L. MONKERHEY-VAN NESTE Mre DE JONfiHE «MmuüVENSTERGLiS H. SCHMIDT-BAUDREZ HUIS TIMMERMAN Isidore OEHAENE ZOONS IN DE PUPPEN fes KOMT zien l Neirinckx M, De Vos Fits Aciers Töles Ijzer Steel Platen Marcel SOETE-BOERHAVE GRAFMONUMENTEN' Matrassen wp nsrA^mm Meubelfabriek St oomboom zag er ij Handel in INLANDSCH HOUT Lombaardstraat, 49 l GROOTHANDEL EI COMMISSIE Kruidenierswaren, Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 Y P R Er S Telefoon 88 Grafkelders Blauw en wit steen Marmer Schouwen Tel. i86 Transports iitmipents Vuylsteke Ftères Manderijen TCMöHfl MVAHI'EU, te fper HOTEL CONTINENTAL Rijsselstraat, 94 Y PER ÜEUBELS in alle stijlen Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein iOUWSIOFrEfi G^OOÏ InSandsclie esu Vreemde Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, enz MagazijnenDickebuschsteenweg, YPER - Tel. 120 Bouwstoffen Kolen Grafzerken Blauwsteen Tel. 25i - YPER - Tel. 25i Kalk Ciment Panne» Buizen n=a Alle slag van Vloeren Gleistegels, effen en gegolfde Asbestplaten Schouwen Grafkelders Huis Aimé ORUWEZ MODEN-ARTIKILEN m 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën, Saletten, enz. SpeeïaSSl©St van g©maakS® Stoor-s Fourruren Herstellingen 2 4 Bofcerstraat, (dicht bij de Halle), TT IB Bols du lord -- Koordsch Hout MAISON HUIS Chantie^s Magazijnen YPRE Quai Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer NAAR DE MUZIEK Spreekmachienen .aitste nieuwigheden van platen Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen fóSjsselstraat, i«& YPER 'erhuren en herstellen van Pianos- Itrreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, psnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. WnËm Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt Schmidi Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Qxitacaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Hu© au Beurre - 13 - Compte cheques postaux 47.6:29 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAKEN Huisraad- en Bouwartikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT - KLEIN al uwe üia$ra.©®©nf Draal» @re Srai|w©rk m bij StefiesSi^aalB ¥FER ALTIJD PRACHTIGE KEUS van 20 tot 40 21, Meenensteenweg, 21, Yper par voitures cu autos capitonnés 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 BSEEZÏXXr Maison réputée de longue date pow ses bom soins et son exactitude. Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station; Matrassenmakerij Ir) het Schaap Groot Te polstraat, T Y ff® E m Klein Overgroote Engelsche Bedden keus van Al onze metrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉR1AUX do CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes BOUWMATERIALEN Kalk Ciment Alle slach van vloeren in ciment en ceramiek- Muiden Pannen Kortrijksche roode Pannen Grëzen buizen en benoodigbeden Alle slag van K O L Eh SYSTÈME J. SI RON VAL Drukkerij" C. DUMORTIER, opvolger van S. Lafonteyne, i5, Boterstraat, Yper. fBumaaz'gisafr Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schdj^ Ceramieke en Cementtegels, enz. Q=ü TEL. 54 PIANOS TP1 mjg ssea WH EEK BB LA FOURCHE D'OR BENEDEN ALLE CONCURRENTIE Lokaal K. H. M. Y. Local C. S. Y. E. C. Y. C. P. Y. üoittmalen aan vaste en matige prijzen Diners a prix fixe Prix modern KOUD BUFFET BUFFET FROID aan alle uren a toute heure Gekende Wijnkelder Cave renommee cc Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAP WOL, floconwól, windhaar (konijnhaar) en kapok. Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Dépót BÉTON ARMÉ ENTREPRENEUR YPRES, rae de Haerne, 15 DEPOT Meenensteenweg, YPER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8