CARDINAEL - VERMEERSCH I Hector VERMEULEN - MEYNNE FRUITBOOMKWEEKERIJ F. LEPERCQ-VE8STRAETE Léon VERFAILLIE Grand choix de belles FOURRURES Sroowerij COUR DE BRBrasserie Pépinière d'Arbres Fruitiers ir jp m m s We DE PLANCKE en Zoons Camille D'Haene-Bonduwe Le plus gfand et le plus beau choix de Ghapeaux Casquettes Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij C. EU Tsflor, 22. rise flferghelynek (r. Lille), YPltfiS Van de JLanoitte's koffies zijn de beste. Dickebuschsteenweg, 142, YP[r tel AO TIGÜE P. Vermeulen Sceur Rue de Dixmude, YPRES P1AH.0S; A MAIN ASJTQMATIQUES ÉUECTRIQUES Landbouwmachienen Cam.Quaghebeur La plus ancienne Maison de la contrée fabricant elle mêrne ses FOURRURES Successeur de CARDIN AEL - BRYON 19, Rue de Mile, IS - Y P R E S Vêtements sur mesure Bandes pour garnitures Fabrication, Transformation Réparation dans notre atelier Conformateur pour les totes difficile» MAISON DE CONFIANCE. O U VERT LE DIMANCHE. P. Vermeulen Zuster Dixmudestraat, YPER OPVOLGER - - SUCCESSEUR laat weten aan zijne achtbare klienten ffl informe sa clientèle que sa brasserie est dat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fournir hij voortaan bier levert van hoedanigheid als vóór den oorlog. de la bière répondant k la qualité d'avant guerre KOMT Zffc'lV EN OORDEELT VENEZ VOIR ET JUGEZ Dickebuschsteenweg ROOTE keus van alle slach FRUIT- BOOMEN, hoog- en laagstammige in allen vorm. ROZEN. Sieraad-, Haag- en Boschplanten. Het alles van allereerste hoedanigheid. Echtheid der soorten gewaarborgd. Aanleg van Tuinen en Parken Chaussée de Dickebusch RAND choix d'ARBRES FRUITIERS, hautes et basses tiges dans toutes les formes. ROSIERS. Ar bust es, Plantes pour Haies et Bois. Le tout de toute première qualité. L'authenticité des variétés est garantie. Création de Pares et Jar dins Zonnebekesteenweg, 3, ¥PËR Tel. 273 Blauw en Wit Steen Marmer Zuilen Watersteenen f-—^=3 Schouwen en Grafzerken e=H=~~i in alle stijlen in alle keus in alle prijzen Verzorgd werk Concurrentie onmogelijk Spoedige bediening Altijd te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. Vente au comptant et a crédit 22Q acs de garantie sur facture REPARATIONS LOCATION ACCORDAGE A tt&AT KX VEMrXE DE FIAIOS ;D'OCOA.SIOM - VROEGER TE ZONNEREKE Vergelijkt metandert merken de hoedanig. heden en eenvoudig heid (bekomen door jaren lang ondervtn ding) der nieuw ge breveteerde Ontroomers met vergaarbak op kant en al boven. VRAAGT PRIJZEN INLICHTINGEN. Bekwame Agenten worden gevraagdwaar zij nog niet vertegenwoordigd zijn. o - Alle slach van Landbouwmachienen en Vervangstukkea GEVÜERT HANLET POPE RINGHE ftfflefcanieke SchHjnwepkerij Beluikstraat - mPKJRt Beluikstraat KADERS - KADERLIJSTEN Bij r onderheid voor't wasschen van oude gravure Meubels op aanvraagt -.trnm Maison fondée en 1361 VOORDEZEN ANCIENNEMENT 0ERDBYH AGENT POUR YPRES ET ENVIRONS o 32, Yperstraat, 32 Wm CATALOOG OP AANVRAAG - Toonzetting Herstellingen Verharen i Verwisseling O Q. W Z u a. <-"©l P

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 14