TWEEWOONST WOONHUIS Wei- Zaailand Zaailand Weide MAISONS a ÉTAGE ZAAILAND JACHT en VISCilVANGST Zware Rameien Dijnsdag 'I Januari 1928 Openbare Verkooping Instel met Premie Openbare Overslag OORLOOSCHADE Donderdag 12 Januari 1928 Instel met Premie Une Parcelle de Labour Une Parcelle de Labour Vente JPublique Openbare Verkooping 0p Maandag 9 Januari 1928 Openbare Verpachting Openbare Verkooping GEBOUWEN en PUINEN Donderdag 5 Januari 1928 V E N D I TIE Te koop Groot HUIS Almanakken voor 1928 Studie van den Notaris Van Issacker ie Hooglede. om 2 ure stipt namiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te HOOG LEDE met 44 aren Land te Hooglede, wijk de BiebuicK Kantoor van den Notaris L. sls w F" S t'Yper, Cartonstraat, i5. Woensdag I Januari 1928 om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, in de afspanning De Bascule Meenenpoort Steel Y per Bascule ter Oostzijde van den steenweg naar Meenen EEN WELGELE ;EN met afhankelijkheden, groote cour en inrij poort, ten dienste van Herberg en Winkel inhoudende 335 vierkante meters. Laatst be woond door Henri Bauwen Car- reyn thans vrij van gebruik. N. B. Voor het bezoeken, zich wenden bij'd'heer Victor Carreyn, rfechtover wonende. Kantoren van de Notarissen Lsnney te Komen en 5Er*n. De Goeie te Yper. Dinsdag 10 Januari 1928 om 2 1/2 uur zeer stipt namiddag, te KOMEN, in het Hótel du Nord ge houdendoor M. Cam. Vermeersch, garagist, van i°) 1 Ha. 77 aren te Wytsdiaete (Oosltaveree) met alle rechten tot oorlogsschade voor scha de aan den grond, bedragende volgens vonnis 6 405,69 fr. Volgens plakbrief verdeeld in drie koopen. Afzonderlijk ingesteld 39.000 fr. 2°) Eén goedvinden voor vq.QJ. vernieling van een hofstedeken, bedra genede volgens vonnis de som van 38.356 fr. 50 Ingesteld 17 000 fr. Behoud van samenvoeging. Studiën van de Notarissen E, Oe Cock te Yper, «J. Dupont te Brussel en A. Bossaert te Kortrijk. te 3 uur zeer stipt namiddag, te YPER, in het Hótel Skindies, Statieplaats van Ha. 4-83-70 ca. te Dickebusch bij de herberg DE KRUISSTRAAT Verdeeld in vier koopen (zie plakbrieven). o Overslag Donderdag 26 Januari IQ28. Etude du Notaire YBnetfeSimi 5. Messines. Adjudication definitive remise au Mereredi 4 Janvier 1928 a 2 heures de relevée, au café Les Trois Amis chez Mad. veuve D'hoine a PLOEGSTEERT, de Commune de Floegsteert au Petit Pont, co.itre le gravier section C, numé o 9, contenant 1 Hectare 15 ares 20 centiares. Portee seulement a 25 000 fr au Petit Pont, contre le gravier section C, numéro n, contenant 26 a. 70 ca. Portee seulement 5000 fr. Les deux parcelles sont occupées par M. Charles Verbeke jusqu'au 1 Octobre 1929. Villa de Warnêton Une Parcelle de Labour située contre le chemin de la Hut'e a S' Yvon section B, numéro 77a, contenant 76 a. 80 ca. Portee seulement a 15.000 fr. Occupéepar M. Em. Hazebrouck jusqu'au I Octobre 1929. Étude du Notaire a Messines de deux belles a KEMÜEL dont l'une avec grand poulailler construit en dur, et 1 Ha. 4 ares 80 ca de fonds, jar- din, terre et verger, d'un tenant, le tout divi- sé en xi lots, au centre du vidage, pouvant servir a tout commerce, a l'aviculture ou pou vant former une belle propriété d'agré- ment, contenant de beaux terrains a batir. Les maisons contiennert 4 places au rez- de chaussée, relaverie, réduit a charbon, W.- C. et autres dépendances, grande cave, 5 chambres, a l'étage, combles, eau de pluie, eau de source, l'une d'elles possède le gaz. La plus grande occupée par les vendeurs sera libre un mois après la vente. L'autre est occupée par Mad. veuve Em. Coenen - Aelbrouck jusqu'au 3i Décembre 1930 moyennant 5o fr. par mois outre les con tributions. Les maisons sont a visiter les Mardi, Merer edi et Jeudi de to a 12 h. et de 2 a 4 h. Les lots III a XI formant un bloc de verger (beaux arbres fruitiers), pré, terre et jardin potager, d'une contenance suivant mesumge de 1 ha. 10 a. i5 ca. sont libres d'occupation. Droit d'accumulation. Séances Miseëprix VENDREDI13 JANVIER 1928, a In den Engel a KEMMEL Adjudication VENDREDI 27 JAN VIER 1928, a 1' Hotel Delobel a KEMMEL, chaque fois a x 1/2 heures de relevée. Prime de mise-ü-prix o,5o p. c. Pour tous renseignements s'adresser au Notaire THEVELIN a Messines. Groote en kleine SNOECK van 4 fr. en o fr. 75 Mannetje uit de Mane o fr. 75 Te bekomen ten bureele dezer, 15, Boter- straat, 15, YPER. Studie van den Notaris Vepvisch te Moorslede. van 2 Ha 20 aren beste te L®deghem steenweg naar Rolleghemdicht deze plaats Jaarpacht. Instel Woensdag 4 Januari 1928 om 2 ure, ter herberg De Casino bij Schoutteten, (Slijps) MOORSLEDE. Kantoor van den Notaris le Woumen. om 2 ure stipt, bij Julien Vcrstraete-Paes te WOUMëN, De Vrede der wateren behoorende de Watering van Woumen. In loten t'elks gerieve. Beheer der Domeinen onder last van afbraak, van TK YPER De Naziener der Registratie en Domeinen te Yper, zal op om 14 u. 3o zeer stipt, in het Hótel Continental Statieplaats, YPER, overgaan tot de openbare verkooping, onder last van afbraak, der nog bestaande gebouwen en puinen van Lot A. Het Voedermagazijn van 't leger, Elverdinghestraat. Lot B. Het Krijgshospitaal, Statie straat, Voor de voorwaarden wende men zich tot voormelden Naziener, Surmont de Vols- berghestraat, N° 45, te Yper. Kantoren van de Notarissen Dslahaye te Woumen en Pfosst te Brugge. Dinsdag 10 Januari 1928 om één. uur namiddag, te WOUMEN, in het beluik van het kasteel en daarbij van omtrent 35 koopen 5 Eiken, 3 Esschen @n T Populieren van img5 tot 2m3o omtrent. Comptante betaling. Vergadering om 2 Vt uur namiddag bij Firmin Vanhee. Gemeente Gheluwe met magazijnen, hof en erve, gebruikbaar voor allen handel, groot 2000 meters. Zich te wenden bij wed. DECLERCQi ^9» Rijselstraat, Yper. VAN KEN VAN VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 10