L. NIONKERHEY-VAN HEST( M" DE JONGHt SenVENSTERGLAS H. SCHMIDT-BAUDREZ HUIS TIMMER RIAN 1, Neirinckx M, De Vos Fers Aciers Tales IJzer Staal Plat Marcel SOETE-BOERHAVE Matrassen Handel in INLANDSCH HOUT KOMT ZIEN -M IN DE PUPPEN GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruideniersware», Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Telephone 88 Y P R E S Telefoon 88 Grafkelders Blauw en wit steel Marmer Schouwen Tel 1SC Transports Oéménagtmrnts Vuylsteke Frères Manderijen Meubelfabriek -:- Stoomboom zager ij S'DORE OEHAENE a TPOMS BO UWSTOF FE H en Lombaardstraat, 49 H. ALTIJD^PRACHTIGË HEUS (jRAFONUMENTElf DOOM MAttlEU, ie ¥per HOTEL CONTINENTA V. WATEEBLEY-St8* Rïjsselstraat, 94 V PER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein GS* Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Sch^r" Ceramieke en Cementtegels, enz. 'él irsSandsctre Vreemde Kol«h Anthracieten Machine kolep Tel. 120 MagazijnenDickebuschsteenweg, YPER NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14» Rljsselsfraaf, 14 YPER Huis Aimé GRUWEZ MODEIi»ARYIKELE^ IN 'T GROOT Kleerstof jen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Sp>©®sialiteït van GoreSlinera*®: gemaakte Sfoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boferstraat, (dicht bij de Halle), YFK R Bols «Ju lord Noordsch Hout MAISON HUIS Glianfiers Magazijnen Quai Kaai Verhuren en herstellen van Pianos Transport gratuit Kosteloos vervoer Bouwstoffen Ka>|Ër Grafzerdkein! Blauwsteen Tel. 25r - YPER Tel. ,5, WW Kalk Ciment Pannen - Buizen c=a Alle slag van Vloeren Gleistegels, effen en gegolfd Asbestplaten Schouwen - Grafkelders lerreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, ftrnieelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPEMNGHE oud Huis - Kindt &Schmid> Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quhicaillerie Générale Articles de Ménage et deBfttiments Cuivrerie Specialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue «au Beurre - 13 - Bofierstraat Compte chèques postaux 47.629 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWARE? Huisraad- en Bouwartikelec Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN ¥O0J* aal uwe lüt«atv*as»s@n» Draai» en Snijwerk wendt u t»lj Statiestraat, ¥PER 21, Meenensteenweg, 21, Vper par voilures cu autos repitonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 BaJSCTXJür Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE TONNON Matrassen makerij 44 Irs liet Sclhcsap Groot 7, lempelstrsat, 7 F R R Kleit. Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATERIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tulles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS de toutes sortes bouwmaterialen Kalk - Ciment Alle slach van vloeren in c,rn en ceramiek - Muiden Palin Kortrijksche roode pann£" Grezen buizen en benoodig YPRES, rue de Haerne, 15 Meenensteenweg, Drukkerij C. DUMOKTIER, opvolger van S. LaRmteyne, i5, Boterstraat, Yper. *01 Freinen Braisetten PIANOS TEL. 54 D=3 LA FOURCHE D'OR BENEDEN ALLE CONCURRENTIE -O Malson réputée de longue date rour ses bons soins et son exactitude Statieplaats Place de la Stat"11 Lokaal Local C. S. K. H. M. Y. E. C. Y. C. aan vaste en matige prijzen - Diners a prix fixe Pr'* KOUD BUFFET - BUFFET FRO A TOUTE HEUnX AAN ALLE UREN Gekende Wijnkelder Cave renomi ifflé» Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschnianden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen In strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnliaar) en kapok. Overgroote Engelsche Bedden keus van Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien e n j, t11 Alle slag van K Dépót BETON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL ENTREPRENEUR II DEPOT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8