BAN K FORREST L. Vogue H-D-B Agent Fr. Hoflack DUHAREEUW Maris- Kinderkostumen Vrouw- Regenmantels loofdagentschap van het Gemeentekrediet van België a la Librairie üumortier, 15, rue au Beurre, 15, Ypres. Voor Uwe Portretten Em. De puy dt-Declercq te- Motocy clistes 19, Tempelstraat, 19, Yper - Tel. 170 ^etgoud verkrijgt men alles ja, maar isestrilcit he! clure leven s wendt U bij den voortbrenger, die zal spoedig en goedkoop leveren, wel afgemaakte ^Liis QkISSOUX q s a I Statiestraat, YPER Tel. 73 <1*2,1 Jriet pertains - Ze Bijvoegsel - jLa. Jriégion cl' Ypi'es N° 14 fpER - QrooCe Markt, 9 - Tel. 304 Biefiorsri^ires SUSSE MÉDiCAL ILLUSTRÉ bouwmaterialen alle. Geldplaatsingen, Bankbewerkingen en Inlichtingen wendt volle vertrouwen bij VERHURING VAM BRAMO&CCSFFEfSS Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December i860 WEjGEWAARBORGDE plaatsingen met hooge interesten Loopende rekening op zicht3.00 p. h. iende rekening met 14 dagen voor opzeg Looper KasbonS aan 3 maanden aan 6 maanden 4.25 4.00 p. 4.50 5.00 h. netto 4 80 p. 5 40 6 00 h. bruto Kasbons Kasbons aan 1 jaar Kasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van 5oo, 1000 en 5ooo fr. 2ij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. Al deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers. B I H U I Z E N Komen Plaats, 7 Tel. 58 Wervik Steenackerplaats, 3 Tel. 146 Wytschaete bij weduwe J. Tournier poperinghe Bertenplaats. 10 Moeskïoen Statiestraat, 1 Westnieuwkerke Plaats AGE Tel. 89 Tel. 115 N E. Ganseman, Gemeente Sekretaris. Aiveritighem G. Vandeweghe, Gem. Sekr. Beveren Tahon J., Gemeente-Sekretaris. Bixschote R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. oesivghe Th Van Etcke, Gem -Ontv. Boitshoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. Brielen David, Gemeente Sekretaris. Bulscamp Butaye E., Gemeente Sekretaris. Coxyde A, Vandamme, Gemeente Sekr. Crombeke Decae C., Gemeente-Ontv. Dadizeele P. Hoet, Gem.-Sekr. Elverdhtghe J. Bultheel, gezw. landmeter. Gheluvelt Beyls A., Gem< ente-Sekr. Gheluwe j. Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. Herseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. Hollebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. Houthem (Veurne): J. Verdoolaeghe, gem. Ont. Houthem Yper) H. Six, Gem.-Sekr. Isetiberghe Baes H., Gem. Sekr. Latigemarck Ch. Vandenhaute, Gem. Ontv. leyseleH. Hoevenaeghel, Gem.-Ontv. LocreL. Dousy, Gem.-Sekr. Lombaertzyde Ureel J., Gemeente-Ontv. booCamerlynck V., Gem. Ontv. Luingne H. Vanhoutte, 72, Plaats. Manneketisvere L. Verhelst, Gem.-Ontv. Meessen L. Lemaire, West-Nieuwkeike Moer esMelis, Gem.-Sekr. Moorslede A. Denecker, Gem.-Sekr. SCHAPPEN Neer Waesten J. Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote A. Wullepit, Reninghe. Oostvleteren R. Smis, Gemeente-Sekretaris. Passchendaele Debrock Latrez G., Not.-kl. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. PloegsteertL. Lemaire, West Nieuwkerke. Pollivchove H. Anseeuw, Gemeente-Bed. Proven Forrest L., Zondag voormiddag. Ramscapel/e A. Duron, Gem -Sekr. Reckem J. Meulemans, Gem.-Sekr. Reninghe Wullepit A., Gem. Ontv. Reninghelst Camerlynck Fl.Gem.-Sek. Rolleghem-Cappelle A. Vandeputte, Gem.-S. Stavele Franchoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Vinckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertinghe Dehaeck J., Ontv. d. Godsh. Waasten Paul Parmentier. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvanger. Wervick De Mazière G., Steenacker, 18. Westouter: Declercq A., Plaats. Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woest en L. Vanhoutte, Gem.-Sek. Wulverghem Heughebaert, Gem.-Sekr. Wulveringhem Ceulenaere J., Gem.-Ontv. Zavtvoorde E. Vandermarliere, Gem.-Sekr. Zillebeke Frimout H., Gem.-Sekr. Zuydschote H. Costenoble, Gem.-Sekr. et ftous ouvrages de la liaison Larousse er> vente au même prix que chez les éditeurs La Maison procure, aux mêmes prix que les grandes raaisons de com mission de Paris et de Bruxelies, tous les ouvrages étrangers. Mesdames, DEMANDEZ LA CEINTÜRE VVY/ue dos lOmri MARQUÉ Jules VERCRÜY55£ In het Waar Saijette Wijveken 17, Grand'Place, 17 - YPBES t vtrns Gif re une raraofo féag&aipé© par des pneus Ballon une botte a 3 vitesses moteur 4 temps soupapes latérales un graissage parfait automatique p jur 55ÖO fff*. rue de Lille rue de Ia Porte d'Or Y PR E S wendt U tot het vermaard huis PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken. huwelijken en familiegroepen. Al hel werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. Steenkapperlj Grafzerken, Marmerwerk Kolen Dickebusch steenweg, YPER (bij de Statie) Rouw geleverd binnen de 11 uren GROOT U KLEIN DOS FERMÉ SANS CEILLETS ;f OEINTURE Pt EN VENTE CHEit rB. DE KEIZER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 17