I<eiïitiirerie KOENTJES Stoomververij i J. VANDENDRBESSCHE JULES CASIER - DE BRUYNE BREUKEN Vogue H-D-B i neuf - Nettoyage a sec 9en[es. Hieuwwasschen Droogkuischen van allen aard 1 la Librairie Dumortier, 15, rue au Beurre, 15, Ypres. s) van Brugge Depot chez Meile DOMICENT Bijhuis bij Mej. DOMICENT 2), rue GourtedeThourout, Ypres Té^|25 21, Korte Thouroutstraat, Yper GROOTE KEUS L'AV EN I R JUWEELEN, HORLOGEE Regulateurs en Wekkers TOESTELLEN DE TOEKOMST" Sal vat or Dicfiorinaires Las*ousse Médical lllustré Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren jjsécütion rapide et soignée Deui! en 24 heares ALLE SLACH VAN BRILLEN Graveur Goudsmid, Diamantzetter Rï£sels9r>aiat (bij de Markt) Huis van vertrouwen GROOT - KLEIN Wij vervaardigen Het toestel ONDA hijzonder sterk, zuiver, groot gemak voor regelen, onberispelijk afgewerkt, en aan eenen prijs buiten alle concurrentie. Wij vertegenwoordigen voor de streek De toestellen Ondolina lampen en Super-Ondolina 8 lampen. Alle iiioaerrte onder deelen in voorraad. Dixirude straat, 45 - YPER - Tel. 311 PEPINIERE ^haussée de Comines YPRES PROP RIET Al RE Culture spéciale d'Arbres tiers, Forest ers et d'Ornement SOOMKWEEKERIJ Komensche steenweg YPER O EIGENAAR Bijzondere Kweek van Fruit Laan- ers Sieraadboomen Piantes pour Haies f Planten voor Hagen Afbustes -r- Conifères, etc., etc. Struiken ^ieraadsparren, enz. HOSIERS IJ ROZELAARS ®»eilleuyes variétés et nouveautés beste soorten en nieuwigheden Jardiniers et Revendeurs ff! Hoveniers en Voortverkoopers Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Albert DUMONCEAU KOKELAERSTRAAT, 3. Bijzonder Huis e Brussel: geprezen merk voor RÏJWÏELEK «Sc BANDEN de volmaakste constructie en beste waarborg Verkrijgbaar bij de AGENTEN. Mesdames, DEMANDEZ LA QEINTURE ^®nte au même jorïx que ch©z les editeurs %U Maison procure, aux mêmes prix que les grandes raaisons de com- l0tl de Paris et de Bruxelles, tous les ouvrages étrangers. Ceinture dos jerrtvè MARQUÉ Jules VERCRÜYSSE Tn het Waar •iaijette Wijveken 17. Qrand'Place, 17 - YPRES VAN tf.VERHACK PRIX AVANTAGEUX POUR Y OORDEEL1GE PRIJZEN VOOR GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDENUITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door de nieuwe GEBREVETEERDE toestel!» van den GEDIPLOMEERDEN Specialist Breukmeester Belgische firma, opgericht in 1885, VIJF MAAL GEBREVETEERD, EEREDIPLO- MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze tos stellen volkomen zonder RUG- of ZIJ- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werke» zonder eenig ongemak gedragen. Weerhou den onder zachte REGELMATIGE drukking alle breuk, doet ze verminderen tot volledig» verdwijning, met alle WAARBORGEN passing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, van 9 tot 2 uren te V O I* Ds 3" Dinsdag van leder maand, in het Hotel Continental (Statieplaats) EC O I® t 8® S Bc BIJHUIS open alle dagen van 8 tot 6 uur 65 67, rue de Ia Meuse, 65=67. DOS FERMÉ SANS CEILLETS EN VENTE CHEZ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 19