BANK FORREST L. on joyeux Noël et one bonne Nouvelle Année bofdagentschap van het Gemeentekrediet van België Specialiteit van Kunstglasweiken H x ca s o NOËL 19 2 7 IT Demandez un appareil chez vous k l'essai GRATUTTEMENT. ""W 7, Rue de la Gare a YPRES r°ote keus van prachtige en nuttige Geschenken ten bureele dezer, 15, Boterstraat, 15. Aanneming van alle Glaswerk Dokter D. PEENE W i YPER - €Ss*o©te MarkS, - Tel. 304 Cyr. Tavenier-Van ü*em .2 u tó cc s fr a l'honneur de remercier sa nombreuse et fidéle clientèle de l'année 1927, et souhaite a tous avec l'espoir d'être honoré de votre clientèle pendant 1928 comme par le passé. MESSIEURS N'oubliez pas que le cadeau Ie plus beau, le plus apprécié est un appareil de T.S.F., lequel introduit chez vous la joie et le bonheur familial. Vous trouverez certainement votre choix chez Rêtdïo Flandres. Voor alle Geldplaatsingen, B ankbewerking en en Inlichtingen wendt yin volle vertrouwen bij VËRHURINC VAM BRANDKOFPERS Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December i860 WELGEWAARBORGDE PLAATSINGEN MET HOOGE INTERESTEN Loopende rekening op zicht 3.00 p. h. Loopende rekening met 14 dagen voor opzeg 4.00 Kasbons aan 3 maanden 4.00 p. h. netto 4.80 p. h. bruto Kasbons aan 6 maanden 4.25 rr 5.10 Kasbons aan 1 jaar4.50 5.40 )eKasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van 5oo, 1000 en 5ooo fr. Zij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. 1 deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers. BIOHUIZEN operinghe Bertenplaats, 10 Tel. 89 tekroen Statiestraat, 1 Tel. n5 festnieuwkerke Plaats too Komen Plaats, 7 Tel. 58 Wervik Steenackerplaats, 3 Tel. 146 Wytschaete bij weduwe J. Fournier AGENTSCHAPPEN Moorslede Jozef Van Coillie, handelaar. Neer Waesten J. Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote M. Butaye. Oostvleteren R. Smis, Gemeente-Sekretaris. Passchendaele Maurice Noliet, Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. PloegsteertL. Lemaire, West-Nieuwkerke. Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente-Bed. Proven Forrest L., Zondag voormiddag. Ramscapelle A. Duron, Gem -Sekr. Reckem J. Meulemans, Gem.-Sekr. Renivghe Wullepit A., Gem.-Ontv. Renivghelst Camerlynck Fl., Gem.-Sek. Rolleghem-Cappelle A. Vandeputte, Gem.-S. Stavele Franchoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Vivckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertinghe Dehaeck J., Ontv. d. Godsh, Waasten Paul Parmentier. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvanger. Wervick De Mazière G., Steenacker, 18. Westouter: Declercq A., Plaats. Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woesten Georges Bamelis, Schepen. Wulverghem Heughebaert, Gem.-Sekr. Wulveringhem Ceulenaere J., Gem.-Ontv. Zantvoorde E. Vandermarliere, Gem.-Sekr. Zillebeke Frimout H., Gem.-Sekr. Zovnebeke Lucien Debal, Gem.-Sekretaris. Zuydschole H. Costenoble, Gem.-Sekr. weke E. Ganseman, Gemeente-Sekretaris. ttveringhem G. Vandeweghe, Gem.-Sekr. helaere Eugène Bouckenooghe, G.-Sekr. hschoie R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. 'inghe Th. Van Eecke, Gem.-Ontv. htshoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. helen J. David, Gemeente Sekretaris. Useamp Butaye E., Gemeente Sekretaris. toyde A. Vandamme, Gemeente Sekr. "mbeke Decae C., Gemeente-Ontv. ^izeele P. Hoet, Gem.-Sekr. hhbusch Jozef Deconirck, Onderwijzer. wtrdinghe J. Bultheel, gezw. landmeter. MuveltBeyls A., Gemeente-Sekr. Muwej. Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. ftseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. hebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. '^««(Veurne): J. Verdoolaeghe,gem.-Ont. m{YPev) H. Six, Gem.-Sekr. Baes H., Gem. Sekr. i"Wel René Joye, handelaar. ,ngeniarck Ch. Vandenhaute, Gem.-Ontv. 'Pelefj Hoevenaeghel, Gem.-Ontv. Ti' Dousy> Gem.-Sekr. wtzyde Ureel J., Gemeente-Ontv. Camerlynck V., Gem.-Ontv. H. Vanhoutte, 72, Plaats, pfokensvere L. Verhelst, Gem.-Ontv. ss«« Lemaire, West-Nieuwkerke. Melis, Gem.-Sekr. 29, Van den Peereboomplaats Werkhuizen Korte Meersch YPER .=^3 Verkoop van glas per kist en op maat gesneden Kaderlijsten en Kunstprenten GROOT KLEIN Prijzen buiten alle concurrentie. Statiestraat, 18 YPER Specialiteit voor Mond- en Tand!ziekten Gebitten en Misgroeide Tanden. bjo u <u O X O ci. 3 cn O H W w O O CL E ffl u 73 C CS X <U 73 n O co 3 E s Q a RADIO FLANDRES HUIS GESTICHT IN 1890 in L,oocJ en Koper 03 Cfl t-M S et r*. w <a> ï#5 Q cd u a> CC <J O rv a ÖQ) (U

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 15