VANLEDE D.-W. R. Asaert-Saloiné 33 fr. en 38 fr. 50 Groole Prijskamp op den Biljart-Garambo! Voor uwe Portrette» Boterstraat YPER In het Waar Sayette WijveKen Rowing Club Yprois Cercle Dramatique Yprois Mevrouwen lï •si ll jfl de herbergiers zoowel als aan de handelaars voor hunnen ijver en de werkzaamheid welke zij aan den dag legden gedurende het verloo- pen seizoen door het inrichten en volbrengen onzer programma's. Vergeten wij eindelijk onze Ypersche sport lui niet die ons geldelijk ondersteunden, met de hoop, bijzonderlijk toekomend jaar, menig vuldige, schoone en rijkbegiftigde koersen in onze geliefde stad te mogen inrichten. ICosjde Winters Men schrijft ons De dagbladen vermelden ons winters waar het geweldig vroos. Omtrent de jaren 770 'vervroos de Zwarte Zee op eene diepte van 10 m. en de Bosphore lag vast op zijne gansche breedte. In 1233 kon men schaatsen rijden op de Middellandsche en Baltische zeëen. In 1812 werd het leger van Napoleon in Rusland door de geweldige koude erg be proefd. Ook de Winter 1927 zal in de geschiedenis van Yper geboekt blijven door een zonderling feit De gaze is er vervrozen op vele plaat sen. Op de Koemarkt brandt er 's avonds «een enkel bek als een nachtlichtje en hij komt maar goed in vlamme eens dat de zonne gerezen is p^e toeloop van bezoekers en koopers in onze magazijnen, gedurende deze week, Is het bewijs dat het niet mogelijk is goederen te koop te bieden van zelfde hoedanigheid en aan dezelfde prijzen als de onze. Groote Markt YPER. FLRNELLEN ROBEN verschillende kleuren SOLDEK tof 31 ©©Gember». Bilfapt - CaramboS Toen ik de gazet opensloeg van Maandag 12 dr, zag ik met voldoening dat er een nieu we strijd aangevangen was te Brussel in de Leopoldstraat, nr 9, waar de beber Glo- rieux door de internationale liefhebbers te betwisten viel. Ik besloot aldus tijdens mijn bezoek Dins dag daar eens naartoe te gaan en bijzonderlijk eens af te loeren hoe die assen dat wel moch ten aan boord leggen om die kleine «seriekes» te maken. Zoo gezegd, zoo gedaan. Ik trad dus binnen en moest eerst door eene prachtige eetplaats vooraleer ik in de zaal kwam waar het spel in gang was. Dommering, de Hollandsche kampioen, was juist zijne partij bezig tegen den Zwitser Agassiz die reeds eenige jaren begint achter den rug te hebben. De Hollander, integendeel, is zoo wat rond de 32 jaren zooals Moons, en Vanbelle, de jongste, is omtrent 28 jaar. Eenige minuten na mijne intrede was de partij Dommering - Agassiz afgeloopen met de overwinning van eerstvernoemde wien ik een serie van juist 100 punten zag maken. Daarna begon de match Vanbelle Wiemers, een ander Hollandsch speler die voor de eerste maal aan het toernooi meedeed. Ten einde den opzet te weten, trokken de 2 spelers om naast den band te liggen. De Hollander won den acquitstoot en miste hem. Vanbelle vangt aan en speelt eveneens bros Daarna Wiemers die een klein serietje maakt en de ballen op korten afstand laat liggen in 't voordeel van den Gentenaar. Deze heeft zijne pijp aange stoken en komt seffens in zijn element, 't Is een gedurig trekken, ondertusschen afgebro ken door een massé of piqué een bandstoot rondom de biljart wordt door zulke spelers aanzjênals gevaarlijk en wordt dan ook ieder- maal dóór handgeklap zoowel door den tegenstrever als doof'hët publiek beantwoord. Vanbelle speelde een serie van 187 punten op meesterlijke wijze uitgevoerd. Aldus stond hij daarmede op 286 punten tegen 35 voor Wie mars die ook een zeer goed speler is en mooie massés maakt. Toch is Vanbelle hem de baas en eindigt met verscheidene reeksen van 60 en eindelijk de 85 overblijvende in eens. Vlakaf gezegd, 't zijn ware artisten hoeft erbij gevoegd dat de matchen gespeeld wor den op de onovertrefbare biljarts Vanden Kerkhove. Hij is wel tweemaal zoo groot of een middelmatige, maar iets dat 't zien waard is, is de gemakkelijkheid waarmede de spelers de ballen bijeen houden of brengen. De ban den geven uitermate wel en zacht, de billen zijn van 't beste ivoor en alles is buitengewoon schoon ingericht kortom gezegd, 't is 't zien weerd en zeer let rrijk. Naar het schijnt zijn er onderhandelingen in gang om den wereldvermaarden beroepspeler Horremans van Antwerpen in onze stad te krijgen om er een liefdadigheidsmatch te zien spelen tegen een zeker getal lokale spelers die hunne punten zouden mogen samentellen. Men zou op goeden voet zijn om dien Sup- peras alhier aan 't werk te zien en 'k ken meer dan een van 't omliggende, die de verplaatsing zou doen om zulk nen kadé te komen be wonderen. In 't korte geef ik de uitslagen der betwiste seriespelingen, per categorie, welke plaats grepen in 't lokaal van den Biljartclub Willen is Kunnen bij Alois Depuydt, herberg 't Zil veren Hoofd, te Yper. Bij eenige dagen begint mén de ontmoetingskampen tusschen de winners van ieder categorie, ten einde te weten wie de kampioen zijn zal voor 't jaar 1928. BILJARD AI RE. 3oo FRANK PRIJZEN Op Zondag 22 Januari 1928, zal een groote prijskamp op 3 biljarts gegeven worden door de Biljartclub Willen is Kunnen in 't lokaal bij Alois Depuydt,herberg 't Zilveren Hoold, Rijselstraat te Yper. Nadere inlichtingen volgen. HET BESTUUR. Le comité a l'honneur d'inviter tous ses membres a l'Assembiée Générale Extra ordinaire qui se tiendra le 28 Décembre procbaio, a 8 1/2 h. trés précises, a l'hötel Excelsior ORDRE DU JOUR 1) Fete d'Hiver. 2) Situation du Club. 3) 'Nomination de quatre commissaires. Le comité ose espérer que tous les mem bres auront a coeur d'assister a cette réunion qui sera d'une trés grande importance. Le Comité. Le Cercle Dramatique Yprois a donné mereredi dernier, au Vieil Ypres sa deu- xième soirée d'hiver. La célèbre pièce en trois' actes de Brieux l'Avocat était inscrite a son programme. C'est un cas social qui y est exposé. On le sent vrai, exempt de toute addition due a Timagina'ion renchérissante par laquelle cer tains auteurs se laissent souvent entrainer jusqu'a l'irrée'. lei les faits et leurs conse quences sont tellement vraisemblables, leur enchainement est si logique, que Ton aTIm pression de se troüvér devant Taction d'évé nements semblables a ceux dont les journaux nous apportent de temps a autre la relation. On sent vraiment que le taler.t de l'auteur est puissant par la réalité dont il s'inspire. Parallèlement au mouvement de la pièce, presque partout a travei s Tintrigue, M. Brieux innnue, dirait-on, sa propre circonspection a l'égard d'une mentalité suffisamment élevëe chez Tavocat. II semble, au cours des deu xième et troisième actes, vouloir aniener riotre imagination a élaborer des versions destructives de l'opinion, avantageuse p0Ur Martigny, qu'il avait lui même fait naitre en nous au début de Ta pièce. Pourquoi ce con traste, si ce n'est en vue d'évoquer l'idée qUe le meilleur parmi les avocats ne peut préten- dre a exercer un sacerdoce Le souci du réalisme peut avoir poussé un peu loin Ténii- nent académicien c'est d'une main trop rude peut être, qu'd sonde les plaies de la con science. Son oeuvre nous apprend d'ailleurs. qu'il a fouillé bien des coeurs, et que l'objet principal de ces explorations a été de vouloir préciser les imperfections qu'il y avait a y découvrir. Au fond, les thèses de Brieux exposent la fragilité, en face des passions parfois même seulement devant les sentiments .de Thomme en général, même choisi parnii les mieux cultivés. Une pièce telle, l'Avocat ne peut avoir été qu'un moyen de communiquer cette conception. La tache des interprètes d'une telle oeuvre devait forcément être difhcultueuse. II ne s'y trouve rien de bien propice aux efïets ni a l'inattendu, aucun coup de théatre, aucun comique. Les secours a espérer des jeux de scène sont quasi nuls. Et cependant, dans cette pièce oü tout est subjectif, oü le drame lui-même est exclu puisqr'il est accompli bien avant le débutde Tintrigue, nos dévoués acteurs ont triomphé mereredi soir. Certains simblentmême s'être élevés nettement au-dessus de la catégorie amateurs Nos fidèles spectateurs ont apprécié Tart difficile qui leur a été présenté avec tout le talent qui était nécessaire leurs vigoureux applaudissements nous en ont donné Tassu- rance. Le vaudeville L'Ordonnance du Colonel j a clóturé la soirée. Cette petite pièce mili taire a été trés bien jouée, et nous nous- devons de féliciter ses interprètes, en même temps que ceux de L'Avocat Le Cercle Dramatique Yprois va com- meneer sous peu la.mise au point d'une nou velle pièce qui sera digne des précédentes.: Elle sera affichée vers fin Janvier. Pour vos COUVERTS et tout ce qui concerne T0RFÈVRER1E adressez- vous chez 6, rue au Beurre, 6 YPRES oü tout est vendu avec GARANTIE. Grand choix d'articles pr cadeaux. Nous réargentons tout article de n'importe quelle provenance. VRAAGT de nieuwe elastieke Ceinturen MERK DE SCHOONSTE de sterkste Corset DW. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, huwelijken en groepen, alsook alle buitenwerken. Gematigde prijzen. Meest verzorgd u'erK Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen- Open alle dagen van af 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avond*- dj ■b U'-U -U- -tl iiil

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 6