HOTEL des BRASSEURS W E Hl 1 Ml JÊk Sons de Coiffure pr Dames Messieurs La Maison GÉRARD Iwkapptrssalons voor Daman Heeren Het Huis GÉRARD Grand Rabais sur les Chaussures Grooten afslag op de Schoenen Men vraagt Vertegenwoordiger DANSANTE D A. N S A.V O N D !ce Blootacker-Ferrand Andries Jozef, Schoenmaker Gevraagd vr den omtrek van Yp^r Deft, en vlijtig Persoon Werkvrouw gevraagd Men vraagt Buitenmeisje Men vraagt goede Meid dem. bonne servante On dem. fille a tout faire Gevr. werkzame Meid Men vraagt aanstonds Goede Meid Bonne Gouturière Herberg over te nemen Werkmanswoonst voor 2 Te hurenWOONHUIS Maisons k louer Te huren HUIS Te koop of te huren TE KOOP Werkmanswoning met kof Suis VANASSCHE Gez., 10, Boterstraat, Yper Merceriün - Garnituren - Nieuwigheden *enoodigheden voor Naaisters en Kleermakers Schoon Herberggerief Te koop per occasie Winkelgestel te koop TE KOOP Per occasie te koop A vendre cTocc. Vélo A VENDRE NAPHTE voor AUTOS Veredelde Zaaigranen Voor de Rookers chez - bij M. DURNEZ JASS THE BING BOYS (Jass Viaene) Kleine Aankondigingen Te koop Mekan. Schrijnwerkerij Ae la Gate y p R E les Ditnanches, a 8 heures Entree Statieplaats Y P E R Alle Zondagen, om 8 uur met den vermaarden libre- Consommations de ir choix. Vrijen ingang;. Dranken van eerste keus. Tous avec le renomme pf?TITES AININOINCES '"~"7"Zonen die het volledig adres van kleine 'éondigmgeti vragen worden verzocht zegel Mtooord bij hun brief te voegen. ïUe au Beurre, 27, Ypres al'honneur d'informer sa clientèle, qu'a partir cejour.tous les services se font sur rendez vous. Prochainement la maison sera reliée au téléphone. Travail soigne. Articles de Parfumerie et de Toilette. Boterstraat, 27, Yper iheeft de eer zijne klienten te berichten, dat, van heden, alle diensten gedaan worden tegen voorafgaandelijke overeenkomst. In 't kort zal het huis aan het telefoonnet verbonden orden. Verzorgd werk. Alle Reuk- en Opschikartikels. Meester - Kleermaker Korte Thouroutstraat, 41 YPER. Dickebuschsteenweg, 156, Yper ;elast zich met het maken en vermaken van alle slag van schoenen. voortverkoopers van bieren en limonaden. - Zich w. J. Coulembier, Bukkerstraat, Yper. weinig geleerd, mag zich aanbieden in de Brouwerij Les Trois Rois, voor handel in Meren,wijnen, likeuren, waters en limonaden. Boterstraat, 5i, Yper. pn 16-17 jaar, om in huishouden te helpen. 'ch wenden Remi Vasseur, beenhouwer, 1 eenensteenweg, Yper. einig keuken kennende, voor huishouden in Adres ten bureele van 't blad. ns gages. Adresse bureau du journal. On dem 'l ^raaihuis Bruges» serv. cuis. et Alle quartier. Bonnes réf. exigées. a l'Hótel SPLENDID, Grand'Place, Ypres. te ROESELARE, kennende burgerskeuken. Loon 200 fr. Schrijven St Alphonsus- straat, 2, Rousselare. reeds in café gediend hebbende, geen wasch, goed loon, bij Cyrille H0 3DEY, Yperstraat, 41, POPERINGHE. Tel. 147. connaissant la coupe est demandée pour la France. Bien payé. S'adr. Au Prin- temps 134, rue Menin, TOURCOING. Schoon gemeubelde Adres ten bureele. Te huren gevraagd t'Yper pers. Prijs opgeven aan Max COUTELLE, St- Sebastiaanstraat, 19, OOSTENDE. met afhankelijkheden, wel geschikt voor allen handel, hoek der Kaai- en Slachthuis straat te YPER. Bewoond tot i5 Juli aanstaande door Lysy. Inlichtingen Boterstraat, 47. rue des Riches Claires, 5 14,eau, gazet él., cond. av. S'ad. A. Angillis, même rue, E/V. dienstig voor winkel of magazijn, Rijssel- straat, 47 (oud huis van Maur. Banckaert). Zich wenden Leopoldstraat, 18, Kortrijk. Gerievig Burgershuis, Sint Jacobstraat, 52, Yper. Sleutel en in lichtingen ter drukkerij C. Dumortier, Boter straat, Yper. Groot en welgemaakt HUIS, zeer ge rieflijk, drie ingangen, midden de stad. Zich wenden bij M. Maurice WOUTS, Sur- montstraat, I/S. Uit ter hand te koop gelegen Kafferwifk, Yper. Sleutel Dicke buschsteenweg, i36. Het Magazijn is open op Zon- en Feestdagen. Door uitscheiding ever te nemen met groote BILLARD, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele van dit blad- Volledig marktkraam, bakkersplaten, koper- cibile, eiersslagers, praline en crème a la glacé glazen, terrasse tafels en stoelen.Zich wen den Bruggesteenweg, 69, Yper. (gerievig en welgemaakt), bureele van 't blad. Zich wenden ten Houten poulies, verschillige grootten Plooimachien van 1,47 m 53 meters riggels Décauville. Zich wenden Firma Doom Mahieu, Yper. Twee goede broodkarren en twee trek honden bij Remi Leuridan-Lemahieu, bak ker, Rijsselstraat, 140, Yper. gedreven door electrieke motors, bestaande in: 1 boormachien, i toupie, 1 schaafmachien combinée, 1 lintzaag, 1 slijpmachien, I draai bank, enz., enz. In werking te zien bij M. LEEMANS, chaussée de Wervicq, 79, COMINES (Belg.) de fïllettp en bon état.Adr. bur. du journal. Camionnette Ford de 2 tonnes avec 4 ressorts. Camionnette Peugeot 5oo k. Moto Indian Scout. S'adr. DESMET, Grand'Place, 33,Ypres. merk DEGO Gewaarborgd de beste kwaliteit. Depots bij Albert Vanhaele, dorp, Zonnebeke en Urbain De Honghere, 35, Noordstraat, Poperinghe. Landbouwers, wilt gij overtuigd zijn van de echtheid mijner veredelde Zaairogge, komt ze zien op stam en gij zult niet meer aarzelen om uwe bestellingen te doen. Alois COLLE, Potyze, Yper. Het huis VANDAELE BAY ENS, Kaai- straat, 12, Yper, gelast zich met het ver zorgd KERVEN VAN TABAK voor alle rookers die bladeren hebben. Fin de Saison 20, rue de Steurs - straat, 20 YPER. Einde zoen Wat kenners zeggen Drinkt de BIEREN der groote brouwerij Les Trois Rois. Onovertrefbaar in kracht en FIJ NE smaak. Grootste waarborg bij de levering. Altijd frisch en aangenaam Vraagt prijzen aan E. LAHEYE, Hond straat, Yper. Garage Devos en Dewanckel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 7