Isidore DEHAENE ZOONS L. IÜ0NKERHEY-VA1 NESTE TiMIMERMAN-DETHOOR C. Dumortier 5ra«"!sE» VEN STER G LÉS H. SGHMIOT-BAUDREZ Kindt <SSchmid1 Marcel yper bouwstoffen 8, Neirinckx M. De Vos -M IN DE PUPPEN Is" fars Aciers Toles IJzer Staal - SOETE-BOERHAVE Matrassen Handel in INLANDSGH HOUT Drukwerken - Registers Bureel- Schoolgerief GROOTHANDEL ES COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 Y P R E S Telefoon 88 Manderijen KOMT ZIEN muziek GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers sa Y F E Ke H. COSTEUR-NSOERKERKE Transports Déménagements Vuylsteke Frères DOOM MAHIEU, te Yper HOTEL CONTINENTij W ATBRBLET Rijsselstraat, 94 V f> E R MEUBELS I N ALLE STIJLEN Hei Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Inlandsch© en Vreemde Koleï| Freinen - Braisetten Anthracieten Machine kolen en?. MagazijnenDickebuschsteerweg, YPER - Tel. 120 NAAR DE Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14, Rijsselstraat, 14 YPER Verhuren en herstellen van Piano? Huis Aimé GRUWEZ MOD EN -ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. SpecialileltvanGordiinen&gemaakteSfoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), "ST JP St. Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis 21, Meenensche steenweg, 21, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders VOOR AL UWE wendt U tot het oud gekend huis S. EAFONTEYNe 15, Boterstraat, 15 Verzorgd werk Spoedige bedien Itrreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, psnieelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork - Rue au Eleurre - 13 - Boterstraat Compte chèques postaux 47.62g Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWARE Huisraad- en Bouwartikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappei GROOT - KLEIN Voor aS uwe» Rlairassen, Draal- en Snijwerk wendt u bl| Statiestraat, YPER Bols du Hord Noordsch Hout MAISON HUIS Chantiers Magazijnen YPRE Qua! Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer par voilures cu autcs capitonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 Bffjsxrxxr Maison réputée de longue dale pour ses bom soins et son exactitude. Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Sta"1! Matrassenmakerij In Het Schaap Groot 7, Tempelstraat, 7 VPEü Klein Overgroote Engelse he Bedden keus van At onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tulles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes BOUWMATERIALEN I Kalk Ciment Alle slach van vloeren in en ceramiek - Muiden PanD Kortrijksche roode P& Grezen buizen en benood Alle slag van 0 I 15 Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper PIANOS VOORDEELIQE PRIJZEN. VERZORGD WERK. I- OPVOLGER VAN LA FOURCHE D'OR TEL. 54 Lokaal - K. H. M. Y. Local C.- S. T- E. O. Y. c- p,1'l Noenmalen aan vaste en matige prijzen Diners a priz fire 1 KOUD BUFFET - BUFFET F"'' A toute Heuse j Cave renonf AAN ALLE UREN Gekende Wijnkelder K Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen ln strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnhaar) en kapok. Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Dépot BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne, DEPOT Meenensteenweg,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8