CARDINAEL - VERMEERSCH Sector VERMEULEN - MEYNNE FRU1TB00MWEEKERIJ Pépinière d'Arbres Frnitiers F. LEPERCftnïEBSTMETE 1 h Léon VERFAILLIE 1 tigre grand choix de belles FOURRURES co UJR de ajR TJIKEDDESBrasserie We DE PLANCKE en Zoons automatiques Camille D'Haene-Bsnduwe jS plus grand et le plus beau choix de Chapeaux Casquettes "3T W ss 3 TT w m Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij E, T^ios*, 22. rue flierghelynck (r. d, Liile), YPRES Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. Dickebuschsteenweg, 142, ÏPER PIANOS A MAIN ÉLECTRIQUES Landbouwmachienen Cam.Quaghebeur La plus ancienne Maison de la contrée fabricant elle même ses FOURRURES Successeur de CARDIN AEL - BRYON IS, Rue de LaSSe, T3 - Y P 81 ÜE S Vêtements sur mesure Bartdes pour garnitures Fabrication, Transformation Féparation dans notre atelier MAISON DE CONFIANCE. -O OUVERT LE DIMANCHE. p, v@rm@uS«n Zuster vi P. Wermeu2en Scseur Dixmudestraat, YPER I Rue de Dixtnude, YPRES OPVOLGER - [ut weten aan zijne achtbare klienten tót zijne brouwerij in werking is en dat lij voortaan bier levert van hoedanigheid ils vóór den oorlog. - SUCCESSEUR informe sa clientèle que sa brasserie est en activité et qu'il est k même de fournir de la bière répondant a la qualité d'avant guerre. komt zien en oordeelt VENEZ VOIR ET JUGEZ Dickebuschsteenweg Aroote keus van alle slach FRUIT- u BOOMEN, hoog- en laagstammige in allen vorm. ROZEN. Sieraad-, Haag» en Boschplanten. Het alles van allereerste hoedanigheid. Echtheid der soorten gewaarborgd. Aanleg van Tuinen en Parken Chaussée de Dickebusch rand choix d'ARBRES FitUITIERS, hautes et basses tiges dans toutes les formes. HOSIERS. 'Arbustes, Plantes pour Haies et Bois. Le tout de toute première qualité. L'authenticité des variétés est garantie. Creation de Pares et Jar dins Zonnebekesfeenweg, SS, IflPüR Tel. 273 Watersteenen Blauw en Wit Steen Marmer Zuilen - fer--t-g Schouwen en Grafzerken K in alle stijlen in alle keus ïn alle prijzen ^jrzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen-kosteloos voor het weghalen. AGENT POUR YPRES ET ENVIRONS Vente au comptant et a crédit - 20 aas de garantie sur facture REPARATIONS LOCATION ACCORDAGE ^CÏÏAT ET ^EZITE X3E D'OCCASIOir - VROEGER TE ZONNEBEKE - Vergelijkt met andere merken de hoedanig heden en eenvoudig heid (bekomen door jaren lang ondervin ding) der nieuw ge- breveteerde Ontroomers V^WIANA met vergaarbak op kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. Bekwame Agenten worden gevraagdwaar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o - Alle slach van Landbouwmachienen en Vervangstnkkei GUNTHER HANLET POPERINGHE fëielccsriËelte Scbri(nwiarkerlj Beluikstraat TPEBt Beluikstraat KADERS - KADERLIJSTEN Bijzonderheid voor't wasschen van oude gravuren Meubels op aanvraagt Maison fondée en 1861 Conformateur pour les totes ciiffioilos VOORDEZEN ANCIENNEMENT 32, Yperstraat, 32 CATALOOG OP AANVRAAG Toonzetting Herstellingen Verhuren i Verwisseling

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15