Ir** x t-r 4 i i Verklaringen van den iy tot den n* t iVl (IClft To ok Geboorten Vanpeteghem Jacqueline, patteei t Debey Simontte, L. Thouroutstraat (van h f r,lat' 6-- Ver Eecke Hilda, Dickebuschsteenweg SleniT"^'1^' Rijsselstraat, 99. De Groeve Monique,.Hon'd",'1^ (van Waasten). Moerman Andréa, Dickebuscli t 21 Bultinck Charles, Veemarkt, 23. 'S tenvveg.~ Huwelijken Dix Richard, hovenier te Yper tn c Margorie, z. b. te Armentières. ou'din Overlijdens Allaer Joseph, 26 j., bediende, one Surmont de Volsberghestraat, 29. Bogaert Francois' Kaai-West, (van Tourcoing). Van Kemmel August l*™' aardewerker, Wr Visage Pharaïlde, L. Thouroutstr' Gaytant Philemon, 19 jfabriekwerker, ongehuwd L^T routstraat, (van Rousselaere). Titiljon Leonie 60 i' 1,011 ongehuwd, Meenensteenweg, 71. Treve Julienne T'' z. b., wDecuypere Aimé, St Janshospitaalstraat. Kerri Alphonse, 70 j., kleermaker, echtg. Costenoble Juliana"? selstraat. Coulembier Hélène, 22 j., z. b., 0n 'h Bukkerstraat, 32. 86 Uw<-1 y&tïKTEM MARCHES. MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS o> Lustig blijspel met de groote cinema-ster C. Talmadge. Tarwe de 100 kilogr. Froment les 100 kilos IEUDI31 MARS, a 8 heures - DONDERDAG 31 MAART, om 8 uur Un film sensationne! - Een ophefbarende film D'après le céièbre roman Naar den vermaarden roman d'Henry Bordeaux, de l'Aca- van Henry Bordeaux der démie Frangaise Fransche Academie. Grand drame interprêté Groot drama vertolkt door par les plus grands artistes de beste artisten Messieurs Victor Francen M Bovin Mmes Marie-Ange Feriel, Simone Guy, Gaillard, Dubuison. AMI LITTLE dans (in) OAGmBEFiT II GAQNAWT Comédie Sportive o— Sportief blijspel Rogge j Seigle Haver Avoine id. id. id. id. Dimanche 2y Mars, Mi-Caréme, Grand BAL Travesti avec Orchestre et '/ass. 3oo fr. de prix pour les plus beaux costumes, pour le plus original et pour le plus beau couple. Zondag 2y Maart, Half Vasten, GROOT VERMOMD BAL met Orkest en Jass. 3oo Jr. prijzen voor de schoonste kost timen, voor de meest eigenaard/ge en voor het schoonste paar. Aardappelen, 100 kil Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre le kilo Eieren de 25 CEufs les 25 Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos 201 176 139 94 31 16,25 00 o - 200 3 O CC 203 190 183 150 100 31 15,75 00 153 85 29 15,75 00 CO CN 197 00 146 83 28 16 00 s c C" 215 201 1/5 100' 21 17 12(4 22 Maart Varkensmarkt te koop gesteld 22 u stuks. Prijs per kg. op voet 7,25 8,25 fr. 23 Maart Veemarkt te koop gesteld 27 ossen aan 5,25 ~7,5ofr., io3 stieren aan 5,00 - 6,75 fr., 907 koeien aan 4,5o - 6,75 fr. Totaal 1037 stuks. 24 Maart Kalvermarkt te koop gesteld 1700 stuks. Gemiddelde- prijs per kilo op voet 7.25 9,25 fr. koop gesteld gedurende *le week 22g3 stuks. extra solides velours angla*s fantaisie

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 16