De Rrmenische Ernest HO El Dumortier Blomint e Vogu Vins Liqueurs de 1" choii Van de Lanoitte's koffies zijn de beste. mw CINEMA OMNIA Schoon Komiek in 2 Deelen De ARMENISCHE DonderdagVerandering van Programma Dokter D. PEENE Georges C0iHEYi\l - Wypf{ DïstiSlerïe du RoyaS Bmei Nationale Maatschappij ran Buurtspoorwegen Lijn POPERINGHE - DIXMUDE Lijn Dixmude-MercKem-Steenstr. Société Nationale des chemins de fer vicinanx Ligne DIXMUDE-POPERINGHE L. Steenstr.- MercMem-Dixmude MARKTEN MARCHES BurgerlijKe Stand van Yper Magasins de la Compagnie Anglaise GSOOÏE - YPER Zaterdag 3, Zondag 4, Maandag 5 Dinsdag 6 S ptembsr Eciair «Journal of de Foltering van een VolK i~=J 2==]===^ m ii3==i ,=q- rg=, g Statiestraat, 18 YPER Mond- er» TancSseiekfien Gebitten en Misgroeide Tanden. Matrkten vatn Asn&dssr'ieeg-afi Vervrozen V!e<e!Sch Gigot 4o# 6.00 7.00 44 GROOTfz MARKT D1XÜUDI 'en Handel in Breisajetten, Breiwan Gemaaht goed Kercerie 482 484, Bd E. Bockstael - BRUXELLES (IIe Dis! M. DUMORTIER M&URfCS Chaussée de Fumes, Ypres (Hoekje) et MROUSSEAU LÉO* Chaussée de Bruges, 49, Ypres Demandez Prix-Courant Détaillé Mesdames DEMANDEZ LA Ceinture dos jemrus 17, Grand'Place, 17 -y Uit oorzaak der werken uitgevoerd aan de brug te 3 Grachten zullen de volgende veranderingen aan de uurtabel gebracht wor den te beginnen met 5 September 1927. Poperinghe statie markt Keerslaar Crombeke, Jagershof statie West-Vleteren, statie Oost-Vieteren, 5.05 6.55 9.45 10.45 14 55 18.10 5.10 7 00 9.50 10.55 14.59 18.14 5.17TÏÏ8 10.00 11.05 15.07 18.22 5.24 7.16 10.08 11.15 15.15 18.30 5.32 7.24 10.16 11.25 15.24 18.39 5.41 7.34 10.26 11.35 15.32 18.47 A. 5.45 7.40 10.35 11.45 15.40 18.55 V. 5.45 7.45 12.10 15.45 19.00 Reninghe, dorp 6"00 8.00 12.25 16.05 19.16 Noordschote, dorp 6.05 8.05 12.30 19.20 Vrijdags alléén Vendredi seulement Vrijdags Vendredi 'Pot Reninghe, wissel Jusqu'a Reninghe, garage. Stilstand aan de tusschenstatiën. Uurtabel van 5 tot en met 17 Septem ber 1927 Dixmude, statie 6.55 10.30 15.00 18.30 Wouwen, Gemeentehuis 7.11 10.46 15.15 18.48 statie 7.13 10.48 15.17 18.50 Merckem, statie 7.31 11.10 15.33 19.08 Bixschote, Smiske 11.19 15.42 Zuidschote, Steenstraat 11.25 15.53 's Maandags 1 uur vroegerAvancé d'une heure Ie Lundi Stilstand aan de tusschenstatiën. De markttrein voor Yper zal slechts rijden tusschen Steenstraat-Yper en omgekeerd. Par suite des travaux exécutés au pont de 3 Grachten les modifications suivantes seront apportées a l'horaire a partir du 5 Septembre 1927. Noordschote, village 6.20 8.15 12.40 19.40 Reninghe, village 6.25 8.20' 12.45 16.10 19.46 Oost-Vleteren, station A. 6.40 8.35 13.00 16.25 20.05 D. 6.45 8.50 13.10 16.30 20.15 West-Vleteren, station 6.55 8.58 13.18 16.38 20.23 Crombeke, village 7.05 9.06 13.26 16.46 20.30 Jagershof 7.35 9.14 13.34 16.54 20.40 Poperinghe, Keerslaar 7.45 9.22 13.42 17.02 20.50 Place 7.50 9.30 13.50 17.10 20.55 station 8.05 9.35 13.55 17.15 21.00 Vrijdags Vendredi van Reninghe, wissel de Reninghe, garage. Arret aux stations intermédiaires. Horasre du 5 au 17 Septembre inclus Zuidschote, Steenstraat Bixschote, Smiske Merckem, station Woumen, station Maison comm. Dixmude, station 7.50 8.08 11.40 11.46 11.55 12.13 12.15 12.30 16.28 16.34 16.45 17.08 17.10 17.25 19.20 19 36 19.38 19.56 8.10 8.26 's Maandags 1 uur vroeger—Avancé d'une heure Ie lundi Arrêt aux stations intermédiaires Le train pour ie marché d'Ypres ne circulera qu'entre Steenstraat-Ypres et vice-versa. MIDDELPRIJZEN PRIX MOYENS Tarwe de 100 kilogr. Proment les 100 kilos Rogge id. Seigle id. Haver id. Avoine id. Aardappelen, 100 kil Pommes de Terre Boter de kilogram Beurre Ie kilo Eieren de 25 QStlfs les 25 Hoppe de 50 kilogr. Houblons les 50 kilos Yper 27 Oogst Kortrijk 29 Oogst Rousselare 30 Oogst Veurne 31 Oogst Poperinghe 2 September 187 181 195 183 190 129 165 165 00 160 159 160 160 151 140 75 65 55 75 38. 27 29 26 25,50 24,50 27 25,75 27,50 27,75 26,50 00 00 00 00 700 Verklaringen van den 26 Oogst tot 1 Sept. iQ2rj Geboorten Ghesquire Odetta, Pilckemstraat. Van de Pitte Denise, Oude Houtmarkt, 23. Timperinan Georgette, Dickebuschsteenweg, 341.Hoflack Paillette, Meenenstraat, 46. Sensier Marie-Louise, St Jacobstraat, 71. Durnez André.G. de Stuersstraat, 20. ClaeysAndré, Bruggesteen- weg, 70. Verfaillie Marie-Thérèse, Dickebuschsteenweg, 78. Vandemoortele Daniel, Hondstraat, 21 (van Pervyse). Devogel Paula, Dickebuschsteenweg. Packet Irma, Blinde Liedenstraat, Huwelijk Stubbe Gustave, bediende te Brugge en Panne- koucke Agnès, z.b. te Yper. Overlijdens Duprez Virginia, 79 j., z.b., echtg. De Gryse Franciscus, Eigen Heerdstraat. Vandenberghe René, 5ni., Zonnebekesteenweg, 152. Vergracht Andréas, 28 j., z.b ongehuwd, Dixmudesteenweg. LA MODE POUR L'HIVER sera présentée aujourd'hui, dans nos vitrines, pour Messieurs, Dames et Enfants. Notre coupe, harmonieusement adaptée aux lignes nouvelles, reste d'une correction parfaite. Et nos prix d'une modération extréme Pardes sus d'hiver, tissu de laine nouveau, entière- ment doublé, sur mesure, 290 fr. Costume veston, 290 fr. Pantalon, n5fr. Costume, Manteau Tailleur pour Dame, 55o et 45o fr. 7 a i3, Place de BrouckèreBruxelles. telkens om 8 uur 's avonds. Zondag Namiddagvertooningen om 2 1/2 om 5 uur OPHEFBARENDE FILM volgens de ofhcieele bewijsstukken van Burggraaf BRYCE Vertolkt door Aurora Mardigagnian Ooggetuige der schrikkelijke gruweldaden. Eenige overlevende eener familie van zeven personen. zal U 1914 herinneren waar, gelijk in België, in het mach teloos bijzijn van ongelukkige moeders, vrouwen en ver loofden, de Armeniërs, geschikt tot den. krijgdienst, onmeedoogend geslachtofferd worden onder de vijandelijke kogels. GIJ ZULT ER ZIEN Een ellendige moeder die haar vijf kinderen, onder haar oogen verwurgd, beweent de kruisiging van de vrouw een Armenische onmenschelijk verminkt om geweigerd te hebben haar geloof te verloochenen en schandelijke koop waar, voor min dan twee dollars, een vrouw als slavin ver kocht wordt enz., enz. Kinderen streng verboden Prijzen der plaatseni.65,2.00, 2.5o en 3.5ofr. Alle taksen inbegrepen. Specialiteit voor 30 Oogst Varkensmarkt te koop gesteld gedurende de week 2586 stuks, 8,00 9,00 lr. de kilo op voet. 31 Oogst Veemarkt te koop gesteld 36g ossen aan 5,35 - 7,60 fr-., 116 stieren aan 5,10- 6,60 fr., 826 koeien aan 4,85 - 6,60 fr. Totaal i3ii stuks. 1 September Kalvermarkt te koop gesteld 1693 stuks aan 6,5o-8,75 fr. de kilo. In de afgeloopen week zijn 1939 stuks toegekomen. Boucherie ®ru«eoiSe (Hoek) Korte Thouroutstraat, 33 Y heeft de eer zijne talrijke klienten kenb maken dat hij van heden af het i" kwaliteit zal verkoopen aan Rundvleesch (Swift) de 1/2 kilo Lap 3.5oa.4.oo Gehakt 5.00 Karb. (z. been) 5.00 Boeufmode (z.b.)7.oo Rosbief (ie kw.) (z. been) 7.5o Biefstuk 7.5o Schaap de 1/2 kilo Ragaut (x« kw Ragaut (2e kw.) Schouder Filet Vet Zuiver Botervet 6*. Ook te verkrijgen versch Kalfvleesch aar genadige prijzen. Oud© Firma MOET - GRippj^ opvolger ENKEL IN 'T GROOT.- MAISON FONDÉE EN 1840 Téléphone 610.84 dSfrb C. Chèq. Post. 389)1 GROS ET DEMI-GROS Dépositaire pour Ypres et environs M. Léori Rousseau, ch. de Bruges, 4 GRANDES SPÉCIALITÉS Véritable Cassis de Dijon (Liqueur) Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur Amer Lion Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maisor Strops pur Fruits et pur Sucre MONOPOLES Schiedam Henkes, Rotterdam Cognac Faure Gamier, Jarnac AGENTS POUR LES FLANDRES DOS FERMÉ SANS GULLETS' In het Waar Saijette WÜ»*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 16