XT V Oi 1® O B IL ES Garage DEV0S <S DEWANCKEL Sector VERMEULEN - MEYNNE GAMBR1NUS VA N D E V Y V E R ,éon VERFAILLIE R. Asaert-Salomé Teinturerie HOENTJES Stoomververij VAN LEDE Bianchissage neut - Netteyage a sec Nieuwwasschen Droogkuisctien van allen aard TA RIP EN BAISSE Téi. 55 Porte de Menin Y P R E S Téi. 55 Irouwerij COUR DE I3RUXEDDESBrasserie CAMILLE DE SALMON YPRES, rue de Lille - 7 - Rijsselstraat, YPER Keybeis In alle slach rue du Temple, FEES YPER, Tempelstraat, 22 Groot e keus Kerkehoeken en Ratern esters Dickebuschsteenweg, 142, YPER Voor uwe Portretten Boterstraat YPER MONO P0EDERS~'^Z Aankoop van Koper IJzer, Tin en Lood Dépót Chez M*"* DOMICBNT 1rue Courte de Thourout, Ypres Bij huis bij Mej. DOMICENT 21, Korte Thouroutstraat, Yper Landbouwmachienen 3 van Brugge THE UNIVERSAL CAR MODÈLES 1927 TAXÉS IS c. v. punis du nouveau carburateur, consommant moins de 10 litres aux ioo Kilomètres Conduite Intérieure 4-5 places 24.950 francs - 2 - 24.635 Touring 4-5 places 19.990 2 - 19.500 DISTRIBUTEURS OFFICIELS p. Vermeulen Zuster Dixmudestraat, YPER F. ¥©rmeulen Sceur Rue de Dixmude, YPRES OPVOLGER - SUCCESSEUR laat weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fournir hij voortaan bier levert van hoedanigheid de la bière répondant a la qualité d'avant ais vóór den oorlog. guerre. Papiers peints Lincrusta Linoleum Toiles cirées Balatum Tapis Rideaux Stores Dentelles Laines Literies Tenture» deuil Chapelles ardentes Installations complètes d'intérieurs Volledige opschikking van binnenhuizen Behangpapier Lincrusta - Linoleum Toile cirée Balatum Tapijten Gordijnen Stoors Kanten Wollen Sc Bedderijen ROUWBEHANGSELS ROUWKAPELLEN BRASSERIE MALTERIE 66 99 BROUWERIJ MOUTERIJ Demandez la Bière UITZET OAMBRINUS perle des bières fortes (blonde et foncée) sKclusivement brassée avec grains et hou den comme avant guerre par la firme [j Vraagt het UITZET BIER OAMBRINUS de parel der zware blonde en donkere bieren, uitsluitelijk gebrouwd met graan en hoppe als voor den oorlog door de firma ten hureele dezer, 15, Boterstraat, 15. VROEGER TE ZONNEBEKE - Vergelijkt metandere marken de hoedanig heden en eenvoudig heid (bekomen door jaren lang ondervin ding) der nieuw ge- breveteerde Ontroomers YPRIANA met vergaarbak op kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. o Bekwame Agenten worden gevraagd, waar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o Alle slach ran Laniboawmachienen en Verrangsttkkei a" -« LAATSTE MODELLEN DERNIERS MODÈLES Horlogen Horlogerie Jutveelen Bijouterie SQHOUWGARNITUREN Garnitures de Cheminées 6,Boterstraat - YPER - rueau Beurre,6 wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijken en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd werk. Men trekt in aile weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1,75 en 3,00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper hij de Apothekers SNOECK, VAN ROBAEYS en HOVTEK1ER. aan voordeelige prijzen Fr. CORDONIER, Bakkerstraat, 49 CE*? YPER tüïS1 Execution rapide et soignée -- Deuil en 24 heuves en tous genres. Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren sjfóüT^cC VOORDEZEN ANCIENNEMENT Genadige prijzen fü Prix modérés Tél. 325

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 17