VA N DE VYVER J J. VANDENDRIESSCHE Ernest HO El BREUKEN Van den Boogaerde E. OUSTRIC C° R. Asaert-Salomé De oudste, goedkoopste ea best gekende winkel van stad eo omliggende YPER - 41, Boterstraat 41, Boterstraat - YPER QAMBR1NUS VINS EN GROS 22, rne du Temple, YPRES Y PER, Tempelslrard, 22 TOESTELLEN Julien Hauteceur-Kindt Voor uwe Portrettec Boterstraat YPER Dixmudestraat, 45 - YPER - Tel, 311 Handel in Breisajetten, Brei waren Gemaakt goed Mercerie Grande Distillerie Dijonnaise Bijzondere keus van allerhande Juweelen Regulateurs Uurwerken Wit Metaal Geschenken, enz., enz. Aankoop van GOUD en ZILVER aan de HOOGSTE PRIJZEN Schoonste keus van Brillen, Pince-nez, enz. Barometers, Thermometers, enz. Werkplaats tot herstel Spoedige bediening Fabricatie van alle soorten van Brilglazen KOSTELOOS ONDERZOEK van het gezicht MODBRNE INRICHTING BRASSERIE MALTERÏE BROUWERIJ MOUTERIJ Demandez la Bière UITZET OAMBRINUS la perle des bières fortes (blonde et foncée) exclüsivement brassée avec grains et hou- blon comme avant guerre par la firrne Vraagt het UITZET BIER OAMBRINUS de parel der zware blonde en donkere bieren, uitsluitelijk gebrouwd met graan en hoppe als voor den oorlog door de firma Huis van vertrouwen GROOT - - KLEIN Wij vervaardigen Het toestel ONDA bijzonder sterk, zuiver, groot gemak voor regelen, onberispelijk afgewerkt, en aan eenen prijs .buiten alle concurrentie. Wij vertegenwoordigen voor de streek De toestellen Ondolina 4 lampen en Super Ondolina 8 lampen. Alle moderne onderdeelen in voorraad. Oude Firma HOET-ORlFFRO\ OPVOLGER GROOTE MARKT DIXmUDE -ENKEL IN 'T GROOT. - NOUVEAU GARAGE de Réparations - Location - Dépannage LOGEMENT D'AUTOS et MOTOS ENTRETIEN SUR DEMANDE Soudure Autogène GARAGE Tél. 8 Rue Carton, 49 Y P R E S LOCATION D'AUTOS OENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, 1NGEWANDENUITST0RTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, djoi de nieuwe GEBREVETEERDE toestelk) van den GEDIPLOMEERDEN Specialist Breukmeester Albert DUMONCEAU Belgische firma, opgericht in 1885, VIJL MAAL GEBREVETEERD, EEREDIPLo- MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze to«- stellen volkomen zonder RUG- ol Zli- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK worden dag en nacht en voor alle werkei zonder eenig ongemak gedragen. Weerhou den onder zachte REGELMATIGE drukklri alle breuk, doet ze verminderen tot volledigt verdwijning, met alle WAARBORGEN passingen allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, van 9 tot 3 uren te E-Hotel Continental (Statieplaats); -Hotel de Flandre Markt L-«Hotel Palace», Yperstr. 38, Kokelaerstraat, N° 3. Rue de la Meuse, 65-67, BRUSSEL. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, LIBOURNE (Gironde) Fondée en i836 BRUXELLES - DIJON Succ. E. Van den Boogaerde Apéritifs Liqueurs - Sir ops de fruit chez M. Ceylenaera a Ypres rue Courte de Thourout, 22. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijket en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd werk. Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond» 66 99 anrarycr:1. TTTrTzscaasaEta* RADIO ATSSLIER SVBiÊ€5AW8t!UE V O ff" De 3e Dinsdag van leder maand, 'n hel DiXTO^UCfG ^Se Maandag der maand SPOKS©>f*iS"lDe 1sle Vrijdag der maand C9 r f r I 8 k Alle dagen van 8 tot 6 uur Uitlegboekje op vraag kosteloos Dépot des produits de ces deujt firmes

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 18