Voor Uwe Portrette» OUHAMEEUW G- Van Wonterghem Lemons de Coupe et Confection Nieuwe VELOS BOISou Nord-Noordsch HOUT Wkm .90HM1DT-AOSE VELOS BANDEN Garage DEVOS DEWANCKEL r IEjsi JSk, Eli Afislajagoif /7\\ VERDONCK - MINNE VERKRIJGBAAR BIJ DE AGENTEN 19, Tempelstraat, 19, Yper - Tel. |]p Sigaren en Sigaretten JEANNE VANDEN HOVEN BOUCHERIE BRUGEOISt Camiel VERFAlLLll Les NOU VELLES VOITURES seront bientöt sur le marché. Marché au Bétail YPRES Téiéph. 154 Veemarkt YPER. 16, Korte Thouroutstraat, 16, YPER Téi. 55 Porte de Menin YPRES Tél. 55 12, Roterstraat - YPER verKocht aan goede halve prijs wendt U tot het vermaard huis - PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowe.rlcea huwelijken en familiegroepen. A l het werk is gewaarborgd—Spoedige uitvoerig Open op Zon- en wekedagen. Uitwisseling der prernië-koepons GROOTHANDEL van alle merken ALLE ROOKERS - ARTIKELEN' HUIS Koloniale Waren Wijnen Likeurëre Leder* - artikelen Rue de Lille, 14 - YPRES Cours complets se composant de cinq, demoiselles par cours. Après quatre leqons les élèves peuventdéja; se confectionner une robe. Cours de 3 a 5 h. ou de 5 1/4 a 7 1/2 h Demandez prix et conditions. (Hoek) Korte Thouroutstraat, 33 De vermaardheid van het huis gemaak zijnde voor den uitsluitelijken verkoop va bevrozen vleesch, beveelt het zich aan de wl willendheid van de huishoudsters, bezorgt om hare belangen. OS (bevrozen) 1/2 kg. SCHA A P bevioseri Bouilli 4.-— Il2 kS- Carbon (z b.) 5.— Ragaut 5 Gehakt 5.— Nekstuk. 6.- Rosbiet (z.b.) 7.50 Schouder 6 Bifst. (z.b.). 7.5o Ribben 6.5 Vet 4 Boutje 7 KALF V LEESCH (versch) 1(2 kgr. Blanket. 5.Ribben 6 Gehakt 7.— Gebraad. Bil 9-— Ook te verkrijgen Versch Varkensvleescl aangeslagen in Douanen 450 fr. tot 500 frin plaats van 8oof en met WAARBORG verkocht Baanvej voor Heeren, Damen, Kinders. Course half-course velos, velos van a"emer Tj, ƒ- Ook occasie velos van af 100 tot 25° tf\ buitenbanden vanaf 30 fr. m6*- waar verkocht, in plaats van 5o fr. Alle wisselstukken en herstellingen aan z voordeelige prijzen. Open alle Zondagen en feestdagen. 161, Meenenstecnweg, YP|i?i' modèies 1928, 11 CV consommation 7 8 litres aux 100 kilomètres, Yusfsisjx dte Oi*®irsa5se Orfiiinoeptauixen van OOSTENDE I is sprekelijk alle 2n en 4" Zondag van ieder maand, van 9 tot 11 uren, in zijn bijhuis Zwicht U van alle rondleurders met breukbanden, die U spreken van geneziig zonder operatie. Om niet bedrogen te worden wendt U eerst tot uwen geneesheer. OPPERBESTE FABR1KATIE BESTKOOPSTE RIJWIELEN POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER AU Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek, houden alle breuken binnen zonder 't minste ongemak. Wij maken buikbanden voor zwaarlijvigheid, voor eventratie en ook voor nier, darm of maagzakking. Wij rechten op zeer korten tijd alle scheefgroeiïngen der ruggegraat, kromme beenen en stompvoeten. Voor alles eischen wij enkel de betaling If jÉf na goedkeuring van uw geneesheer. SALVATOR

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 20