«sets D. W. TIMPERMAN OULES Oadem. Servante-Cuisinière Kleine Aankondigingen 33 fr. et 38.50 fr. HOUTHEM Vins et Champagnes Gevraagd Leerjongens Meisjes gevraagd On dem. jeunes filles GEVRAAGD eh vraagt deftige meid Meisje gevraagd Over te nemen A REPRENDRE On demande h louer TE HUREN HUIS TE KOOP Te koop WOONHUIS TOUTES SAUVAGINES A vend re Salle a manger chêne Te koop Eiken Eetplaats TE KOOP A vendre d'occasion Te koop Jonge kiekens Per occasie te koop A VENDRE F. N. 15 chevaux Te koop Moto TRIUMPH Te koop per occasie A vendre d'occasion Garag-e DESMET Garage DESMET J. Hauteceur M. Lenoir STEENKAPPERIJ ¥iaene Heliodore ATTENTION IPour vos LONGS VOYA.GES en auto NOCES, etc., adressez - vous chez N.B. - Autos neuves trés confortables - 6 places et 3 places pe ruchtbaarheid der jKondigingen in het Ypersche leden week drukten wij op deze plaats Ver kleine aankondiging, de belanghebbende 65 antwoorden, zells van buiten het ndissernentwij houden zijn adres ter be- "bikking der belanghebbenden. C0ol' meermaals werd naar verloren voor- en gevraagd die spoedig aan den eige- -terug geschonken werden. jgTlTKS AIV IN O IN C ES personen die het volledig adres van kleine ytkondigingen vragen worden verzocht zegel a antwoord bij hun brief te voegen. 'affluence des visiteurs et acheteurs dans nos magasins, durant cette dernière se rine, est la preuve qu'il n'y a pas possibilité dffrir des marchandises, a qualité égale,aux êmes prix que nous. In het Waar Sayette WijveKen Grand'Place a YPRES. lobes flanelle couleurs variées oldes jusqu'au 31 Décembre. BERICHT Vier plaatsen van Werktoezichter bij tn Provincialen Dienst van de Wegen van /est-Vlaanderen, zijn te begeven. Aanvangswedde 7000 fr. en schommelende edde van het indexnummer q5o af. De kandidaten worden verzocht hunne mvraag voor 9 Januari 1928 bij de Besten- ige Deputatie van den Provincialen Raad in West-Vlaanderen in te dienen. Toegangsvoorwaarden en programma zijn irkrijgbaar in de bureelen van het Provin- lal Bestuur. On demande un garde-champêtre. dresser lesdemandes al'administration corn- male avant le 22 janvier 1928. aison franqaise recherche agents sérieux wies Flandres. Ecrire au bureau du amal L. V. R. a ket diamantslijpen aan te leeren. fob. naöuui 's avonds, Veemarkt, 20, I/S. "or het borstelmaken aan te leeren. Zich "aden: Korte Thouroutstraat, 23, Yper. J® apprendre la fabrication de brosses. rue Courte de Thourout, 23, Ypres. 8"ome Fileersters, hoog loon en stand- 'ls%werk. Zich aanbieden bij G. Vande- JJljtove-Poppe, Rijsselstraat, 49, Yper. ménage, deux servantes, g3, rue de Dix- Ypres. 'ijdloon. Garage Devos Dewanckel, Spoort, Yper. •n herberg te dienen. Café «DE Tempelstraat, Yper. de beste de sterkste de voordeeligste uit sterfgeval Modenwinkel Les Violet- tes Statiestraat, 4, Yper. pour cause de décès Magasin de modes Les Violettes rue de la Station, 4, E/V. aux environs de la ville grand terrain avec maison d'habitation. A répondre bur. du journal H. V. 26. Herberg midden de stad, Merghelynck straat, aan zeer voordeelige voorwaarden. Herberg met stallingen en mekanieke weegschaal, rechtover het Slachthuis. Uitmuntende doening voor veekoopman. Zich wenden Brouwerij Les Trois Rois», Hondstraat, YPER. Beluikstraat, 8, Yper, dienstig voor win kel, met inrijpoort, groot 123 vkm. Adres ten bureele, l5, Boterstraat. te YPFR, Hondstraat, 41 dienstig voor handel of renteniershuis. Onbe woond sedert i5 December. Inlichtingen 47, Boterstraat, te Yper of bij den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. J'achète au comptant et aux meil. prix Fouines, Renard, Putois, Taupes Ecureuils, etc. A. PEDASLLIES, Pelletier en gros, 76, rue des Petits - Champs, PARIS- Central 3i 92. 10 pièces, occasion, 2000 fr. prix net. Kalfvaart 46. 10 stuks, schoone occasie, net 2000 fr. Kalfvaart, 46. Een Camion, draagvermogen 2000 tot 25oo kilos, alsook Traamkar, alles in besten staat, 1 jaar nieuw. Droog brandhout te bekomen op gelijk welke lengte, ook blokskens en gekapt. Zich wenden bij VERFAILLIE Camiel, 161, Meenensteenweg, YPER. Belle ménagère, état neuf, et réchaud d gaz avec four, état neuf. S'adresser au bureau du journal. van 6 tot 7 maand, Leghorns en Sussex verjaarde hennen, allen gereed om te leggen, voordeelige prijzen, bij Romaan Defreyn, Oostkaai, 3, YPER. Beste electrieke motor, 2 HP., merk A. E. C. waschmachien; nieuwe heeren- velo modern kinderrijtuig en allerhande huismeubels en gerief. Hondstraat, 39, Yper. 2 Autocars, 2 tonnes 20.000 fr. I Hudson torpedo, 7 places 6.000 fr. 1 Ford torpédo 4.000 fr. Tout en bon état. London Garage, Porte de Menin, Ypres. garantie excellent état, conduite intérieure, 5 places, A VENDRE, rue Station, 11. zoo goed als nieuw, zeer weinig gediend heb bende, seffens beschikbaar 3000 frank. Zich wenden 7, Statiestraat, Yper. SPEED FORD, 2 plaatsen, in goeden staat. Zich w. Deplancke, Zonnebekestw., Yper SPEED - FORD, 2 places, en bon état. S'adr. Deplancke, ch. de Zonnebeke, Ypres. Voor uwe AUTOS wendt U tot de Groote Markt Yper Nieuwe en occasie autos. Aankoop en over name. Verkoop met krediet. Pour AUTOS neufs et d'occasion, achat et reprise, vente a crédit, adressez vous au Grand'Place YPRES NOUVEAU GARAGE ATELIER MÉCANIQUE de Réparations - Location Dépannage LOGEMENT D'AUTOS et MOTOS ENTRETIEN SUR DEMANDE Soudure Autogène Spécialité Pièces de rechange FORD LOCATION D'AUTOS Rue de Lille Rue de Cassel (Ancienne Maison C. TAVENIER) YPRES Basculestraat (bij Diamantfabriek) s YPER 3 Grafzerken Steenen voor gebouwen Zullen W ater steenen Zeer genadige prijzen. Verzorgd werk. Café Esplanade (Nottingham House) YPRES Tél. 295 jjtviflS ■ir lor %D GARAGE Tél. 8

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 7