CAHDINAEL - VERMEERSCH 'lector VERMEULEN FRUITBOOM KWEEKER1J F. LEPERCQ-VERSTRAETE manos a main Reparations location accordage I Léon VERFAILLIE Ia (M grand choix de belles FOURRURES gerij COIJFt EE HEUXEEEES Brasserie Pépioière d'Arbres Frnitiers V® DË PLANCK EE en Zoons Gamille D'Haene-Bonduwe plus gtand et le plus beau choix de Chapeaux Casquettes Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij ES, Tylor, 22rue Mcrghelynek (r. d. Lïlïe), YPIIES Vande Lanoitte's koffies zijn de beste. Dickebuschsteenweg, 142, ÏPER L WTOMATIQUES ÉLECTRIQUES Landbouwmachienen Cam.Quaghebeur 2 Mais°n La plus ancienne Maison de la contrée fabricant elle même ses FOURRURES Successeur de CARDINAEL - BRYON 19, Rue cS© Lille, 33 - Y P 2$ B, S Vêtements sur mesure Bandes pour garnitures Fabrication, Transformation Reparation dans notre atelier Conformateur pout- les têtes difficile» maison de confiance. o- ouvert le dimanche. P. Vermeulers Sceur Dixmudestraat, YPER Rue de DixmudeYPRES i Vermeulen Zuster SUCCESSEUR OPVOLGER - at weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est jlzijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fournir voortaan bier levert van hoedanigheid Is vóór den oorlog. de la bière répondant a la qualité d'avant guerre. KOMT ZIEN EN OORDEELT VENEZ VOIR ET JIJOEZ Dickebuschsteenweg 3 Y W Wl ^roote keus van alle slach FRUIT- BOOMEN, hoog- en laagstammige in allen vorm. ROZEN. Sieraad-, laag- en Boschplanten. Het alles a allereerste hoedanigheid. Echtheid der soorten gewaarborgd. Aanleg van Tuinen en Parken Chaussée de Dickebusch rand choix d'ARBRES FRUITIERS, hautes et basses tiges dans toutes les formes. ROSIERS. Arbustes, Plantes pour Haies et Bois. Le tout de toute première qualité. L'authenticité des variétés est garantie. Creation de Pares et Jardins Zonn@bek@s3eemweg, ilai uw en Wit Steen Marmer Zuilen Watersteenen Schouwen en Grafzerken in alle stijlen in alle keus in alle prijzen a*?rgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. AGENT POUR YPRES ET ENVIRONS Vente au comptant et a crédit - 20 ans de garantie sur facture KTP VENTE DE PIANOS D'OCCASION - VROEGER TE ZONNEBEKE - Vergelijkt met andere merken de hoedanig heden en eenvoudig heid (bekomen door jaren lang ondervin ding) der nieuw ge- breveteerde Ontroomers YPRIANA met vergaarbak op kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. o Bekwame Agenten worden gevraagd, waar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o Alle slach ran Landbouwmachienen en Yervangstnkkei GEVAEKT GUNTHER HAMLET POPE RINGHE «Mekanieke Schrijnwerker!) Beluikstraat - TTlPIBlUt Beluikstraat KADERS - KADERLIJSTEN Bijzonderheid voor 't wasscken van oude gravuren Meubels op aanvraag» fondée en 1861 ANCIENNEMENT VOORDEZEN -LL<'a*> 1 miArt non Vi/\orlo«i/Ylnoiz^ r\ n 1 o K t Arn rAnAMrlnnt o lo miollM rl 'ntro r»4 ra Tcf I. 273 Toonzetting 32, Yperstraat, 32 CATALOOG OP AANVRAAG Herstellingen Verhuren I Verwisseling

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 19