A U T O OBIL Garage DEV0S DEWANCKEL Hector VERMEULEN - MEYNNE Léo» VERFAILLIE PW. Teinturerie KOENTJES Stoomververy TA RIP EN B A ISSE 1 CAMI DE SALMON We DE PLANCKE en Zoons Gsmille D'Haeiie-Boaduwe Blanchissage a neuf - Nefïeyage 8 sec °«"s Nieuwwasscben Oroogkuisdien van allen aail Téi. 55 Porte de Menia Y P R E S Téi. 55 Brouwerij CO UEt DE' BJR UXEDDESBrasserie YPRES, rue de Lille - 7 - Rij sselstraat, YPER Meubel® in Mekanieke Steenzagerij 8c Steenhouwerij Dickebuschsteenweg, 142, YPER 'De Corseüen De Voorzienige Lieden Jk - O A, S T E I. Cartonstraat, 28 Ypet" Dépót chez Me,lc DOMIGENT 21rue Gourte de Thourout, Ypres sj Brugge Bijhuis bij Mej. DOMIGENT 21, Korte Thouroutstraat, Yper toys Déclarations-Passavant au bureau de ce journal Landbouwmachiensp THE UNIVERSAL CAR MODÈLES 1327 TAXES 16 c. V. munis du nouveau carburateur, consommant moins de 10 litres aux ioo Kilomètres Conduite Intérieure 4-5 places 24.950 francs - a - 24.635 Touring 4-5 places 19.990 19.500 DISTRIBUTEURS OFFICIELS P- Vermeulen Zuster' Dixmudestraat, YPER P. Vermeulen Rue de Dixmude, YPR.ES OPVOLGER - J - SUCCESSEUR laat weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fournir hij voortaan bier levert van hoedanigheid I de la bière répondant a la qualité d'avant als vóór den oorlog. f guerre. Papiers peints Lincrusta Linoleum Toiles cirées - Balatum Tapis Rideaux Stores Den telles - Laines Literies Tentures deuil Chapelles ardertes Installations complètes ci'intérieurs «r» Volledige opschikking van binnenhuizen Behangpapier Lincrusta Linoleum Toile cirée Balatum Tapijten Gordijnen Stoors Kanten Wollen Bedderijen ROUWBEHANGSELS ROUWKAPELLEN Zonnebekesteenweg, 2, Tel. 273 Blauw en Wit Steen Marmer Zuilen Watersteenen i-i Schouwen en Grafzerken s==™5=~a in alle /stijlen inr alle keus in alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. - VROEGER TE ZONNEBEKE Vergelijkt metandere marken de hoedanig, heden en eenvoudig heid (bekomen doo| jaren lang ondervin. ding) der nieuw ge. breveteerde OntroomersP VPRIANA met vergaarbak 0p kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. Bekwame Agenten worden gevraagdwaar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o - Alle sDch van Landbouwmachienen en Yervaagstukkei van achter gesloten MERK zijn verre uit de beste wj/jcy. en de meest begeerde. Cornet DW. ScjiTursirswepk©!»!! Beluikstraat Beluikstratt KADERS - KADERLIJSTEN Bijzonderheid voor 't wasscken van oude gravuren Meubels op aanvraag» wenden zich voor hunne VERZEKERINGEN LEVEN ONGEVALLEN BRAND EN ALLE ANDERE PIK ËWOVi&fcSefr. waar zij ook leeningen kunnen bekomen om een huis te bouwen of te koopen. Hare voorwaarden zijn zeer voordeelig. Goede agenten worden gevraagd. Gewestelijk Opziener Maatschappelijke zetel Brussel, g3, Koningstr. Gevestigd in igo6 Kapitaal fr. io.ooo.ooo Exécution rapids et soignée Deui! en 24 heures Tél. 325 Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren VOORDEZEN ANCIENNEMENT 3E= TOT MlgBjaawflgaartaaaggaMaaaBBKMnrrrigwnirin^WnnTiiinMW-BiMiiMMiiiggMMIIMMMMBBWIUUiaaiaUMlillllllllllMIIIIII I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 18