Isidore DEHAENE ZOONS L. MONKERHEY-VAN NESTE TIHMERMAN-DETHOOR C. Dumortier vermIsenVENSTERGLAS H. SCHMIOT-BAUDREZ R, Neirinckx M, De Vos Fors Aciers - Töles IJzer Staal Platei Marcel SOETE-BOERHAVE Matrassen Handel in INLANDSCH HOUT KOMT ZIEN IN DE- PUPPEN Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief GROOTHANDEL KA COMMISSIE Kpiiidenierswareu, Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 YPRES Telefoon 88 Transports Dénrénagemints Vuylsteke Frères Manderijen XJ B K I.F411II1 HOTEL CONTINENTAL W. WATIB Rïjsselstraat, 94 Y P E R MEUBELS SN ALLE STIJLEN He/ Hmw gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein Inlandsche en Vreemde Kolety Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, MagazijnenDickebuschsteenweg, YPER - Tel. 120 NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14, Rljsselstraat, 14 YPER E Verhuren en herstellen van Pianos Huis Aimé QRUWEZ MOOEN-AHHKELEN m 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Spec ïaii telt van Gordijnen gemaakte Stoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), TT W M m Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers 21, Meenensche steenweg, 21, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. uAFOINTEYNE 1?, Boterstraat, is Verzorgd werk Spoedige bediening üerreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, penseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. HL COSTEUR-MOERKERKE iminkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis - Kindt Schmidt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes - Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au Beurre - 13 - Boterstraat Compte chèques postaux 4J.62Q Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAREN Huisraad- en Bouwartikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN Vo©<l «&i uwe en, Draai- an Snifwerk wendt u l§IJ Statiestraat, YPER Bobs du ^ord ^oordsch Hout MAISON HUIS Chantiers Magazijnen YPRES JSL. Quai Kaal Transport gratuit Kosteloos vervoer par voitures cu au'os capitonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 35«EJ JWÏISF Maison réputée de longue date pour ses bons sains et son exactitude. V oor alver nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS DOOM A MAHEEU, te Yper Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installation van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station Matrassenmakerij O. Groot TemptctSsSraakS, in Hef Scüiaap YFiR Klein Overgroote Eugelsche Bedden keus van Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉR1AUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes bouwmaterialen Kalk Ciment Alle slach van vloeren in cimen> en ceramiek - Muiden Pannen Kortrijksche roode Pannen Grezen buizen en benoodighedw Alle slag van KOL^^ SYSTÈME J. SIRONVAL Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën" Ceramieke en Cementtegels, enz. eDZ„ PIANOS - VOORDEELIOE PRIJZEN. VERZORGD WERK. I OPVOLGER VAN LA FOURCHE D'OR TEL. 54 0 Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Noenmalen aan vaste sn matige Diners a pri* fixe Prix KOUD BUFFET BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEUSE Gekende Wijnkelder Cave renon""^ Ai Alle slacb van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnhaar) en kapok. Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Dépöt BÉTON ARMÉ ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne, 15 DEPOT Meenensteenweg, YPER-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8