CHARLES DE CLERCQ - STEYAERT Yper Produkten GEWAPEND CEMENT ■i Produits CiMEHT ARMÉ m GAMBRINUS VA N D Er V Y V Er R J. VAHOENDRiESSCHE Ernest HQ ET BREUKEN Van den Boogaerde E OUSTRIC C' R. Asaert-Salomt| VINS EN GROSl Tel. 155 Meenenpoort HOORNWERK Porte de Menin Tel. 155 22, me du Temple, Y P R E S YPE R, IVmpcMraat, 22 Julien Hauteceur-Kindt Voor uwe Portrettefl| Boterstraat YPER •Tl TOESTELLEN N EN BRASS EW IF, MALTFHK Bixiiitïtiestraat, <5 - YPER - Tel. 311 GROOTe MARKT D J K M II O E - Handel in Breisajetfen, Breiwaren Gemaaht goed Mercerie -ENKEL IN 'T GROOT. - NOUVeAU GARAGE ATE! IER MÉCAN1QUE de Reparations - Location - Dépannage LOGEMENT IVAUTOS et MOTOS ENTRETIEN SUR DEMANDE Soudure Autogène Rue Carton, 49 Y P R E S LOCATION D'AUl OS Albert DUMONCEAU Rue de la Meuse, 65-67, BJRUSSEL, 23, Rue Claessens, BRUXELLES iv. Maréchal Foch, LIBOURNE (Gironde)! Grande Distillerie Dijonnaise Succ. E- Van den Boogaerde Apérhifs - Liqueurs - Sirops de fruïïl Dépot des produits de ces deujc firrries chez M. Ceuienaere a Ypres Err-""""— 66 99 BROUWERIJ MOUT ERIJ Demandez la Bière UITZET OAMBRUNUS la perle des hières fortes (blonde et foncée) exclusivement brassée avec grains et hou- blon comme avant guerre par la firme Vraagt het UITZET BIER OAMBRINUS de parel der zware blonde en donkere bieren, uitsluitelijk gebrouwd met graan en hoppe als voor den oorlog door de firma RAD 0 Huis vat» vertrouwen GROOT KLEIN Wij vervaardigen Het toestel ONDA bijzonder sterk, zuiver, groot gemak voor regelen, onberispelijk afgewerkt, en aan eenen prijs buiten alle concurrentie. Wij vertegenwoordigen voor de streek De. toestellen Ondolina 4 lampen en Super-Ondclina 8 lampen. Alle moderne onderdeelen in voorraad. Oude Firma HOE'I OR1PPRON OPVOLGER GARAGE Tél. 8 GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDENUITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, dooi de nieuwe GEBREVETEERDE toestellei- van den GEDIPLOMEERDEN Speclalkl Breukmeester Belgische firma, opgericht in 1885, VIJF MAAL GEBREVETEERD, EEREDIPLO MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze bu stellen volkomen zonder RUG- of ZIJ- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werkti zonder eenig ongemak gedragen. Weert» den onder zachte REGELMATIGE drukklnj alle breuk, doet ze verminderen tot volledigi verdwijning, met alle WAARBORGEN passing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAI, vai d tot 3 uren te V §3 F'1 De 3e Dinsdag van leder maand, in lu> Hotel Continental (Statieplaats); 1s,e Maandag der maand Hotel de Flandre Markt; De 1ste Vrijdag dermaand I «Hotel Palace», Yperstr.38-. K ff® f 6* I I ^"e dagen van tot 6uur; Kokelaerstraat, N° 3. Uitlegboekje op vraag kosteloos Vins authentiques et garantis d'origine Fondée en i836 BRUXELLES - DiJOIN rue Courte de Thourout, 22. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijk en groepen, alsook alle buitenwerken- Gematigde prijzen. Meest verzorgd Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdag6" Open alle dagen van al 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avo"® I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 20