feinturerie iOEMTJES" Stoomyerverij ÖEIETS LYSSENS A J. VANDENORIESSCHE BREUKEN RHUM DJANNA Vogue H-D-B jlaicliissaie i neut - Nettoyage a sec JE Nisuwwasschen Oroogkuisohen van allen aard Mill ,7-12-27 Het Ypersche - 3C Bijvoegsel - J_n Hègion d'Ypres Nu 36 Dépot chez Melle DOMIGENT K8 Bijhuis bij Mej. DOMIGENT 51, rue Gourte de Thourout, YpresT4|l®|5 21, Korte Thouroutstraat, Yper Verkrijgbaar in YPER bij GROOTE KEUS -1 wain TOESTELLEN JCIRKELEN, HORLOGEN Regulateurs en Wekker'. f FI1 gxécution rapide et soignée Deuil en 24 heures Spoedige en bezorgde bediening Rouw in 24 uren is de beste en fijnste van smaak de beste in gehaKKen 1=5^=3 de beste in grog Mad. Angèle Böuckaert, Veurnesteenweg, 100. MM. Hector Corneillie, Kleine Pennestraat, 38. Cft. Decat, Dickebuschsteenweg, 241. E. Delhem, de Stuersstraat, 35. Th. Dieryck Lamoot, Vandenpeereboomplaats, 11. Jos. Gryson, Maloulaan, 34. Dan. Heughebaert, Pateelstraat, g. H. Hoüack, Meenenstraat, 38. G. Hollevoet, Jules Capronstraat, 7. L. Isaac, Jules Capronstraat, 34. Knockaert, bierhandelaar, Bascule. H. hammers, Bruggestraat, 67. Cyr. Leupe, Dickebuschsteenweg, 125. H. Lowagie - Roose, Lange Thouroutstraat, 48. Abdon Maerlens, Rijsselstraat, 11. F. Menu, Boterstraat, 54. Mad. Wed. Mortier, Poperinghesteenweg, ig5. MM. P PattynBascule. Cam. Tahon, Elverdinghestraat, 87. G. Vande Lanoitte, Dixmudestraat, 66. Léon Vandermarlière, Rijsselstraat, 170. G. Van IVonterghem, Boterstraat, 12. Werrebrouck Blanckaert, Hondstraat, 17. Voor het groot zich wenden bij Meenen 125 36, Meenensteenweg MOESKROEN Tel. Moeskroen 10 e.pRSöe Huis van vertrouwen GROOT - - KLEIN Dixmudestraat, 45 - YPER - Tel. 311 ALLE SLACH VAN BRILLEN Graveur Goudsmid, Diamantzetter (bij de Markt) Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen. Albert DUMONCEAU KOKELAERSTR AAT, 3. Bijzonder Huis te Brussel: 65 67, rue de la Mtcu.se, 65=67. i if PROEFT GOUTEZ DE BESTE LE MEILLEUR n^=^t^^[^=^i==^[M]fQ==^^==^iro=====^r=====m Mesdames, DEMANDEZ LA QEINTURL Ceinture ',c^ocfue dos'jermé MARQUE Jules VERCRUYSSC In het Waar Saijette Wijveken 17, Grand'Place, 17 - YPRES DE RHUNI "VIEUX BOB" RADIO r VAN V.VERHACK GENEZING van alle soort van BREUK ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDENUITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, dooi de nieuwe GEBREVETEERDE toestelle» van den GEDIPLOMEERDEN SpeclalUi Breukmeester Belgische firma, opgericht in 1885, VIJF MAAL GEBREVETEERD. EEREDIPLo- MAS, GOUDEN MEDALIES. Deze tot- stellen volkomen zonder RUG- of Zij- VEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK worden dag en nacht en voor alle werkai zonder eenig ongemak gedragen. Weerhoo-. den onder zachte REGELMATIGE drukklnr alle breuk, doet ze verminderen tot volledlg< verdwijning, met alle WAARBORGEN pdvlng en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, van 9 tot 2 uren te W §3 V* De 3° Dinsdag van leder maand, In htt Hotel Continental (Statieplaats) SC© i J Sc BIJHUIS open alle dagen van 8 tot 6 uur DOS FERMÉ SANS CEILLETS EN VENTE CHEZ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 21