1 I Le Royal Rmer I 1 ïj £?t|f II .A Comines mmrm HËT MUZIEKFEEST cSta»* Harmonie YPRIANA 1 11» I i I lil 1: 'Ij I Zooals voorzien heeft het laatste winter- concert den uitbundigsten bijval gehad een zeer wel gevulde zaal en èen geestdriftig publiek dat drie uren lang het heerlijkste kunstgenot heeft gesmaakt. Wat de Harmonie heeft verwezenlijkt gaat de stoutste verwachtingen te boven. Dat heb ben we te danken aan de kundige leiding van haar bestuurder, M. Albert Van Egroo, en aan de onverpoosde toewijding van zijn ijverige medewerkers. Wie Albert Van Egroo kent en weet wat hij kan, wie zijn muzikanten in de deugdelijke herhalingen volgt en beseft wat nuttig werk daar wordt verricht, moet dan ook niet ver wonderd zijn dat al de ingestudeerde ge wrochten zoo trouw en zoo volmaakt worden vertolkt. Zoo kregen we volgende prachtwerken te bewonderen De Belgische Natie (Peter Bsnoit) Fortunio (Messager) de Jubel- Ouverture (Weber, bewerkt door Albert Van Egroo) en Esquisses Provtr.qales Fête champétre, Au bord du ruisseau, Rêverie aux étoiles, Farandule aux flambeaux) (Popy). Een bijval zonder weerga Dan hadden we Mejuffer Marie-jeanne Deloof, de gevierde kunstzangeres. Voor de meeste Ypeilingen geen onbekende, daar ze vroeger reeds ons deelachtig maakte van haar verheven kunstopvattingen. Wat een weelde, die mooie, bekoorlijke en welluidende stem. Wat een genot die klare, gloedvolle en medesleepende voordracht Overheerlijk zong ze 'k En hoore U nog niet (J. Ryelandt) «Rozen» (Albert Van Egroo) «De Bloemen en de Sterren» (L. Mor telmans) Chanson triste (Duparc) Pro cession (César Franck) Le Cid Air de Chimène» Massenet) en Le mot le plus doux (A. Wybo). Of ze toegejuicht werd Er scheen geen einde aan te komen. En wat gezegd van den heer G. Piessen Een pracht van een tenor Vol uitdrukking en diep gevoel wist hij ons te boeien met Werther L'invocation a la nature J. Massenet) Suzanne (Pala- dhile) L'amour médecin (F. Poise) Waartoe (Leo Vanderhaegen) t Oude kerkje (L. Duvosel) en De Zeeldraaier (Jaak Opsomer). Zijn meesterlijke vertolking werd door de dankbare toehoorders met langdurig en geest driftig handgeklap begroet. Ten slotte een aangename verrassing een bassonspeler Een waar buitenkansje voor de kunstminnende Yperlingen en voor velen een veropenbaring. De zoo gunstig gekende kunstenaar M. Maurice Leneeuw heeft de ingetogen menigte waarlijk in verrukking gebracht met zijn Concerto in fa Adagio en Allegro ma non troppo Weber) zijn Capriccio (J. Weissenborn) en zijn Humoresque (Schnei der). Onvergetelijk Zooals gansch het feest. Hulde en dank aan allen. Daarbij vergeten wij Mejuffer Alice Rosseel niet die, tot ieders voldoening, de lastige en moeilijke taak van begeleidster heeft vervuld. Bravo En onze hartelijkste gelukwenschen aan den vriendelijkenVoorzitter,M. Aimé Gruwez. Zijn edel streven voor Yper en voor de Kunst verdient lof en steun van wege al de recht geaarde Yperlingen. Namens de uitvoerders der Cantate aan de Ypersche Helden, door den heer Albert Van Egroo zoo meesterlijk getoonzet en be stuurd, overhandigde de heer E. Struelens, onder het gejuich der overtalrijke menigte, een prachtig aandenken aan den gevierden kunstenaar. Deze dankte, diep ontroerd, om al die huldeblijken. Bedankingen Remercïsnents De heer Albert Van Egroo, Bestuurder der Muziekschool en der Harmonie Ypriana verzoekt ons, in zijn naam, al de personen te bedanken die zoo bereidwillig hun bijdrage hebben gestort voor het mooi geschenk dat hem Dinsdagavond werd overhandigd. M. Albert Van Egroo, Directeur de l'Ecole de Musique et del'Harmonie Ypriana, nous prie de remercier, en son nom, toutes les personnes qui ont bien voulu participer a l'acquisition du superbe cadeau qui lui a été offert mardi soir. ROZEN Blonde rozen, Roode rozen, Rozen van fluweel, Uit je hof gekozen, Rozen goud en geel Paarse rozen, Junirozen, Rozen in zonnegoud Als blonde droomen blozen, Droomen jong en stout. Zonnige droomen, Teere rozen... Zijn vele doodgegaan... 'k Wil de rozen koozen... Mijn droom moet ook vergaan Demandez parfout Ie meilleup des aperitifs arietta Ik liet op de toetsen een aria zweven, Een deinende deuntje uit mijn zieleleven. Een bee die we lezen in vriendenoogen, Een vraag om wat liefde en wat meedoogen Een zingende leed, aan je harte gezeid En geboren uit jouw onverschilligheid. Je hebt op 't klavier mijn liedje gespeeld, Mijn handen hebben je slapen gestreeld. Wat er in 't wijsje voor jouw heeft gebloosd Wordt je wellicht nog een trouwe troost... Ik liet op de toetsen een aria zweven, Een deinende deuntje met liefde doorweven, Maar 't vooizeken heb je nooit verstaan, En de zanger is verie nu heengegaan. X. Demain, dimanche, 8 mai, a Comines (Bel- gique), la Ligue Wallonne (Société patrioti- que beige) inaugurera son drapeau. La bénédiction du drapeau se fera a Tissue de la grand'messe, puis immédiatement après aura lieu a li heures une cérémonie patrioti- que au monument des victimrs de la guerré. Après quoi, Concert sur la Grand'Place par 1'Harmonie Communale. A 3 heures, un cortège parcourera les rues de la ville, dans lequel seront représentées, par des délégations et par leurs musiques, toutes les communes du Sud de Tarrondisse- ment d'Ypres. M. Albert Cousot, avocat a Bruxelles, prononcera un discours; et ensuite on entendra un chant de circonstance, trés digne et patriotique. Nous souhaitons a la Ligue Wallonne de Comines tout le succès qu'elle mérite et som mes heureux de pouvoir donner a nos lecteurs la primeur du chant en question. DRAPEAU BELGE ET COQ WALLON I M. Albert VAN EGROO, Off. d'Académie Mejuffer Marie-Jeanne DELOOF Gedicht Florent Van Eygen. Muziek Alb. Van Egroo. (Air Le Clairon de Derouléde) I. Quand autour de nous résonne Contre la Flandre Wallonne Un cri de guerre insensé, Toi, cher Drapeau tricolore, Que chacun de nous adore, Ranime nos coeurs blessés II. Le lion noir qui déchaine, En Flandre, terreur et haine N'est plus le Lion des Preux Mais de la Lys a la Meuse, Chantecler. d'humeur joyeuse, Claironne nos chants fameux 1 III. Non, fiers Gaulois de Comines, Non, ne courbons point l'échine Sous les coups de factieux Gardons la langue si chère Et l'inimortelle bannière Des Beiges, nos grands aïeux 1 IV. Quand le Germain, vil parjure Rêvant conquête et capture, Répandit le feu, Ie sang, Notre Cité héroïque, Rempart civil de Belgique, Tenait ferme au premier rang 1 V. Sur nos toits pleut la mitraille... L'on fuit le champ de bataille Y laissant des fils vaillants Mais, malgré l'apre souffrance, Le fanal de l'espérance Soutient les cceurs défaillants VI. Ah sur le sol de Flandre Est-ce done vain répandre, Dans un élan d'idéal Pour une Belgique unie, Le sang de la Wallonië, Le sang du Flamand loyal VII. Arrière vents de discorde Que le Germain et ses hordes Soufflent sur nous... grimagants 1 Wallons, Flamands, de Belgique Offrons au Drapeau unique, Au Roi, nos loyaux accents VIII. En gardant votre mémoire, Chers héros, vous dont la gloire Est Unviable linceul, Nous gardons votre héritage, Tout de sublime courage Et patriotique orgueil IX. Votre immortelle valllance Anime. la résistance A l'ennemi du dedans Nous jurons sur notre emblême De briser, sous l'anathème, Les renégats insolents.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 4