ar 1J DEKKLEEDEN WOONHUIS Le$ Ballons et les Fermes EN FONDS TERRAINS Perceel GROND LUSTHOF m i; s O: ej 1 II iWLse - a - Prix de eau Terrain a batir Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping LE LUNDI 18 JUILLET 1927 Openbare Verkooping Mise - a - Prix Résultat de 1'Adjudication provisoire Él Eenlge ZitdagZaterdag 16 Juli 1927 d ZANTVOORDE (Ypres), Studiën der Notarissen MUYLLE te Poelcapelle en MARTENS te Gent. Beste Bouwgronden ZAAI- WEILANDEN te Rousbrugge-Haringhe Lavgs den steenweg op C r o.'m b e k e Groot 4 Ma. S3 aren SS ca. In g koopen. Gebruikt door René De Schuytter, tot i October 1928. - om 2 uur namiddag, op het Vredegerecht (Kazerne van het Voet volk) te YPER. Kantoor van den Deurwaarder Albèric VAN C AP PEL te Hooglede. I. - Zondag 17 Juli 1027 ter herberg Den lijger Markt, te HOOGLEDE van eene hoeveelheid 8ACHEN. - Gewone voorwaarden. Comptant geld. DOOR RECHTSMACHT II. - Maandag 18 Juli 102 7 om 8 uur voormiddag, zal er te Moorslede, op de plaats, overge gaan worden tot de Vlas - 1 Koei - 1 Kalf - Wagens en allerhande gerief. Ambt Deurwaarder Albéric Vancappel te Hooglede. Comptant. geld. Studie van den Notaris Ki a s u r e e I te Staden. van een nieuwgebouwd met vele gerieven en 58 aren 40 ca. erve. Gebruikt door Emilie Devos aan 900 fr. 's jaars boven de lasten ingegaan met 1 Mei 1927. Ingesteld 30.000 fr. Toeslag Maandag 18 Juli 1927 om 3 uur namiddag, ter herberg «De Congo» bij de kinders Crom- bez te STADEN, steenweg opZarren. 11. Donderdag 21 Juli 1027 om 2 uur namiddag, fe STADEN, Groote Veldstraat Schoone Venditie ten hove en verzoeke der geb. Lamote, van Rogge - Haver en Aardappels Verders al het BOERALM en MOBI LAIRE VOORWERPEN. Gewone voorwaarden en komptant geld. Études des Notaires LANNOY a Comines (Belgique) DUCROCQ a Lille. a 4 y2 heures précises, a COMINES, au café A L'ETOILE rue de Tenbrielen, chez H. Masqueiin sis sur les communes de Zantvoorde, Ziilebeke et Hollebeke ayaiit autrefois constitué les fameux bois de chênes et chêneaux, dits Be tout acSueüement remis pour état de cuBSure aux lieux dits Basseville et Craenebourg Divisés en 30 lots. Voyez affiches avec plan. Ministère de Me LANNOY a Comines. Pour tous renseignements s'adresser en i 'étude du dit Notaire LANNOY. Adjudication le LUNDI 25 JUILLET 1927, a COMINES, a l'Hötel de la Gare, chez P. Vandromme, 4 Z2 heures précises. Studie van den Notaris D E G R V S £3 te Becelaere. Bid OPBOD Oj) Maandag 18 Juli 1027 om 3 uur stipt namiddag, ten overstaan van den heer Vrederechter van het ie kanton YPER, en ter zijner gehoorzaal, Voetvolkskazern van Gemeente Becelaere Langs de kalsijde naar Zonnebeke - ZANDPUT - groot volgens meting 38 aren 46 ca ten kadaster bekend sectie E, nummer 86°. ONGEBRUIKT. Afhangende der faling Dricot. Bij opbod gebracht op 1210.00 fr. Studie van den Notaris ALFRED REYNAERT te Yper. grond en overblijvende gedeelte van een Groot 1 Hectare IS aren gelegen te YPER, dicht de stad langs den steenweg naar Boesinghe en de vaart van Yper naar Komen en zijnde den vroegeren lusthof van den heer Boedt. Verdeeld in i3 loten. Recht van samenvoeging. Ingenottreding met de geldtelling. ZITDAGEN INSTEL Dinsdag 19 Juli 1927 Overslag Dinsdag 2 Augustus daarna telkens om 3 uur namiddag, ter herberg Het Hoekje bewoond door Maur. Dumortier, Veurnesteenweg, te Yper, Vi p. h, Instelpremie. Affichen met plan ter studie van voornoem den Notaris A. REYNAERT. Étude du Notaire LANNOY a Comines. Le Mar dl 10 Juillet 1027 a 4 y« heures de relevée, a HOUTHEM-Ypres, au cabaret Sainte- Cécile tenu par M. E. Opsomer-Leterme, de Commune d'Houthem (Ypres) Une belle et solide actuellement a usage de bureau des Postes, avec 23 axes 12 ca. de fonds et jardin, reprise au cadastre section B, numéros Ö47g, 647 d et ex 647a et b, aboutissant de Nord a M, Parez Collie sur une largeur de 120140,de Levant a M. Henri Six, de Midi au chemin de Houthem vers Hollebeke et de Couchant a Henri Dubois. Cette construction convient également pour maison bourgeoise ou de commerce. Occupée par l'Administration des Postes a raison de 5o fr. par mois sans droit de bail. Adjudication le Plardi 26 Juillet 1927, au café «St Hubert» a Houthem, tenu par M. E. Dujardin-Detailleur. Étude de Me LANNOYNotaire a Comines. d'un d'une contenance totale de 2046 m. c. divisé en 4 lots, étant l'ancien fonds bati et jardin de la maison de roaitre de M. Paul FERRANT, pere sis a COMINES, rue du Fort face au cinéma ROYAL PALACE Le tout porté seulement a 32.000 fr- Adjudication definitive Le Jeudi28 1027 a 4 heures précises de relevée, au café Royal Palace tenu par Madame Veuve Brussin-Degroote a COMINES. I II] VAN EENE VAN 46 HA. 50 A. ENVIRON VAN DEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 10