Isidore OEHAENE ZOONS L. iOMKEHHEY-VAR NESTE Mce DE JONfiBE vbSenVENSTERGLAS K. SCMDT-BAUDREZ HUIS TIMMERMAN -M IN DE PUPPEN R Neirinckx M. De Vos Iers Acieis Tiles Ijzer Staal Platen Marcel SOETE-BOERHAVE GRAFMONUMENTEN oö©ü m mmnmUv te Yper Meubelfabriek -:- S t oomboom zaq er ij Handel in INLANDSCH HOUT bouwsïöffe m Lombaardstraat, 49 KOMT ZIEN t«» COSTEUR GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruidenierswaren, fioffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestraat Téléphone 88 Y P R E S Telefoon 88 Grafkelders Blauw en wit steen Marmer Schouwen Tel. ise Transports Deménagerrunts Vuylsteke Frères m» Manderijen HOTEL CONTINENTAL Rijsselstraat, 94 V P E R MEUBELS SN ALLE STIJLEN Met Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. Klein Inlandsche en Vreemde Kolen MagazijnenDickebuschsteerweg, YPER - Tel. 120 Bouwstoffen - Kolen Grafzerken Blauwsteen Tel. a5i - YPER - Tel. a5i raw Kalk Ciment Pannen Buizen Alle slag van Vloeren Gleistegels, effen en gegolfde Asbestplaten c=s Schouwen Grafkelders Huis Aimé GRUWEZ ffiOOEi - ARTfiKELEN IN 'T G^OOÏ Kleerstof Jen, Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Spoel alitelt jnen ^siemaaktoStoors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), YPK a Boïs du Nord -- Noordsch Hoof MAISON HUIS ©haraties*® SVIagazifnen YPRE Quaï SCaal Transport gratuit Kosteloos vervoer naar de MUZIEK Spreekmachienen Laatste nieuwigheden van platen, Prijzen buiten alle concurrentie Huis van vertrouwen 14, RSi©selsïr»ai£Èt, 14 3 YPER Verhuren en herstellen van Pianos: ftrreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, ptnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkesfraat, 43bis, POPERINGHE oud Huis Kindt Schmidt Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Pontes Métaux Qtshicaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL ¥oor al uwe In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue bu Beurre - 13 - Bolerstr®^8 Poutrellen Geutijzer Metalen ALLE IJZERWAREN Huisraad- en Bouw artikelen Koperwaren Specialiteit Gereedschappen GROOT KLEIN Katrass@n, Draal- en Snifwerk wendt u bij Statiestraat, YPER ALTIJD PRACHTIGE KEUS van 20 tot 40 21, Meenensteenweg, 21, Yper par voitures ou autos capitonnés 112-114, Rue de Bruges Té!. 63 MEHIN Maison réputée de longue date pour ■es bom soins et son exactitude. Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelsche steenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Ev. BAETE-TONNON Statieplaats Place de la Station- Matrassen make rij lans liet Groot 1, Tempelstrast, 7 YPER Klein fwiflTrJIQQPn floconwol, windhaar BtlUll UuOull (konijnhaar) en kapok. Overgroote Engelsche Bedden keus van Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt MATÉR1AUX de CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tuiles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARBONS detoutes sortes BOUWMATERIALEN Kalk Ciment Alle slach van vloeren in cimetif en ceramiek— Muiden Pannen Kortrijksche roode Pannen Grezen buizen en benoodigheden Alle slag van K O L E Meenensteenweg, YPER. Drukkerij C. DUMORTIER, opvolger v.tn S. Lafonteyne, i5, Boterstrait, Yper --rnsagBMjBwty«aagtf&^esK^Ea 3STB57? IE»?SB«M KgMSMESIGWBSaar*- iMsr- Kalk, Cement, Pannen, Kunstmatige Platen en Schaliën Ceramieke en Cementtegels, enz. Freinen Braisetten Anthracieten Machine kolen, enz G=n TEL. 54 PIANOS sa au Bi» LA FOURCHE D'OR Compte chèques postaux 47.629 Postchekrekeving BENEDEN ALLE CONCURRENTIE 0— Lokaal Local C. S. Y. IC. H. M. Y. E. C. Y. C. P. Y. Nosnmalen aan vaste an matige prijzen Diners a prix fixe - Prix moJéf" KOUD BUFFET BUFFET FROID AAN ALLE UREN A TOUTE HEURE Gekende Wijnkelder Cave renonmêt Alle slach van zooals Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valizen, Duivenmanden, Wiegen tn strooi en wissen, Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL, Kinderbedden,Wiegen, Sargiën, Bedspreien Dépot BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL ENTREPRENEUR YPRES, me de Haerne, 15 DEPOT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 20