bisons Ouvrières Belle Propriété Venditie van Zaailanden Weiden Voermans= Landbouwalaam Maison Terres AdjudicationLUND! "25 JUILLET 1927 X e m a m WOONHUIS mandag 18 Juli 1!)27 Openbare Verkooping Op Kinsdag 19 Juli 1927 Openbare Verkooping Instel Dinsdag 19 Juli 1927 Gemeente Wytschaete, wijk Oosftaverne vendre de gré k gré AdjudicationMARDI 19 JUILLET 1927 PRÉ DE LYS <1 Armentières (France) llaandag 18 Juli 1927 4 Ha. 50 aren Rogge 3 Ha. Tarwe 4 Ha. Haver Dinsdag 19 Juli 1927 »p Dinsdag 20 Juli 1927 te SWEVEZEELE - Veld. Studie van den Deurwaarder osTAHON, Capronstraat, u, Yper. Qeof9eb BIj UITSCHEIDING om één uur namiddag, ze en afhangens van vrouw weduwe WW* Verschaeve te GHELVVELT (Kantientje) van hoeveelheid Zooals camion, 3 karren, juin el le, 2 ploegfs, 3 eegden, sleephout, rol, aalkarteel, kuipen, standen, klein alaam, enz. Gewone voorwaarden. Comptant. Kantoor van den Deurwaarder Arthur V ANCAPPEL, O. Houtmarkt,Yper om 2 uur namiddag, in het Krankzinnigengesticht en op de vroe gere werkplaatsen van den gefaalden Henri VAN BECELAERE, Poperinghesteenweg te yper ten verzoeke van Mr Germain BERGH.MAN, curator dier faling, van I. - Goeden broyeur, merk Dillies, machine combinée chaudière type Bra bant im75 diam., met aanhoudende barak, twee goede werkbanken en hoeveelheid stel lingplanken. II. Groote houten barak, 6 m. breed op n m, diep. Bewoond door Declerck. III. - Kleine houten barak, 3 m. breed op 8 m. diep. IV. Hoeveelheid greezqn, oude brijken, 2 blauwe Doornijksche zuilen en vloertegels. V. Nieuw gaskomfoor met stelsel. Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper. Overslag Dinsdag 2 Oogst daarna telkens om drie uur namiddag, ter herberg Het Zuiden bij Theo Blootacker, 117, Rijsselstraat te YPER, van Koop één. De nomber van 48 aren 75 ca, Zaailand, gelegen langs den macadam- weg van Wytschaete naar Hollebeke, bekend hij kadaster sectie D, Nr 3goc. Gebruikt door Cyrille Trève tot eersten October 1927. Koob twee. De nomber van 13 aren 20 ca. Weiland, gelegen langs den steenweg Tper-Rijpsel, bekend bij kadaster sectie D, Nrsioig en 4oih. Gebruikt door Cyrille Trève tot eersten October 1927. Koop drie. De nomber van 4 aren 20 fa' ^aa'!and, zijnde eertijds de grond der er e,rg c( Oosttavern gelegen langs den steenweg Yper-Rijssel, er bekend bij kadaster Sey'e ^rs 203a/2 en 203a. riJ van gebruik met eersten October 1927. °'5o voor Instelpremie. Hff ^angée «Se dix S'ttiées o éta§e avec jardin en Plein centre du Bizet-Ploegsteert, g, en bloc ou séparément. MessinesSSer au Notaire THE VEL IN a Étude de Me Prosper THëRüY Notaire a Neuve-Eglise. B. a 2 heures après-rhidi, en 1 Hotel des Alliés tenu par M. Désiré Debucquoit, Place de la Gare, a Warnêton DE DEUX BELLES BONNES a Ploegsteert et Bas - Warnêton dont la désignation sommaire suit L Commune de Ploegsteert 1" Lot. Une Ferme avec des batiments neufs, de la contenance de 11 Ha. 6 ares 10 ca., tenant au pavé de Ploegsteert a Armentières. Occupée par M. Henri Leterme Storme, cultivateur a Ploegsteert, avec droit de bail jusqu'au ir Octobre ig3o, moyennant 1375 fr. par an, outre les charges. Mise-a prix 200.000 fr. 2e Lot. Une partie de terre de la conte nance de 1 Ha. 76 ares 50 ca. Occupée par Mad. veuve Henri Lallemand- Cousin, cultivatrice 2 Ploegsteert, moyennant 35o fr. par an, outre l'impot. Mise a prix 34.000 fr. 3" Lot. Une Maison, anciennement cabaret-épicerie enseigné A VHabitude, avec 3 ares de fonds. Occupée sans bail par M. Aug. Schakman, ouvrier a Ploegsteert, moyennant 60 francs par mois. Mise a prix 12 000 fr. II. Commune de Bas-Warnêton Section de la Garde-Dien Une Ferme avec des batiments neufs, de la contenance de 8 Ha. 47 ares 43 ca. Occupée par M. Auguste Lecomte, cultiva teur a Bas Warnêton, moyennant 25oo fr. par an, outre les charges. Mise a-prix 208.100 fr. Ill Ville d'Armentières U11 Pré de Lys de la contenance de 70 a. 55 cu., situé dans les Prés Duhem. Libre d'occupation. Mis a prix 3000 fr. i 1. a 3 heures après-midi, au Café de l'Hötel de Ville tenu par M. Théophile Dondeyne, a Warnêton, Grand'- Place, d'une comprenant Deux Maësons neuves convenant spécialement pour maisons de com- meice et pour habitations bourgeoises et d'un Terrain a Bülir' le tout formant un bloc, situé a WARNÊTON .i proxnnité de la Gare du Touquet, le long du Gravier du Touquet au Biset. Ce bien est divisé en 3 lots 1Lot Une moison avec 4 ares 20 ca. de fonds et jardin. Mise-a prix seulem. 6000 fr. 2' Lot. Une maison avec 4 ares 12 ca. de fonds et jardin. Mise a-prix seal. 6000 fr. 3C Lot. - Un terrain a batir de 4 ares id centiares. Mis-d-prix seulemènt 1100 fr. La masse des 3 lots mise-a-prix seulement a 14.500 fr. Le tout inoccupé. Entrée en jouissance immédiate. Pour tous renseignements, affiches et plans s'adresser en l'étude du dit Notaire Therry a Neuve-Eglise. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om,één uur namiddag, ten hove en. verzoeke van Camiel TERRYN, landbouwer te ST ADEKI Verders afroomer, keern, groote hoeveel heid berd, baddens, eiken planken, kuipen, manden, enz., enz. Studiën van de Notarissen VAN ISS ACKER te Hooglede en DE SIMPEL te Waasten. om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te Hoog lede, ten overstaan van den bevoegden heer Vrederechter, zal de Notaris Van Issacker daartoe in rechte benoemd en met tusschen- komst van zijnen ambtgenoot Mr De Simpel te Waasten, openbaar te koop bieden 5 Ha. 4 5 aren 20 ca. beste gelegen' te HOOGLEDE Gehucht Sleyhaeghe mede de schadevergoeding der gebouwen. In gebruik zonder pacht door verscheidene mits 2287 fr. Verdeeld in 10 koopen, zie plakbrieven. Studiën van de Notarissen de 6 A ETS te Swevezeele en VAN ISSACKER te Hooglede. om 4 uur zeer stipt namiddag, ter herberg Het Oud Gemeentehuis bij Victor Verduyn te S WEVEZEELE-plaats GOEDE EN WEL BETIMMERDE Groot 4 Ha. 57 aren 80 ca. t'eenen blokke gelegen Verdeeld in 4 koopen. Zeer dienstig onder ander voor hoender- kweekerij. Bewoond en gebruikt door heer Alidor Verhaest-Beuzelinck te Swevezeele, verkoo- per, tot 1 October 1927. Afzonderlijk ingesteld en samen gebracht op 141.000 fr. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. Toeslag Woensdag 20 Juli 1927 te 5 uur stipt namiddag, ter herberg De Vrede bij VI Charles Soen te Moorslede, van Gemeente Moorslede, Wijk De Brijke Een schoon en gerievig Schuur en Stallingen en 56 aren 20 ca. goed Zaailand. Bijzonder geschikt voor Vlaskoopman. Gebruikt door M. Allons Pycket en Alois Vanlede. Ingesteld 50 700 fr. Voor verdere inlichtingen zich zoenden tot den verkoophoudenden Notaris. FERHIES ET D'UN 0 VAN EENE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 11