Isidore DEHAENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE TllH ME R NI N -|f IJMO 0 R C. Dumortier !Sfs%VENSTERGLAS H. SGHMIDT-SAUDREZ R. Neirinckx M. De Vos ■~M IN DE- PUPPEN fsrs Aciers Tales Uzer Staal Platen Marcel SOETE-BOERHAVE Handel in INLANDSGH HOUT KOMT ZIEN Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief GROOTHANDEL M COMMISSIE StatiestraatYPER, Statiestraat Manderijen VAT»t8LIT<ItXB BOUWSTOFFEN li COSTEUR-I Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen Téléphone 88 YPRES Telefoon 88 fllfred Valcke, Ypres OOGII ëk ÜBJkHieU, te Ypef HOTEL CONTINENTAI Rijsselstraat, 94 V P EJ R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein inlandsclie en ¥reemde Kolen Magazijnen Dickebuschsteenweg, YPER - Tel. 120 NAAR DE MUZIEK Spreekmachienert Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14v Kijjsselslraait, 14 YPER Verhuren en herstellen van Pianos Huis Aimé QRUWEZ -ARTIKELEN IN 'T OiOÖÏ Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. SpeciaiileHvanGGPdlirien&gemaakteSloors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), YFEA Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers 21, Meenensche steenweg, 21, Vper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYNE IS, latepstpaat, IS Verzorgd werk Spoedige bediening iirreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, pinseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, PGPERINGHE oud Huis - Kindt Schmidt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de Bailments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork H&ae £iu Oeurre - 13. - Boterstraat Compte cheques postaux 47.Ö29 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAREN Huisraad- en Bouw artikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Vooi* uwe Effiatraissen, Draal- en Snijfwerk werasf® &a S$1J B©is daj -- ^oordsch Hout MAISON HUIS Charitiers Quai Kaal Transport gratuit Kosteloos vervoer FONDERIE DE FER Vooraleer nog Occasies-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installation van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station Matrassenmakerij Groot 7, TeimBS6lstB*aat, in Hel Schaap 7 YF1R Klein Overgroote Engelse he Bedden keus van Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS deioutes sortes BOUWMATERIALEN Kalk Ciment Alle slach van vloeren in cime/it en ceramiek- Muiden Pannen Kortrijksche roode Pannen Grezen buizen en benoodigbeden Alle slag van KOLE^ Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, enz. PIANOS fcaaaaasssgffij VOORDEELIOE PRIJZEN. VERZORGD WERK. 1=- =r OPVOLGER VAN BBS LA FOURCHE D'OR TEL. 54 PIÈCES MÉCANIQUES. Fonte de Mti- ment et voirie. Ornement. Poëlerie. Accessoires agricoles. Spécialité de petites pièces, tous genres, moulage mécanique. Al klein en fijn werk op mouleermachienen. PRIX MINIMA Grilles de poëles pour revendeurs partir de 80 francs les 100 kilos assortis. Lokaal Local C. S. Y. IC. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Nosnmalen aan vaste en matige prijzen Diners a prix fixe Prix nimf'"' KOUD BUFFET BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Gekende Wijnkelder Cave renortim# Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen ln strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, ^JjfrjjePpn floconwol, windhaar mullUOüul! (konijnliaar) en kapok. Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien DépSt BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne15 DEPOT Meenensteenweg, YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8