Isidore OEHAENE ZOONS L. NIONKERHEY-VAN NESTE M« ÜEJONGHE H. SCHMIDT-BAUDREZ HUIS TIMMERMAN i, Heirinckx M. Da Vos vernissen f t W J 1 E n Ij LM j Ftrs Aciers -Tèles IJzer Staal Platei Matrassen Handel in INLANDSGH HOUT •H3f IN DE PUPPEN Is" KOMT ZIEN KLEUREN "IfElifTCiPj K GRörfXfAi\Tf)EL EI COMMttilE si Kruidenierswaren, lollies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Teléphone 88 Y P R Er S Telefoon 88 Marcel SOETE-BOERHAVE Transports Dsménagemifits Vuylsteke Frères Grafkelders Blauw en wit steen Marmer Schouwen Tel-1S6 :*x Manderijen Meubelfabriek -:- Stoomboomzagerij Lombaardstraat, 49 raep I I ff. oud Huis - Kindt <Sc Schmid? Al.TIJD^PRACHTÏGË KEUS J| N U M E NIEK MOTEL CONTINENTAL DOOM Sk MAHiEU, ie ¥per Matrassenmakerij O. WATS1 Rijsselstraat, 94 V P E R MEUBELS i N ALLE STIJLEN Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Kleiri BOUWSTOFFEN g» Inlandsche en Vreemde MagazijnenDickebuschsteerweg, YPER - Te|. 120 Bouwstoffen Kolen Grafzerken Blauwsteen Tel. 251 - YPER - Tel. 25. Kalk Ciment Pannen Buizen D=n Alle slag van Vloeren Gleistegels, effen en gegolfde Asbestplaten Schouwen Grafkelders Huis Aimé GRUWEZ HHODEN "ARIIKELEM IN 'T GROOT Kieerstofjen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. SpeelaüteltvanGordljnen&gemaakteStoors Fourruren Herstellingen 2 4 Bo&erstraat, (dicht bij de Halle), "ST TO* IK ''M, Bols dlu Hord -- Noordsch Hout MAISON HUIS Chaniïers Magazijnen YFiES Qual Kaal NAAR DE MUZIEK S preekmachienen Laitste nieuwigheden van plateis- Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 1 4f kijsseistraat, 14 YPER S^:| Transport gratuit Kosteloos vervoer b?rhuren en herstellen van Pianoyl Isrreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, pssseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Clulncaillerie Générale Articles de Ménage et deB&timents Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au leurre - 13 - Bof€*rs:-frs&£&8 Compte cheques postaux 47.62Q Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAREN Huisraad- en Bouwartikelen Koperwaren Spscialitei» Gereedschappen GROOT KL FIN Y©®** al uwe Üatrassen, Draal- era Snl|w«rjc wendt u Sslj Stafiüesfraaf. YPEfS par voitures ou autcs capitonnés 112-124, Rue de Bruges Tél. 63 m.,ElfIN Malson réputée de longue date pout «es hom soins et son exactitude. 21, Meenensteenweg, 21, Yper Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Statio» Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Groot 7, Tempeïstrasif, In liet ScBiatap Y Klein Overgroote Engelsche Bedden keus van -- Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tulles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes BOUWMATERIALEN' Kalk - Ciment Alle slach van vloeren in c m - en ceramiek - Muiden Pann Kortrijksche roode PM»® Grezen buizen en benood g Alle slag van K O XiEX-ltX i Meehèiistéenweg, YpER\ Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. ^kjE^s^^i^i^soafiaavsyi^^y'^KEjff.*gagasg^a&gs?5ai Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Sch^T" Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine koler fcfl TEL. 54 IAN0S LA FOURCHE D'OR 0 BE£N EDEN ALLE CONCURRENTIE Lokaal Local C. S. Y. K. H. M. Y. E. C. Y. C. P- Notnmalen aan vaste en matige prijzen - Diners a prix fixe Pm KOUD BUFFET - BUFFET FRO AAM ALLE UREN A TOUTE HEUSE Gekend? Wijnkelder Cav? re"° Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Kotters, Vaiizen, Duivenmanden, Wiegen In strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, tnz., enz. in SCHAAPWOL, floconwol, windhaar (konijnhaar) en kapok. Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien Dépot BÉTON ARMÉ ENTREPRENEUR YPRES, rue de Haerne, 15 SYSTÈME J. SIRONVAL DEPOT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8