CHARGES DE CLERCQ - STEYAERT Yper Prodnits produkten (EfAPEND CEMENT m m CilENT ARME m TT Vö©r üws Portretten DUHANIEEUW £m. Depuydt-Declercq Mans- Kinderkostumen Vrouw- Regenmantels Réparations d'Autos Camions Agent: Fr. Hoflack ljl.155 Meenenpoort HOORNWERK Porte de Menin Tel. 155 Dépot des Essences dè Huiles TEEA.CO Motocyclistes L' enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis GEORGES BASTIL Met goud verkrijgt men alles ja, maai Ui©! diiP8 ls¥0si s wendt U bij den voortbrenger, die zal U spoedig en goedkoop leveren, wel afgemaakte Huis QLJSSOLJX Statiestraat, YPER Fel. 73 Ébs Chaussée de Poperinghe Y P R E S ÏPKE5 Chaussée de - mxmude - steenweg -> YPER 19, Tempelstmt, 19, Yper - Tel. 170 I I N 'IWfMWZm- F w EN ï?f! Téléphone 109 Téléphotse 109 SS-sarscSages plein© DÜJIN1ILOF Pneumatiques DUNLOP IVHCHELIN ENGLEBERT fj Pieces e£© r «2 a? E*? a rag,© U» S. toujours ©ra stecfc IM1 Transport Déménagsment -s- Location préservera votre immeuble des dégats que provoque l'humidité. maintiendra vos papitrs, tentures et peintures sur les murs exposés a la pluie, dans le meilleur état. vous évitera les rhumatismes et les douleurs que provoque l'humidité et vous assurera une habitation saine. trouve son emploi aussi bien dans les fermes que dans les habitations de nos vilh s des Flandres, la oü les murs mal exposés ne sont pas garantis. est d'une imperméabilité absolue et garantie. Faites en I'essai et vous le recommanderez a vos amis. ne s'applique que pendant les mois d'été, alors que les murs sont asséchés par le soleil. N'attendez-donc pas pour demander devis a zal uw huis vrijwaren tegen de schade door de vochtigheid veroorzaakt. zal uwe meubelpapieren, behangsels en verven op muren aan regen blootgesteld in den besten staat behouden. zal U rhumatiek en andere kwalen door vochtigheid teweeggebracht vermijden en U eene gezonde woonplaats verze keren. kan gebruikt worden zoowel in 'de hoe ven als in de huizen onzer steden van Vlaanderen, daar waar de muren, slecht blootgesteld, niet gewaarborgd zijn. is van eene volstrekte en gewaarborgde ondoordringbaarheid. Beproeft het en gij zult het uwe vrienden aanbevelen. kan maar gebezigd worden gedurende de zomermaanden, alswanneerde muren door de zon goed droog getrokken zijn. Wacht dus nie: om prijs te vragen aan équipée par des pneus ballon une botte d 3 vitesses moteur 4 temps s&upapes latêrales un graissage parfait automatique peur S5SQ fr*. rue de LilJe rue de Ha Porte d'Or Y P R ES wendt U tot het vermaard huis - PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken. huwelijken en familiegroepen. A l het werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. BOUWMATERIALEN Steenkapperlj Grafzerken, Marmerwerk Kolen Dsckefmsch steenweg, YPEE (bij de Statie) Rouw geleverd binnen de 12 uren GROOT m KLEIN n^-."^--r t ■j.-Aiv e.v^jSM^KTOBrawöBsInmwWiMffïffTyiWXïxeitv.'.'^yK/v^'v/U.'TWWM awvuum •.-.■ OX."\kjVij- ^r+t><S±Stx<Qt]*6A>&N>68vrfyfr6< Garage till fas.j1 VOUS Ofïr© MCT!@ ÏTÏCfiO r@ riE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 19