VA N D E- VYVER JULES CASIER - DE BRUYNE Prix avantageux pour BEZOEKT DE STER Dumortier 81omme Ernest HO ET Cornette-Sabbe Hls Jules LAURENS-FOLLET GAMBRINUS ALLE MEUBELEN SSTS. Sa">os' Vins Liqueurs de 1" choix ELVERDINGHE Vellen Mantels 22, rise du Temple, YPRES YPER, Tempelstraat, 22 L'AV Er N I R _A. VJLNJSTJESTE - MA.TTHYS Distillerie du Royal Brner Aan de Landbouwers Hoveniers, C. DERYGKE -LEROY Gebroeders Transports Déménagemeitls 13 Aankoop van Fischouwvellen 11 "DE TOEKOMST" Agents sérieux sont dein an dés. Dixmudestraat YPER. Gewoon Decoratie üchilderwerK Peintures Décors - Vitreries Handel in Breisajetten, Breiwaren Gemaakt goed Mercerie Place de la Gare - YP13ES Huis van vertrouwen Gesticht in 1885 P5 groote keus van Banden voor Qarniering LAATSTE MODELLEN Het Huis aanvaardt allerhande herstellingen en veranderingen van mode BRASSERIE M ALTERIE 66 99 BROUWERIJ MOUTERIJ Demandez la Bière UITZE'l OAMBR1NUS la perle des bières fortes (blonde et loncée) exclusivement brassée avec grains et hou- blon comme avant guerre par la firme Vraagt het UITZET BIER OAMBRINU8 de parel der zware blonde en donkere bieren, uitsluitelijk gebrouwd met graan en hoppe als voor den oorlog door de firma PÉPINIÈRE Chaussée de Comines YPRES PROPRIÉTA1R E BOOMKWEEKERIJ Komensche steenweg YPER O EIGENAAR Culture spéciale d'Arbres Bijzondere Kweek van Fruitiers, Forestiers et d'Ornement Fruit-, Laan- en Sieraadboomen Arbustes Planten voor Hagen - Conifèrcs, etc., etc. L Struiken Sieraadsparren, enz. ROSIERS (1 ROZELAARS meilieures variétés et nouveautés up beste soorten eri nieuwigheden Jardiniers et Revendeurs Hoveniers en Voortvericoopers de groote Magazijnen der Fabriek 170-171 -72-236b, TramstatieplaatsOYGHEM - Tel.29, Oost-Rooseheke Honderden Matrassen Honderden Engelsche Bedden Wol Füoconwol Windhaar -A- Beddecoutils in alle prijzen Konijnhaar Kapok Sargies Bedspreien Pluimen Crins Zeegras Kinderbedden, Kindervoituren, enz. Leveringen vrachtvrij, per tram, per spoor of per autokamions. fx. He Magazijnen zijn 's Zondags open. 1/ De Firma DE STER is overal gekend om zijne grootste keus, beste waren, kleinste prijzen. Klein of groot.A tien er naartoe Komt zien naar onze groote tentoonstellingszalen en uitstallingen. Eiken kooper wordt een verrassend geschenk aangeboden op vertoon dezer aankondiging. 482 484, Bd E. Bockstael - BRUXELIES (lle Distr.) GR ANDES SPÉCIALITÉS Véritable Cassis de Dijon (Liqueur) Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur) Amer Lion Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maison Sirops pur Fruits et pur Sucre MONOPOLES Schiedam Henkes, Rotterdam Cognac Faure Garnier, Jarnac Demandez Prix-Courant Détaillê Voor uwe zaaigranen en zaden, wendt U tot het Huis AGENT Van het Riga - Zaailijnzaaé JOHN RUCHER C°. BTTHSTQLASWERS in koper en lood Veupnssteenweg, 36 - YPER X1 m Uk XX X, D'ABT mise en cuivre et plomb Oud© Firma MOET - OR1FFROY GROOTe MARKT DIKffiUOE -ENKEL IN 'T GROOT. - par Voiture ou Auto-tapissière AUTOBUS d© 30 a SO personnel AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions Téléphone N° 5o FOURRUREN P)1 PI antes pour Haies i muicu wui uagcu VOORDEELIGE PRIJZEN VOOR MAISON FONDÉE EN 1840 Téléphone 610.84 (£-623 C. Chèq. post GROS ET DEMI GROS AGENT POUR LES FLANDRES m. DüMÖBTIER MUUSIiCg Chaussée de Furnes, Ypres (Hoekje) LnJ DC=DE OPVOLGER Maison renommee depuis longue date, et se tenant h disposition de ses clients jour et nuit.— Tous renseigneme"» pour ie déménagement pour l'étranger. Oud bekend huis stelt zich ten alle tijde, dag en nacht, ter beschikking van de kalanten. Alle inlichtingen over verhuizen naar den vreemde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 18