VA NDE VYVER JULES CASIER - DE BRUYNE Prix avantageux pour BEZOEKT OE STEf - Dumortier Blomme Ernest HO ET Cornette-Sabbe Jules LAURENS-FOLLET GAMBR1NUS Vins Liqueurs de 1" choix ELVERDINGHE Vellen Mantels 22, rue du Temple, Y F It ES YPER, TempeSstraat, 22 L'AVEN I R AVA ISTNESTE - TTH YS Aan de Landbouwers Hoveniers, G. DERYGKE - LEROY Gebroeders Hoss@f Transports iéméoagements F 0 Aankoop van Fischouwvellen 0 1 "DE TOEKOMST" Distiüerie du RoyaJ F|m er Agents sérietix sont deroandés. Dixmudestraat YPER. Gewoon Decoratie SchilderwerH Peintures - Décors - Vitreries Handel in Breisajetten, Breiwaren GemaaKt goed Mercerie Place de la Gare - YPRES Huis van vertrouwen Geslicht in 1.885 GROOTE KEUS VAN Banden voor Qarniering LAATSTE MODELLEN Het Huis aanvaardt allerhande herstellingen en veranderingen van mode BRASSERIE MALTERIE 66 BROUWERIJ MOUTERIJ Demandez la Bière UITZET QAM BRINUS la perle des bières fortes (blonde et foncée) exclusivement brassée avec grains et hou- blon comme avant guerre par la firme Vraagt het UITZET BIER OAMBR1NU8 de parel der zware blonde en donkere bieren, uitsluitelijk gebrouwd met graan en hoppe als voor den oorlog door de firma PÉPINIÈRE Chaussée de Comines YPRES SOOMKWEEKERIJ Komensche steenweg YPER PROPRIET AIRE O EIGENAAR Culture spéciale d'Arbres Fruitiers, Forestiers et d'Ornement Bijzondere Kweek van Fruit-, Laan- en Sieraadboomen Plantes pour Haies W Planfen voor Hagen Arbustes Conifères, etc., etc. 0 Struiken Sieraadsparren, enz. HOSIERS meilleures variétés et nouveautés Jardiniers et Revendeurs ROZELAARS beste soorten en nieuwigheden Hoveniers en Voortverkoopers de groote Magazijnen der Fabriek 170-171-72-236ÖTramstatieplaats, OYGHEM - Tel.29, Oost-Roosebeke Wol Honderden Matrassen Floconwol Windhaar Konijnhaar Kapok Pluimen Crins Zeegras Honderden Engelsche Bedden Beddecoutils in alle prijzen Sargies Bedspreien Kinderbedden, Kindervoituren, enz. ALLE MEUBELEN **onders* Eetplaatsen, Slaapkamers, Salons, Stoelen, Zetels, If apij ten, enz. Leveringen vrachtvrij, per tram, per spoor of per autokamions. IX. X^J De Magazijnen zijn 's Zondags open. 1/ De Firma DE STER is overal gekend om zijne grootste keus, beste waren, kleinste prijzen. Klein of groot.Allen er naartoe! Komt zien naar onze groote tentoonstellingszalen en uitstallingen. Eiken kooper wordt een verrassend geschenk aangeboden op vertoon dezer aankondiging. 482 484, Bd E. BoAstael - BRUXELLES (Ik Distr.) Chaussée de Furnes, Ypres (Hoekje) GRANDES SPÉCIALITÉS Véritable Cassis de Dijon (Liqueur) Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur) Amer Lion Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maisou Sirops pur Fruits et pur Sucre MONOPOLES Schiedam Henkes, Rotterdam Cognac Faure Garnier, Jarnac Demandez Prix-Courant Détaillé Voor uwe seaaSgrNarien en zaden, wendt U tot het Huis AGENT Van het Riga - Zaailijiszaad JOHN RUCHER C°. SUHST@LASWERB in koper en food Veur>nes!e@nweg, 36 - YPER VITRAOX D'ART mise en cuivre et plomb Oud© Firma MOET - ORIFFROV G R O O t e markt DIXÜUDE -ENKEL IN 'T GROOT.- par Voiture ou Auto tapissière AUTOBUS d© 30 ti SO persorine» AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o Maison renommée depuis longue date, et se disposition de ses clients jour et nuit.Tous renseigne pour ie déménagement pour l'étranger. Oud bekend huis stelt zich ten alle tijde, u ter beschikking van de kalanten. Alle inlichtingen verhuizen naar den vreemde. FOURRUREN 99 (t [U VOORDEEL1GE PRIJZEN VOOR MAISON F0NDEE EN 1840 Téléphone 610.84 drBhÜ C. Chèq. post 38933 GROS ET DEMI GROS AGENT POUR LES FLANDRES M. DUMORTIER MAUflicg I ünJ 3G=£n OPVOLGER tenant A|J j j pj|

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 22