OUWG80NDEN BANK FORREST L. aai land en straat OVENIERLAND 'ialiteit van Kunstglaswerken Hoofdagentschap van het Gemeentekrediet van België Instel met Premie jderdag !9 Januari 1928 Instel met Premie ÏPER, wijk Ilommcihof. r-Tavenier-Van ü?(em Neming van alle Glaswerk Openbare Verknoping 62 Nieuwe BFROOMERS - GrooSe iterfc!* 3 - Tel. 304 Gemeente BECELAERE njdag 20 Januari 1028 Oerlijsten en Kunstprenten Beheer der Domeinen Zaterdag Februari 1028 495 ijzeren Eegdetanden 105 Maaitoestellen en andere Landbouwmachienen. Studie van den Notaris jjggr y se te Becelaere. om 2 uur namiddag, u.rff La Belle Vue bij A. Boucke- te BECELAERE, van (S den Zuidkant van den steenweg van 'gecelaere naar Passchendaele Koopen I tot en met 4. elk i8m25 straatzijde „houdende 20 a. 20 - 20 a. II 20 a. 02 I». 93- tchter voorgaande loten Koopen 5 tot en met 11 pectievelijk inhoudende 26 a. o3 22 a. 41 12 aren 21 a. 5g 21a. 18 43 a. 96 ij aren 5 ca. )eloten 1 tot 4 en 6 tpt en met 11 zijn ge- gt door heer Hector Verbrugghe- Bostyn, bouwer te Becelaere, tot 1 October ig3i mits den overeengekomen pachtprijs van fr. boven de lasten tot 1 October 1928. Lot 5 gebruikt door Jules Decamps, metser jecelaere, mits 100 fr. 's jaars boven de vallende 1 October, zonder geschreven jht, {Zie plakbrieven met plan.) - Recht van samenvoeging. o irslagDonderdag 2 Februari 1928, 2 uur namiddag, ter herberg De Kui- perij bij A. Lepere, te Becelaere. die van den Notaris Ertr». De Cock te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. Overslag Vrijdag 3 Februari daarna ;ensom 3 uur zeer stipt namiddag te Yper, lisstraat, in de herberg «Quartier du Com- ce», bewoond door M. Constant Cool, 77 aren SO ca. d geschikt voor nijverheidsgrond °'gens plakbrief verdeeld in l3 koopen. r'jvan gebruik. Ingenottreding met de telling. dioud van samenvoeging. 29» Van den Peereboomplaats Werkhuizen Korte Meersch YPER r=^ m Lood en Koper Eerkoop van glas per kist en op maat gesneden )0T p.. KLEIN nJZen buiten alle concurrentie. M. VAN CAYZEELE, Ontvanger der Do meinen, te Yper, Veurnesteenweg. 11tel. Nr 3o5, zal op om io uur stipt 's voormiddags, in de barakken van de Motocultuur te Yper, Auguslinusstraat, overgaan tot de der beste merken Ideal en Miele Gewone voorwaarden. Comptante beta ling. Kosten i5 p. h. Voor alle inlichtingen, zich te wenden tot voornoemden Ontvanger of tot den heer DE BOECKX, Bestuurder der Motocultuur, te Yper, Openbaren Hof. MARKTEN - MIDDELPRIJZEN tV» ARCHÉ PRIX MOYENS c a ieo Rflarkian van Anderlecht 27 December Varkensmarkt te koop gesteld gedurende de week 2162 stuks, 7,65 8,65 fr. de kilo op voet. 28 December Veemarkt te koop gesteld 1415 ossen aan 4,35 - 6,6o fr., 84 stieren aan 4.25-5,80 fr., 419 koeien aan 4,o5 - 5,8o fr. Totaal 918 stuks. 29 December Kalvermarkt te koop gesteld 1342 stuks aan 7,75—10,00 fr. de kilo. In de afgeloopen week zijn 1577 stuks toegekomen. Voor alle Geld plaat sing enBankbewerkingen en Inlichtingen wendt J in volle vertrouwen bij VERHURING VAN BRANDKOFFERS Gesticht door Koninklijk Besluit van 8 December i860 MET HOOGE INTERESTEN 3.00 p. h. WELGEWAARBORGDE PLAATSINGEN Loopende rekening op zicht Loopende rekening met 14 dagen voor opzeg Kasbons aan 3 maanden 4.00 p. h. netto Kasbons aan 6 maanden 4.25 Kasbons aan 1 jaar 4.50 De Kasbons voor 1 jaar worden afgeleverd in titels aan toonder van 5oo, 1000 en 5ooo fr. Zij kunnen kosteloos door de Maatschappij bewaard worden in open bewaargevingen. Al deze geldplaatsingen zijn niet onderhevig aan de veranderingen van den beurskoers. BIOHUIZEN Tel. 89 Komen Plaats, 4.00 4.80 p. h. bruto 5.10 - 5.40 Poperinghe Bertenplaats, Moeskroen Statiestraat, 1 Westnieuwkerke Plaats N A G Aelbeke E. Ganseman, Gemeente-Sekretaris. Alveringhem G. Vandeweghe, Gem.-Sekr. Becelaere Eugène Bouckénooghe, G.-Sekr. Bixschote R. Morlion, Gemeente-Sekretaris. Boesinghe Th. Van Eecke, Gem.-Ontv. Boit.shoucke J. Scherpereel, Gem.-Sekr. Brielen J. David, Gemeente Sekretaris. Bulscamp Butaye E., Gemeente Sekretaris. Coxyde A. Vandamme, Gemeente Sekr. Crombeke Decae C., Gemeente-Ontv. Dadizeele P. Hoet, Gem.-Sekr. Dickebusch Jozef Deconir.ck, Onderwijzer. Elver din,ghe J. Bultheel, gezw. landmeter. Gheluvelt Beyls A., Gemeente-Sekr. Gheluwe J. Van Ryckeghem, Gemeente-Sekr. Herseeuw A. Rys, 72, Statiestraat. Hollebeke A. Breyne, Gem.-Sekr. Houthem (Veurne): J. Verdoolaeghe,gem.-Ont. Houthem (Yper) H. Six, Gem.-Sekr. Isenberghe Baes H., Gem.-Sekr. Kemmel René Joye, handelaar. Langemarck Ch. Vandenhaute, Gem.-Ontv. Leysele H. Hoevenaeghel, Gem.-Ontv. Locre L. Dousy, Gem.-Sekr. Lombaertzyde Ureel J., Gemeente-Ontv. Loo Camerlynck V., Gem.-Ontv. Luingne H. Vanhoutte, 72, Plaats. Mannekensvere L. Verhelst, Gem.-Ontv. Meessen L, Lemaire, West-Nieuwkerke. Moeres Melis, Gem.-Sekr. 7 Tel. 58 n5 Wervik Steenackerplaats, 3 Tel. 146 Wytschaete bij weduwe J. Tournier SCHAPPEN Moorslede Jozef Van Coillie, handelaar. Neer Waesten J. Deprez, Gem.-Sekr. Noordschoote M. Butaye. Oostvleteren R. Smis, Gemeente-Sekretaris. Passchendaele Maurice Noliet, Onderwijzér. Poelcapelle J. Dehaene, Gem.-Sekr. PloegsteertL. Lemaire, West-Nieuwkerke. Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente-Bed. Proven Forrest L., Zondag voormiddag. Ramscapelle A. Duron, Gem -Sekr. Reckem J. Meulemans, Gem.-Sekr. Reninghe Wullepit A., Gem.-Ontv. Reninghelst Camerlynck Fl., Gem.-Sek. Rolleghem-Cappelle A. Vandeputte, Gem.-S. Stavele Franchoo Pr., Hoofdonderwijzer. Steenkerke A. Thieren, Gem.-Sekr. Vinckem Ceulenaere C., Gem.-Sek. Vlamertinghe Dehaeck J., Ontv. d. Godsh. Waasten Paul Parmentier. Watou E. Bulthez, Gemeente-Ontvanger. Wervick De Mazière G., Steenacker, 18. Westouter Declercq A., Plaats.' Westvleteren M. Vanlierde, beheerder. Woesten Georges Bamelis, Schepen. Wulvergkem Heughebaert, Gem.-Sekr. Wulveringhem Ceulenaere J., Gem.-Ontv. Zantvoorde E. Vandermarliere, Gem.-Sekr. Zillebeke Frimout H., Gem.-Sekr. Zonnebeke Lucien Debal, Gem.-Sekretaris. Zuydschote H. Costenoble, Gem. Sekr. >rD6lb HUIS GESTICHT IN 1890 VAN (-1 O) <u lx oj a> Ui O» Ut o) a> v- B <U O) 0. 0 s* E S u- U 5 E 5 CA O v. aj 3 O U CU Q 00 cs 153 .Q 1 ?P E u, 0 Tarwe de 100 kllogr. Proment les 100 kilos Q M 158 5 Q co CS 175 O CC 1- CS 180 Q. Q O co 200 Rogge ld. Seigle id. 174 182 180 00 200 Haver id. Avoine id. 175 169 172 168 Aardappelen, 100 kil. Pommes de Terre 61 65 60 63 45.0® Boter de kilogram Beurre ie kilo 29,50 28,50 27,50 31 33,50 Eieren het stuk CEufs la pièce 1,25 1,15 1,20 1.35 1,35 Hoppe de 50 kllogr. Houblons les 50 kilos 00 00 00 00 380 10 Tel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 13