Ci.:n..e>:m.£iL, OuLd - "Y" Docteur Frakass De Misdadiger De Misdadiger Bardelys le Magnïfique Vieux Rhum DJANNA m Exigez la grande marq DJANNA DISTILLERIE ROYALE YPROIS G. Gantois Van Exem Eischt het groot merk 5, Boulevard Maréchal Foch, YPRES - Téléphone 15 Zondag 1, Maandag 2, Donderdag 5 Januari 1928, telkens om 8 uui Schoone avonturen film y met den koning der cow-boys i 001 André Nox en Madeleine Barjac 11 Le Chemineau Le Griminel TOEKOMENDE WEEK PathS Metro Goidwyn Journal 11 Naar den vermaarden roman van ANDMÉ CORTflIS N 11 0mHanded by connóissC1®' Zondag Matinee om 3 uur BUITENGEWOON SCHOON PROGRAMMA YettolMt door was een overgroot succes za! een ware zegt praal zijn KINDEREN TOEGELATEN Een der groote films van de vermaarde productie MÉTRO GOLDWYN die in den C AMÉO a te B ussel een gekenden bijval behaald hebben. G A R A N T I De OUDE RHUM DJANNA onvergelijk baar door de fijnheid van zijn uitnemenden goeden smaak, is alleen zijn groote beroemdheid verschuldigd aan zijn uitmuntende hoedanigheid. F^veze OUDE RHUM DJANNA wordt aan een lange veroudering onderworpen en is uitslui- telijk voorbehouden om verkocht te worden onder het groot merk DJANNA 't Is de volmaakste en hij mag te rechte aanzien worden als overtreffende alle andere produkten van zelfden aard. zeer aanbevolen In 't fijn gebak. VOOR HET GROOT F e VIEUX RHUM DJANNA incompari par la finesse de son gout spécial, ne sa grande réputation qu'a sa qualité renommé VIEUX RHUM de choix, qui a été so a un long vieillissement et réservé Ui mise en bouteille pour être vendu exclusive^ sous la grande marque DJ \NNA est le parfait et peut a juste titre être considéré coi supérieur a tout produit du même genre. v produit renommé dans la patisserie POUR LE GROS GARANT! t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1927 | | pagina 8