L. BIOHKERHEY-VAN MESTE C. Dumortier VENSTERGLAS H. SüHMiDT-BAUDREZ ft f" m Isidore DEHAENE ZOOMS 8. Neirinckx M, De Vos -M IN DE PUPPEN TlilERIAM-DETHOOR -.a lüren -u Firs Aoiers Tfiles Uzer Staal Platei Marcel SOETE-BOERHAVE Matrassen fill Handel in INLANDSGH HOUT KOMT ZIEN Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief GROOTHANDEL M COMMISSIE li Kruidenierswaren, fioffies, Wijnen StatiestraatYPER, StatiestraaA Transports pMageimnts Vuylsteke Frères DOOM $k MJfcHIEU, te Yper o. Man der ij en liE^BSZiFABHlEll pg**?tSSEN Téléphone 88 Y P R E: S Telefoon 88 KOJfcL CONTINENTAL ATERBI.ET»m:EJ liiwfl 'I'll: Rijsselstraat, 94 Y P E R 1ELFBELS IN ALLE STIJLEN Hez Huis gelast ziek ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. KEeln bouwstoffen ïafo®!, Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Inlandsch© en Vpe«md© Kol@n Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, ea« Magazijnen: Dickebuschsteenweg, Yi*ER - Te!. 120 NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen gs**"0 Y P E R Verhuren er» herstellen van Pianoj Huis Airrté GRUWEZ MODEH-ikRTEKELgN ÏM *Y C3ÜOOY Kleefstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Sp edal i f ©Bt v® ere Go rei 13 nen a Ste<oirs Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), T* 2P EST> ïsK Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jarèn gunstig gekend huis GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers 21, Meertensche steenweg, 21, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. LAFONTEYNI 15, Boterstraat,, ts Verzorgd werk Spoedige bediening l'UKëlas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, ftenwden, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Mm Duinkerkestraat, 43bis, POPERXNGHE «wal Huis - Kindt Schmwt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Qumcaillerie Générale Articles de Ménage et de Bhtiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au Oeurr© - 13 - Boterstraaf Compte cheques postaux 4J.Ó2g Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAKER Huisraad- en Beu «artikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN sen, Draai- en Sn9|w@rk Statiestraat, YPER Bols du iord HoordscSi MAISON HUIS GlhamfÊers PlSa<gaxiirïera ¥PF5 3 €§&.aal Transport gratuit Kosteloos vervoer par voiUrres ou au 05 capitonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 ESEKI» Malson réputée de longue date pour ses bont soms et son exactitude. Vooraleer nog Occasie-motoren te koppen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Stalieplaats Place de la Staties Matrassenmakerij Groot 7, T@mpoIaBtr&3«« 7 In het Schaap YPER Klein Overgroots Engelsche Bedden Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX ia CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoire? CHARBONS detoutes sortes bouwmaterialen Kalk Ciment Alle slaeh van vloeren in cimeai en ceramiek - Muiden Pannes Kortrijksche roode Pannen Grezen buizen en benoodigbed® Alle slag van K O L Depót BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL YPRES, rue de Haerne, 15 1 Meenensteenweg, YPER. Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. W I' r PIANOS ït?IiSi-S-«.4SÏrE:«tfp f4- m V00RDEEI.IQE PRIJZEN. VERZORGD WERK. OPVOLGER VAN mm LA FOURCHE D'OR 4 't i l V©©!4 al UW4 WÖOClt J bi] TEE 54 0 Lokaal - K. H. M. Y. Local C. S. Y. E. C. Y. C. P. Y. Noat.mslen aan vaste en matige prijzen Dinars a pril fixe - Prix KOUD BUFFET - BUFFET FROI» AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Gekende Wijnkelder Cave renoioW' zooals Zetels, Caaapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Dui venmanden, Wiegen fn strooi en wissen, Eitr- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnhaar) en kapok. keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien ENTREPRENEUR Ij DEPOT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 18