CHARLES DE CLERGQ - STEYAERT Predikten JEWAPEND CEMENT Yperr CIMEIf ARMÉ AgentFr. Hofiack Voor Uwe Portretten Depuydt-Dedercq Mans- Kinderkostumeri Vrouw- Regenmantels ffl lil 1 I Réparations d'Autos Camions GEORGES BASTS L 1 li l A> 1 I 155 Meenenpoort HOORNWERK Porte de Menin Tél. Ï55 Prodsite M oicc yclis tes Dépot des Essences Huiles TE IK A. CO L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis L'enduit Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis Het bestrijksel Ibis 19, Tempelstraat, 19, Yper - Tel 70 Met goud verkrijgt men alles ja, maar het dupe Sewen t wendt bij den voortbrenger, die zal U spoedig en goedkoop leveren^ wel afgemaakte f Huls OL1SSOUX Statiestraat, YPER r:- Tel. 73 „1.5-27 i'i et A"- Ze Bijvoegsel - JL-ct Jkriég<iüii cL' T pres JMt-B m ias gmI Chaussée de Poperinghe Y P R E S YPRE5 -> Chaussée de - Dixmude - steenweg YPER ssmm >4%%% I N EN Téléphone 109 Téléphone 109 Bandages plel^s DUNLOP Prieumatiques DUNLOP MICHELIN ENGLEBERT g Piëce£5 d-© rcidrsrig© O. S. A. Scetsjjourss ®s"a stock HO Transpos*® Déménagem@nt Loca'i©n préservera votre immeuble des dégats que provoque i'humidité. maintiendra vos papiers, tentures et peintures sur les murs exposés a la pluie, dans le meilleur état. vous évitera les rhumatismes et les douleurs que provoque l'humidité et vous assurera une habitation saine. trouve son emploi aussi bien dans les fermes que dans les habitations de nos vilh s des Flandres, la oil les murs mal exposés ne sont pas garantis. est d'une imperméabilité absolue et garantie. Faites en I'essai et vous le recommanderez vos amis. ne s'applique que pendant les mois d'été, alors que les murs sont asséchcs zal uw huis vrijwaren tegen de schade door de vochtigheid verooizaakt. zal uwe meubelpapieren, behangsels en verven op muren aan regen blootgesteld in den besten staat behouden. zal U rhumatiek en andere kwalen door vochtigheid teweeggebracht vermijden en U eene gezonde woonplaats verze keren. kan gebruikt worden zoowel in de hoe ven als in de huizen onzer steden van •Vlaanderen, daar waar de muren, slecht blootgesteld, niet gewaarborgd zijn. is van eene volstrekte en gewaarborgde ondoordringbaarheid, Beproeft het en gij zult het uwe vrienden aanbevelen. kan maar gebezigd worden gedurende de zomermaanden, alswanneer de muren door de zon goed droog getrokken zijn. Wacht dus nie: om prijs te vragen aan vous ©ffrss isme écgaaïpé© par des pn~i.s Ballon une botte 3 viiesses moteur 4 temps èoupnpes latérales Uit graissage parfait automaïique 83©aas» SSÖÖ rue de Lille rue de la Porie ö'Or Y P R ES El ■-■*===ria wendt U tot het vermaard huis par le soleil. ft attendez-donc pas pourdemarderdevisa mm PBOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken. huwelijken en familiegroepen. A l het werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. BOUWMATERIALEN Steerskapperlj Grafzerken, Marmerwerk Dlckebusch steenweg, YPER (bij de Statie) Rouw geleverd binnen de 12 uren GROOT KLEIN Uii! wr- "<S m. ICotesn DE KEIZER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15