Treillage métaltipe Metaal vlechtwerk MRÜRICE BHQEIIi Coffre-Forts en Broeimachienen HECTOR CASIER-VANDEPUTTE Léo„ VERFAILLIE R. Asaert-Salomé ëitreprises de jardins vergers taaie; van Hovingar. Boomgaarden Remy AAolein— Vandevivere LES ARMES D'YPRES VA N LEDE *7..5-27 Jtdet &e Bijvoegsel - jLc* Jriégioii J: "Ipres N° 4 - YPROIS Simpl© torsion pour Clotures, Volières Poulaillers Chenils YPERSCH Enicele wrong voor Afsluitingen,Vogelkooien Hen- Hondehokken xvlo de Lille, 33 YEJRES Quincaillerie Cuisinières et Calorifères Hij ss eist raat, 33 Y E E Ft IJZERWAREN Alle slag van STOVEN BIJ ED. STEVENS ZONEN Alle slag van LANDBOUWMACHIENEN, groofe en Kleine Tél. 82 - YEFtES - Spécialité d'Arbres Frnitiers - YJPEFl - Tel. 82 Bijzonderheid van Frnitboomei? SliOSE WL X STIBK YPER YPRES Landbouwmachiensn Dickebnsehsteenweg, 142, YPEB ===~m Oroote keus Kerkeboeken en Eat er nosiers Voor uwe Portretten Boterstraat YPER Aankoop van Koper IJzer, Tin en Lood s'est spécialisé dans eet article qu'il fabrique, avec un matériel perfectionné, dans de trés bonnes conditions, avec du til galvanisé a chaud, de toute première qualité et peu «mployé jusqu'a ce jour. GROS Prix suivant quantité. DÉTAIL heeft zich bijzonder op dit vak toegelegd en vervaardigt dezen draad, met een verbeterd stelsel, in zeer goede voor waarden hij bezigt enkel warm gegalvaniseerde draad, die tot heden zeer weinig gebruikt wordt. GROOT Prijzen volgens hoeveelheid. KLEIN GROOTS KEUS VAN V p e p Telefoon 249 jj l| Telefoon 94 O Poulies Riemen Oliën en Vet Staken en Stekkerdraad Alle herstellingen en vervangstukken - Trouwe bediening Architecte de Jardins diplome Porte de Dixmude Chaussée de Bruges Plans et Devis istiers - Arbres poer Oroements - Plants poor Haies Gediplomeerde Tuinarchitect Dixmudepoort en Brugsche steenweg Plans en Bestekken Rozen-, Sier- en Haagplanten LEDERARTIKELEN Handschoenen Reisartikelen KINDERVOITUREN Hondenartikelen Machienriemen herstellingen MAROQUINERiE Gants Articles de Voyage VOÏTURES d'ENFANTS Articles Chiens RÉPARATIONS 5, Boterstraat Tel. 283 rue au Beurre, 5 Bijzondere prijzen voor voortverkoopers oPrix spéciaux pour revendeurs - VROEGER TE ZONNEBEKE - Vergelijkt met andere marken de hoedanig heden en eenvoudig heid (bekomen door jaren lang ondervin ding) der nieuw ge- breveteerde Ontroomers V'PRIAN i met vergaarbak op kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. o Bekwame Agenten worden gevraagdwaar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o Alle slach van Landbonwmachienen ea VeryangstakAea LAATSTE MODELLEN Horlogen Ju weelen SCH0UW6AR HITUREN DERNIERS MODÈLES Horlogerie Bijouterie Garnitures de Dhetninées 6, Boterstraat - YPER - rue au Beurre 6 =m ten bureele dezer, 15, Boterstraat, 15. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijken en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd tyerk* Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestd 2 Open alle dagen van af 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond*. aan voordeelige prijzen Fr. eORDONIER, Bakkerstraat, 49 V F» B R Tsfpi 5 I OOGSLAG Courroies de Transmission Genadige prijzen Prix modérés

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 17